Visie op sport en cultuur formuleren en omzetten naar een slim en duurzaam gebouw.

Sportaccommodaties zijn vaak veelzijdige locaties met verschillende functies onder één dak. Ze zijn multi-inzetbaar, zodat de bezetting overdag, in de avonden en de weekenden hoog is. De accommodaties spelen veelal een sleutelrol doordat ze sport, ontspanning en horeca faciliteren. Daarmee zorgen ze voor ontmoeting en brede maatschappelijke, sociale activiteiten. Ze hebben een groot draagvlak binnen de gemeenschap en verhogen de leefbaarheid in de wijk of gemeente. Sport verbindt en zorgt voor 'inclusiviteit'.

Gezamenlijk gebruik heeft consequenties voor de eisen waaraan accommodaties moeten voldoen. De verschillende functies stellen elk specifieke eisen aan bijvoorbeeld installatietechiek, binnenklimaat, veiligheid en flexibiliteit. Naast de technische kant van accommodaties is er 'de beleving'. Sport is beleving. Hiervoor moet ook volop ruimte zijn. Kortom, het ontwikkelen en realiseren van sportaccommodaties is technisch complex. Het betekent rekening houden met uiteenlopende eisen en wensen van belanghebbenden. HEVO kan dit proces voor u bewaken en zorgen dat een zwembad of sporthal geheel naar wens wordt gerealiseerd. Daarbij werken we duurzaam. We hechten waarde aan de mens en zijn omgeving en gaan voor levensbestendige, goed doordachte concepten.

# # #

HEVO-expertise

Door onze kennis en jarenlange ervaring kunnen wij u gedurende het gehele proces weloverwogen adviseren over de te nemen beslissingen. Wij werken voor verschillende vormen van maatschappelijk vastgoed en zien de raakvlakken van sport met onderwijs, welzijn, zorg en recreatie. Zo kunnen wij maatwerk bieden voor uw huisvestingsvraag en investeren we met u in maatschappelijke meerwaarde en in gezonde gebouwen. Wij ondersteunen u bij het formuleren van een visie op de sport­accommodatie en kunnen u in een vroeg stadium duidelijkheid geven over uw plannen. Enkele mogelijkheden zijn: een haalbaarheidsonderzoek, een quickscan of het schrijven van een helder Programma van Eisen gebaseerd op een duidelijke toekomstvisie, zodat een gebouw ontstaat dat passend is voor al het gebruik. We hebben veel ervaring met verschillende soorten bouworganisatie­vormen zoals integrale contracten en aanbestedingsstrategieën. Wij selecteren samen met u de aanpak van het ontwikkel- en bouwproces dat het best bij u én bij de actuele marktomstandigheden past. Van gymzaal tot sporthal, van zwembad tot een (multifunctioneel) sportcomplex: wij vertalen uw wensen naar sportieve topprestaties.

De meerwaarde van kunst en cultuur in het sociaal domein

Culturele ontmoetingsplaatsen zoals musea, theaters, schouwburgen en concertzalen vervullen een brede maatschappelijke functie. Ze voegen frisse ideeën toe, bieden een ander perspectief en leggen onverwachtse, creatieve verbindingen en zetten bezoekers aan tot reflectie. En ze bieden ons de broodnodige ontspanning. 

Onderscheidende culturele instellingen vragen om goede huisvesting met een aantrekkelijke uitstraling, die specifieke gebouwprestaties vereisen op het gebied van binnenklimaat, beveiliging, verlichting en/of akoestiek. Het maatwerk voor unieke culturele programmering en logistiek betekent een grote uitdaging en intensieve gesprekken met gebruikers. We begeleiden de partijen bij het maken van een Integraal Huisvestingsplan en het stap voor stap onderzoeken van de opties voor vernieuwing van cultuurgebouwen en nieuwbouw. De combinatie van onze kennis en ervaring op het gebied van procesaanpak, vastgoedinvesteringen, onderhoud en exploitatie, stelt ons in staat om u te ondersteunen bij alle aspecten van complexe haalbaarheidsopdrachten. Ook nemen wij desgewenst de uitvoering voor onze rekening.

Sturen op meerwaarde

De uitdagingen zijn groot door versobering van subsidies, groeiende concurrentie op de vrijetijds­markt of digitalisering van de samenleving. Huisvesting kan een strategische rol spelen in de bedrijfsvoering zodat er meer geld vrij komt voor de inhoud.  Wij helpen u graag met een verkennend onderzoek waarbij alle mogelijkheden in beeld worden gebracht, zodat de huisvesting voldoet aan de eisen van deze tijd en aan de toekomstige ontwikkelingen.

Duurzaam 

Cultuur, sport en verantwoord ondernemerschap gaan heel goed samen. Een duurzaam gebouw verhoogt de waarde van vastgoed in termen van exploitatie, imago én maatschappelijk nut. Duurzaamheid is een vast onderdeel van ons werk. We stellen het allereerst in dienst van een hoger doel en dat is het welzijn en de gezondheid van de mensen die er werken, sporten en recreëren in hun vrije tijd. Maar ook het Klimaatakkoord speelt een rol: we moeten tal van maatschappelijke gebouwen verduurzamen om op het juiste pad naar CO2-reductie te komen. Dit speelt niet alleen bij nieuwbouw, maar zeker ook bij de exploitatie van bestaande huisvesting. Onze experts begeleiden u naar een optimale, duurzame gebouwexploitatie en we bieden inzicht in mogelijke maatregelen, inclusief de bijbehorende meerkosten, besparingen en terugverdientijden.

Meer lezen

Lees meer hierover in de whitepaper 'Slim organiseren van duurzaam beheer, onderhoud en energiemanagement van huisvesting'. In onze whitepaper 'De ideale accommodaties voor sportieve prestaties, procesmanagement van initiatief tot exploitatie' staan voorbeelden van gerealiseerde sportaccommodaties. Deze whitepapers kunt u kosteloos aanvragen.

De belangrijkste diensten voor sport:
De belangrijkste diensten voor cultuur:

Verder lezen?

Meer weten over de markt sport en cultuur?

Neem dan contact op met:

Bel me terug