28 augustus 2019

Dit is het laatste jaar waarin de SDE+ in de huidige vorm bestaat. Vanaf 2020 wordt de SDE+ verbreed, onder de noemer Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). Het is nog niet helemaal duidelijk wat dit gaat betekenen, maar het lijkt erop dat de subsidiebedragen op PV-panelen iets lager worden en nieuwe technologieën subsidiabel worden.

Door deze subsidie is het mogelijk de PV-installatie binnen circa 9 jaar terug te verdienen, terwijl de subsidie 15 jaar loopt! Wij kunnen deze subsidieaanvraag voor u verzorgen en daarna uiteraard ook het vervolgtraject. Voor de aanvraagprocedure hebben we alle informatie helder in beeld gebracht.

Naast de SDE+ subsidie kunnen we ook andere subsidies aanvragen, zoals de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Dit is een interessante subsidie voor onder andere (kleine) warmtepompen.

Mocht u dus bezig zijn met een verduurzamingsopgave, nieuwbouw of duurzame maatregelen willen toepassen en bent u benieuwd of het project in aanmerking komt voor een subsidie, neem dan gerust contact op. Ook als u meer informatie wenst over voorgenoemde subsidies, dan horen we dat graag.

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug