Hevo 360°

Een inspirerend magazine voor en met onze relaties.

Bezieling

Themanummer 25, voorjaar 2024

 • Visie: inclusief onderwijs in optima forma
 • Uitdaging: leefbaarheid verbeteren met multifunctionele accommodatie
 • De cirkel rond: hoe verduurzamen we met netcongestie?
Bekijk dit magazine
HEVO | Relatiemagazine 360°

Samenwerken

THEMANUMMER 24, NAJAAR 2023

 • Visie: circulair gebouw met een ziel voor Weener XL
 • Uitdaging: groen clubhuis met ruimte voor Het Nieuwe Werken
 • De cirkel rond: hoe werk je als school samen in één gebouw?
Bekijk dit magazine

Maatschappelijk

THEMANUMMER 23, VOORJAAR 2023

 • Visie: woonzorglocatie en regionaal gezondheidscentrum ineen voor QuaRijn
 • Uitdaging: nieuwbouw realiseren vanuit visie met school open
 • De cirkel rond: hoe realistisch is inclusief onderwijs in Nederland?
Bekijk dit magazine

Inspireren

THEMANUMMER 22, NAJAAR 2022

 • Visie: groot schoolgebouw met kleinschaligheid in Rosmalen: Rodenborch-College
 • Uitdaging: één nieuwe werkomgeving voor twee fuserende gemeenten
 • De cirkel rond: wat staat een inclusieve arbeidsmarkt in de weg?
Bekijk dit magazine

Welbevinden

Themanummer 21, voorjaar 2022

 • Visie: voor VNO-NCW een dynamisch en bruisend ondernemershuis
 • Duurzaam: wanneer kun je zeggen dat je circulair bouwt?
 • De cirkel rond: aandacht voor het welbevinden van medewerkers in gebouwen
Bekijk dit magazine

Voorsorteren

THEMANUMMER 20, NAJAAR 2021

 • Visie: Aeres Hogeschool in Almere: innovatief, duurzaam en circulair.
 • Uitdaging: nieuwe huisvesting voor Luchtverkeersleiding Nederland.
 • De cirkel rond: hoe versnellen we de bouw van woonzorgwoningen?
Bekijk dit magazine

Voorwaarts

THEMANUMMER 19, VOORJAAR 2021

 • Visie: renovatie en transformatie kantoren GGD Hart voor Brabant.
 • Uitdaging: een gebouw voor leerlingen met verschillende behoeften:
  Kenniscentrum Het Mozaïek in Oud-Beijerland.
 • De cirkel rond: wat is de grootste bottleneck voor circulair bouwen?
Bekijk dit magazine

Een ander perspectief

THEMANUMMER 18, NAJAAR 2020

 • Visie: historie en emotie in circulaire nieuwbouw in Veenendaal.
 • Uitdaging: twee eigenaren en vijf gebruikers op één lijn krijgen: MindLabs Tilburg.
 • De cirkel rond: Klimaatakkoord en maatschappelijk vastgoed. Is 2050 haalbaar?
Bekijk dit magazine

IMPACT, Themanummer 17, voorjaar 2020

 • Visie: zes nieuwe scholen in drie jaar in Amsterdam Nieuw-West.
 • Uitdaging: Cascadecomplex: efficiënter kantoor voor 17 rijksdiensten.
 • De cirkel Rond: hoe veelbelovend zijn smart buildings en smart offices?

INITIATIEFRIJK, Themanummer 16, najaar 2019

 • Visie: de Greswarenfabriek: een stoere transformatie.
 • Uitdaging: gymmen negen meter onder de grond: Vossius Gymnasium Amsterdam.
 • De cirkel rond: de meerwaarde van impact beleggen.

VEELZIJDIG, Themanummer 15, voorjaar 2019

 • Visie: nieuwe huisvesting voor fusiegemeente; rust, ruis en rumoer in Altena.
 • Uitdaging: met behoud van traditie nieuw schoolgebouw gerealiseerd voor het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum Den Haag.
 • De cirkel rond: de hybride leeromgeving verovert steeds meer terrein in het beroepsonderwijs. Hoe kijken experts naar deze ontwikkeling?

