IHP Gemeente Roermond

Locatie
Roermond
Status
Gereed
Programma

Onderzoek en advies Integraal Huisvestingsplan (IHP)

Kenmerkend

IHP met 12 schoolbesturen (32 locaties) voor primair en voortgezet onderwijs met een scope van 20 jaar

Ook de kinderopvangorganisaties waren betrokken in dit proces.

In opdracht van de gemeente Roermond hebben wij het proces begeleid waarbij samen met 12 schoolbesturen (met in totaal 32 locaties) en een afvaardiging van de kinderopvangorganisaties een Integraal Huisvestingsplan (IHP) is ontwikkeld voor zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs met een scope van 20 jaar (2020-2040).

Samen met de schoolbesturen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, een afvaardiging van de kinderopvangorganisaties in de gemeente Roermond en de gemeente zelf hebben we een IHP ontwikkeld. Door middels het Integraal Huisvestingsplan  te investeren in onderwijshuisvesting draagt de gemeente samen met de schoolbesturen en kinderopvangorganisaties bij aan een leefomgeving die sociaal, leefbaar, duurzaam, gezond en klimaatbestendig is.

Met behulp van de door ons uitgevoerde quickscans van de schoolgebouwen binnen de gemeente Roermond en de constructieve scenariosessies met schoolbesturen, gemeente en kinderopvang­organisaties is er toegewerkt naar scenario’s en een prioritering van de schoolgebouwen voor de komende 20 jaar. De mogelijkheden tot renovatie, de gezamelijke verantwoordelijkheid voor bovennormatieve kwaliteit én de verduurzamingseisen zoals ENG zijn hierbij aan bod gekomen.

Bijzondere uitdaging in het IHP zijn de grote verschillen tussen de wijken en kernen binnen de gemeente. Dit resulteert in ruimtetekorten in de ene wijk en aanzienlijke ruimteoverschotten in andere wijken. Middels leerlingstroomanalyses en een open dialoog met en tussen de schoolbesturen en gemeente tijdens de scenariosessies, onder onze begeleiding, is hier een breed gedragen invulling aan gegeven.

De gemeenteraad van Roermond heeft dit IHP onlangs unaniem geaccordeerd.

In de media

Op 9 juni 2020 is in De Limburger het volgende artikel gepubliceerd:
'Akkoord over plan van aanpak achterstallig onderhoud Roermondse schoolgebouwen'

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug