#

Christelijk Lyceum Zeist

Lees meer
Locatie
Zeist
Status
In ontwikkeling
Programma

Renovatie monument en uitbreiding school

Kenmerkend

Monument heeft ultramoderne nieuwe vleugel gekregen; een combinatie van oud en nieuw

Opdrachtgever
CVO Groep Zeist

Brutovloeroppervlak (bvo)
Renovatie monument: 4.700 m² bvo
Uitbreiding: 5.400 m² bvo

Rol HEVO
Opstellen Programma van Eisen en budgetramingen, selectie ontwerpteampartners, bouwmanagement en kostenmanagement

Start ontwerpfase
2020

Start bouwfase
2021

Ingebruikname
2023 

Architect
Van Hoogevest Amersfoort

Constructeur
SWINN Gouda

Installatieadviseur
Sijperda-Hardy IJlst

Bouwfysisch adviseur
Royal HaskoningDHV Amersfoort

Belangrijkste knelpunten waren: onvoldoende onderwijs­ruimte, te weinig samenhang tussen de verschillende bouwdelen, krappe gangen in delen van het gebouw en te weinig ruimte waar leerlingen zelfstandig kunnen werken.

Naast een grondige renovatie van het oorspronkelijke monumentale hoofdgebouw (4.700 m² bvo) wordt de school uitgebreid (5.400 m² bvo). Renovatie en uitbreiding is nodig voor het gedateerde hoofdgebouw uit 1922 aan de Lindenlaan in Zeist, waarin het Christelijk Lyceum Zeist (CLZ) is gehuisvest.

hevo_ai_binnengebied_clz.jpg

Monument

Het oorspronkelijke monumentale hoofdgebouw heeft in 1984 en 1999 diverse uitbreidingen aan de achterzijde gekregen. De renovatie en uitbreiding biedt tegelijkertijd de mogelijkheid huidige knelpunten van de school aan te pakken en de eenheid te vergroten, gezien de toename van het aantal leerlingen. Na een intensieve studie is ervoor gekozen om de meest recente bouwdelen opnieuw in te richten en logistiek beter af te stemmen op het monument. De nieuwere bouwdelen zijn bij elkaar gevoegd en van een nieuwe gevel voorzien terwijl het monument verduurzaamd is. Het geheel heeft daarmee energielabel A gekregen.

Nieuwe delen

De nieuwe delen komen in contrast met het oude monumentale deel en bieden ruimte voor onderwijsvernieuwing met aandacht voor ventilatie, akoestiek en lichtniveau. Dit alles rondom een nieuw hart in de school met een passende entree naar de omgeving toe.

# #

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug