Marktonderzoek

Wonen, zorg en welzijn voor senioren en kwetsbare mensen staat volop in de belangstelling. Door demografische ontwikkelingen, wijzigende wet- en regelgeving en veranderende zorg- en woonvoorkeuren en onvoldoende instroom van jonge zorgprofessionals verandert er veel in het sociaal domein.

 

Senioren en kwetsbare doelgroepen wonen langer zelfstandig en de toegang tot voorzieningen wordt steeds strenger. Er wordt een groter beroep gedaan op de eigen kracht van mensen en de intramurale setting van wonen met verblijf (wonen in een instelling) is straks alleen nog beschikbaar voor mensen met zware problematiek. We zien dat zorg- en ondersteuning steeds vaker ambulant (in de eigen woonomgeving van de mensen) wordt aangeboden.

Oudere vrouw hulp.svg

Marktonderzoek

Voor zorgorganisaties en huisvestingsorganisaties is het van belang op grip te houden hoe de vraag naar wonen en zorg zich ontwikkelt; zijn er in de toekomst wel voldoende geschikte woningen beschikbaar voor senioren en mensen met beperkingen die niet meer in de instellingen terechtkunnen?

De marktonderzoeken van HevoFame geeft bruikbare inzichten waardoor plannen en visies voor wonen en zorg een stevig fundament krijgen. 

De aanpak van HevoFame

Wij combineren demografie, veranderende regelgeving, verschil tussen zelfredzame en afhankelijke mensen, hun specifieke ondersteuningsvraag en de veranderingen in woonbehoefte in één analyse. We onderzoeken de kwantitatieve en kwalitatieve vraag onder de verschillende groepen zorgvragers, gaan na in hoeverre het aanbod daarop aansluit qua wonen, plek en omgeving. We vertalen dat naar concrete kennis waarmee wonen en zorg nu en in de toekomst passend wordt gemaakt.

lees meer over onze werkwijze
Marktonderzoek.svg
Verschuivende rollen.svg

Gebiedsmonitor

Zorgorganisaties realiseren zich dat zij de totale vraag naar wonen, zorg en welzijn niet alléén aan kunnen. Dat betekent dat er ook actief gezocht wordt naar samenwerking met andere partijen in de regio om de mensen te ondersteunen bij het vinden van een passend arrangement. HevoFame brengt het netwerk, de stakeholders en voorzieningen in kaart.

Nieuwsgierig geworden?

Neem dan contact op met:

Bel me terug