OVERZIEN, Themanummer 14, najaar 2018

 • Visie: Dick Frantzen over Het Nieuwe Lyceum Bilthoven, een school met een visie.
 • Uitdaging: nieuwe studentenhuisvesting van Hotel Management School Maastricht interessant maken voor een belegger/financier.
 • De cirkel rond: de toekomst in met een Integraal Huisvestingsplan.

VOORUITSTREVEND, Themanummer 13, voorjaar 2018

 • Visie: Piet Jan Heijboer over MM25, building a smart building.
 • Uitdaging: Wim Littooij over de transformatie van een oud Rotterdams schoolgebouw: binnen één jaar én binnen budget.
 • De cirkel rond: wat zijn de huisvestingsvragen van fuserende gemeenten? Welke lessen leren we van ervaringsdeskundigen?

Strategisch advies, themanummer 12, najaar 2017

 • Visie: samenwerken aan onderwijshuisvesting in Woerden; het kennen van elkaars belang is de sleutel. 
 • Uitdaging: krimp, toerisme en concurrentie uit België spelen rondom de zorg in West-Zeeuws-Vlaanderen.
 • De cirkel rond: verduurzamen van maatschappelijk vastgoed raakt vele belangen en verdient een strategische en integrale benadering.

Vooruitzien, themanummer 11, januari 2017

 • Visie: schoolleider Nico Moen van het IJburg College over Risicodragend Projectmanagement: ‘onbegrijpelijk dat niet alle scholen of gemeenten hiervoor kiezen’.
 • Uitdaging: Ligne geeft Sittard nieuwe impuls. De twee imposante gebouwen huisvesten hogeschool, museum, filmhuis, zorginstelling, bibliotheek, horeca en winkels.
 • De cirkel rond: wat betekent het Parijse klimaatakkoord voor duurzame steden in Nederland? Wat moet er gebeuren? En wie is aan zet?

Slim vastgoed, themanummer 10, april 2016

 • Visie: Arnaud Opdam over vernieuwing bij Avans in Breda: ‘duurzaamheid en ethisch handelen willen we de studenten bijbrengen’.
 • Uitdaging: een gebouw dat al drie jaar leegstaat omtoveren tot een school voor 650 asielzoekerskinderen. Binnen zes weken tijd. Hoe doe je dat? ‘We moeten HEVO bellen. Het zijn ongelooflijke doeners.’ 
 • De cirkel rond: vier experts over de kwaliteit van onderwijshuisvesting.

Verduurzamen, themanummer 9, juni 2015

 • Visie: Kees Vreugdenhil van Penta in Assen: 'We verstookten tussen de twee en drie ton energie per jaar. Exploitatietechnisch was het gebouw niet meer te handhaven. We dachten dat alleen nieuwbouw goed zou uitpakken, maar onze mening draaide 180 graden.' 
 • Uitdaging: maak vier gemeentehuizen geschikt voor de taken van de nieuwe gemeente Krimpenerwaard. Strippen en opnieuw indelen om Het Nieuwe Werken mogelijk te maken. In drie maanden tijd, terwijl de gebouwen in gebruik waren.
 • De cirkel rond: welke ambities zouden gemeenten moeten hebben op het gebied van verduurzaming van hun vastgoed? En valt er wat mee te winnen? Wat zijn de belemmeringen en succesfactoren? Vier experts aan het woord.
   

Ontzorgen, themanummer 8, december 2014

 • Visie: Wim van Vierssen van KWR over het spiksplinternieuwe marktconforme gebouw met een hogere dan gemiddelde duurzaamheid.
 • De cirkel rond: de winst van een gemeentelijke herindeling als het gaat om vastgoed.
 • Uitdaging: ontwerp en verbouw in tien maanden tijd twee verdiepingen van een kantoorgebouw zodanig dat artsen in opleiding er praktijkonderwijs kunnen krijgen. De hele onderwijswereld zou moeten komen kijken wat in Utrecht is gerealiseerd. Het neusje van de zalm.

Strategisch vastgoed, themanummer 7, juni 2014

 • Visie: Marianne van der Harten van zorginstelling De Noorderbrug doorbreekt het taboe en gooit de vastgoedstrategie om.
 • De cirkel rond: de pijnpunten van decentralisatie van overheidstaken voor zorg en wonen.

Duurzaam, themanummer 6, december 2013

 • Visie: Lyceum Schravenlant in Schiedam: het hoort bij je taak als maatschappelijke instelling om een maatschappelijk verantwoord gebouw neer te zetten.
 • Uitdaging: gemeenten gaan volgens het regeerakkoord vanaf 2015 meer dan 250 miljoen bezuinigen op onderwijshuisvesting. Toine Janssen van schoolbestuur Conexus en Hans Heijltjes van HEVO overzien de gevolgen en bespreken de succesvolle Nijmeegse aanpak voor schoolgebouwen. 
 • De cirkel rond: de circulaire economie. radicaal en utopisch?

Vertrouwen, themanummer 5, juni 2013

 • Visie: Carol Dona, Ricoh Nederland: de CEO uit Londen vroeg ‘Wow, is this cheaper?’
 • De uitdaging: 101 voorzieningen in één gebouw; realiseer een gebouw waarin plaats is voor onder andere een school, een bibliotheek, een fysiotherapeut, de volleybalvereniging, de harmonie en een dorpszaal. In Nieuw-Lekkerland leverde dat een bruisend dorpshart op.
 • De cirkel rond: sinds zorginstellingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen vastgoed staan zij voor nieuwe keuzes. Experts laten hun licht schijnen over eigenaarschap en financiering van zorgvastgoed.

Verder kijken, themanummer 4, december 2012

 • Visie: Veronique Marks over Campus 2020, het grote huisvestingsproject van de TU/e: ‘Topwetenschappers zie je niet snel in een klankbordgroep’.
 • Uitdaging: de filosofie om de klant centraal te stellen had voor het nieuwe gebouw verstrekkende gevolgen. Zo zijn in Magnolia de woongroepen opgeheven en heeft elke cliënt een eigen kamer met wc en douche. 
 • De cirkel rond: Het Nieuwe Werken is het stadium van hype definitief voorbij. Zijn we nu klaar? Waar liggen nieuwe kansen? En waar gaat het nog te vaak mis? Vier specialisten laten hun licht schijnen.

Verandering, themanummer 3, juni 2012

 • Visie: Jan Fidder, voorzitter van de Raad van Bestuur Gelre ziekenhuizen: ‘Bij elk nieuw gebouw moet de menselijke maat leidend zijn’.
 • Uitdaging: veel partijen en toch voorkomen dat je oeverloos vergadert. HEVO zat op het snijvlak tussen het ontwerp van het nieuwe gebouw en de functie ervan bij de totstandkoming van twee bijzondere gebouwen voor bijzondere bewoners van kindcentrum Kristal en Kind & Leer.
 • De cirkel rond: ontgroening in het onderwijs: slim opereren.

Verantwoordelijk, themanummer 2, november 2011

 • Visie: Marja Kamsma, Avans Hogeschool (lid College van Bestuur): fatsoenlijke, plichtsbewuste, duurzame beroepsbeoefenaars teruggeven aan de samenleving.
 • Uitdaging: hoezo conservatieve Rabobank? Optimaal ontwerp in Alkmaar.
 • De cirkel rond: herbestemmen, gebruiker centraal.

Vernieuwing, themanummer 1, januari 2011

 • Visie: innovatie in een historisch landschap; Hein van Stokkom van Waterschap Brabantse Delta over nieuwe huisvesting op landgoed Bouvigne. 
 • Uitdaging: groenlokaal, kookruimte, een ruimte voor uiterlijke verzorging. Praktijkschool De Wiekslag in Capelle aan den IJssel is een juweel geworden.
 • De cirkel rond: weg met de regelgeving.

Meer weten over ons relatiemagazine?

Neem dan contact op met:

Bel me terug