#

Christelijk Lyceum
Zeist

Lees meer
Locatie
Zeist
Status
In ontwikkeling
Programma

Renovatie monument en uitbreiding school

Kenmerkend

Monument heeft ultramoderne nieuwe vleugel gekregen; een combinatie van oud en nieuw

Opdrachtgever
CVO Groep Zeist

Brutovloeroppervlak (bvo)
Renovatie monument: 4.700 m² bvo
Uitbreiding: 5.400 m² bvo

Rol HEVO
Opstellen Programma van Eisen en budgetramingen, selectie ontwerpteampartners, bouwmanagement en kostenmanagement

Ingebruikname
2025

Architect
Van Hoogevest Architecten Amersfoort

Constructeur
SWINN Gouda

Installatieadviseur
Sijperda-Hardy IJlst

Bouwfysisch adviseur
Royal HaskoningDHV Amersfoort

Bouwkundig aannemer
Groothuis Bouwgroep

W-installateur
Megens Installaties

E-installateur
Groen & Aldenkamp Installatietechnieken

Belangrijkste knelpunten waren: onvoldoende onderwijs­ruimte, te weinig samenhang tussen de verschillende bouwdelen, krappe gangen in delen van het gebouw en te weinig ruimte waar leerlingen zelfstandig kunnen werken.

Het Christelijk Lyceum Zeist (CLZ) wordt gefaseerd grondig gerenoveerd en er vindt vernieuwbouw plaats om een goed binnenklimaat te realiseren en aan de behoeften van het gegroeide leerlingenaantal te voldoen. Het masterplan wordt in drie fasen uitgevoerd. In fasen 1 en 2 worden de niet-monumentale delen van het gebouw aangepakt. In fase 3 wordt het oorspronkelijke monumentale hoofdgebouw uit 1922 aangepakt. 

Wij hebben het Programma van Eisen opgesteld, alsmede de selectie van ontwerpteam- en bouwpartners georganiseerd. Daarnaast verzorgen wij ook het bouwmanagement en het kostenmanagement.

hevo_ai_binnengebied_clz.jpg

Knelpunten oplossen

Het monumentale hoofdgebouw heeft in het verleden (in 1984 en 1999) al enkele uitbreidingen gehad. De huidige vernieuwbouw biedt de kans om de school te moderniseren en de knelpunten aan te pakken. Belangrijke aandachtspunten voor de school zijn het tekort aan onderwijsruimte en de ingewikkelde logistiek binnen het gebouw. De uitbreidingen aan de achtergevel hebben weinig onderlinge samenhang en ruimtelijke kwaliteit en zijn vervlochten met de oudbouw. Hierdoor is de oriëntatie binnen het gebouw lastig.

Traditie en vernieuwing 

Er wordt veel aandacht besteed aan het herstellen van het monumentale karakter van het oude gedeelte van de school. Het Christelijk Lyceum Zeist wil traditie en vernieuwing combineren om een aantrekkelijke leeromgeving te creëren voor de leerlingen, terwijl het karakter van het gebouw behouden blijft of juist versterkt wordt.

Na oplevering vormen de gebouwdelen uit 1984 en 1999 een aantrekkelijk contrast met het oude monumentale gedeelte. Op verschillende verdiepingen worden nieuwe verbindingen gemaakt tussen de uitbreiding en de oudbouw. Hierdoor ontstaat een samenhangend geheel waarin leerlingen gemakkelijk hun weg kunnen vinden. Het nieuw te realiseren centrale ‘hart’ en de hoofdingang tussen de gebouwen zorgen dat het gebouw goed past in de omgeving.

Bij de vernieuwbouw is daarnaast de focus op het verbeteren van de ventilatie, akoestiek en verlichting. De gebouwdelen uit 1984 en 1999 worden grotendeels gestript, aan elkaar verbonden en daarna ingericht naar de eisen van deze tijd. De aanpassingen aan het monumentale deel in de laatste fase richten zich op het verduurzamen en aanbrengen van ventilatie. Hierdoor krijgt de hele school energielabel A.

Als de vernieuwbouw gereed is, is er voor de leerlingen een plek gemaakt om in een hoogwaardige omgeving te leren, terwijl de sfeer en de kracht van het gebouw versterkt zijn.

# #

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug