Gezonde huisvesting

Met gezonde huisvesting, of gezonde gebouwen, bedoelen we bij HEVO huisvesting die in elk opzicht bijdraagt aan de gezondheid van mensen én zorgt voor een gezonde(re) omgeving. Dat geldt voor alle markten waarin we actief zijn: kantoren en bedrijfshuisvesting, onderwijs, zorg en wonen, overheid en maatschappelijk vastgoed.

Een gezond gebouw heeft een positief effect op de gezondheid van de gebruikers. Zij voelen zich er gelukkiger en functioneren er beter. Dat leidt er toe dat werknemers betere prestaties leveren, patiënten sneller genezen, mensen prettiger wonen en kinderen beter leren. Bij de totstandkoming van nieuwe huisvesting worden allerlei keuzes gemaakt die direct impact hebben op de gezondheid van mensen.

Daarom neemt HEVO actief het voortouw om te komen tot gezonde huisvesting. We zijn het niet alleen aan onszelf verplicht om gezonde gebouwen neer te zetten, maar aan alle gebruikers van gebouwen. Voor HEVO is het geen keuze maar een vanzelfsprekendheid: daarom zetten we ons volledig in voor gezonde gebouwen.

We zijn het niet alleen aan onszelf verplicht om gezonde gebouwen neer te zetten, maar aan alle gebruikers van gebouwen. Michiel Otto, HEVO
# #

De mens staat centraal

In een gezond gebouw staat de mens centraal. Alles is afgestemd op zijn werk-, woon- of leerproces. Een gezond gebouw bevordert het contact tussen mensen, nodigt uit tot interactie. Bij onderzoek naar gezonde huisvesting komen factoren naar boven als luchtkwaliteit, verwarming en koeling (moet comfortabel zijn en door gebruiker zelf in te stellen), luchtvochtigheid, stof en ongedierte, veiligheid, waterkwaliteit, geluid, licht, uitzicht en ventilatie (Harvard T.H. Chan School of Public Health). Ook dragen planten, ruimten die uitnodigen om te bewegen, het kunnen kiezen uit verschillende soorten ruimten voor verschillende activiteiten, de inrichting van de ruimte en het materiaalgebruik bij aan het tot stand brengen van gezonde huisvesting.

Gezond binnenklimaat

Wij zijn ons bewust van het belang van een goed binnenklimaat van gebouwen. Een gezond binnenklimaat heeft een positief effect op het presteren van gebruikers en voorkomt ziekteverzuim. Daarbij gaat het binnenklimaat over de hoeveelheid gezonde lucht, maar zeker ook over voldoende mogelijkheden om te sturen op temperatuur. 

Gezonde organisaties

Gezonde gebouwen hebben een positief effect op het ziekteverzuim van medewerkers en de productiviteit van de organisatie.

Scholen

Een voorbeeld hoe wij invulling geven aan gezonde scholen is het hanteren van onze eigen kwaliteits­standaard voor Frisse Scholen, mede gebaseerd op de GPR-methodiek. Daarbij is een optimale balans gezocht tussen prijs en kwaliteit. Ook zijn energie­zuinigheid, milieubewustheid, gezondheid en functionaliteit optimaal afgestemd op de Total Cost of Ownership. Het instrument is zinvol voor overheden/ gemeenten en besturen om - bij voorkeur gezamenlijk - het Programma van Eisen voor een nieuw te bouwen school vast te stellen.

Kantoren

Een voorbeeld van hoe wij gezondheid borgen in de kantoren is ons Office2Flow-concept. In een mensgerichte werkomgeving ervaren gebruikers minder stress en een betere balans. Die moeiteloze concentratie waarin ‘alles vanzelf gaat’. Daarvoor moet je een werkplek kunnen kiezen die past bij jouw activiteiten op dat moment. Deze aspecten heeft HEVO geïntegreerd in het Office2Flow-concept.

Zorg en Wonen

Een voorbeeld hoe wij gezondheid borgen in zorg en wonen is onze betrokkenheid en creativiteit rondom zeer vernieuwende woon-, welzijns- en zorg­concepten voor ouderen. Het levensbestendig wonen, waarbij kleinschaligheid en betrokkenheid van belang is én opgeschaald kan worden als de zorg- en ondersteuningsvraag toeneemt.

Meerwaarde gezonde gebouwen voor de omgeving

Een gebouw is volgens ons pas echt goed als het ook een positieve invloed heeft op zijn omgeving, op de regio of wijk waar het in staat. Het wezenlijk bijdragen aan de leefbaarheid gaat over de meerwaarde die een gezond en slim gebouw heeft voor gebruikers, omwonenden en bezoekers.

Dat ultieme doel, daar werken we graag samen met ambitieuze partijen aan. Die bredere blik is een vereiste bij campus-, wijk- en gebiedsontwikkeling; in deze complexe vastgoedvraagstukken kijken we altijd naar de meerwaarde voor het gebied, gebruikers en omwonenden. 
 

Meer weten over andere HEVO-thema’s?

Meer weten over gezonde huisvesting?

Neem dan contact op met:

Bel me terug