Monument renovatie

Herbestemmen, verduurzamen EN renovatie van monumenten

Monumenten vertegenwoordigen vaak symbolische en cultuurhistorische waarden en hebben daardoor een grote emotionele betekenis voor de omgeving en gebruikers. De motivatie om bestaand vastgoed te behouden is groot. De wil om gehuisvest te worden of te blijven in een karakteristiek monumentaal gebouw is groot. Ons streven is om de uitdaging aan te gaan van het verduurzamen en toekomstbestendig maken van monumentale gebouwen, terwijl we tegelijkertijd hun karakter en functie willen behouden. Onze missie is om deze doelstellingen naadloos te combineren.

Herbestemming: het behouden van de ziel van monumenten

Het herbestemmen van monumenten is een uitdaging die vraagt om creativiteit en een zorgvuldige planning. Het doel is om de ziel van het monument te behouden terwijl het wordt aangepast aan de behoeften van de moderne tijd. Dit betekent dat we moeten nadenken over hoe bestaande structuren behouden kunnen blijven en tegelijkertijd hoe ze kunnen worden aangepast om te voldoen aan de eisen van duurzaamheid, energie-efficiëntie en functionaliteit.

Onze expertise ligt in het herbestemmen en verduurzamen van monumenten, zodat ze toekomstbestendig en exploitabel worden, met behoud van hun unieke geschiedenis en karakter. Arthur van Kempen, specialist HEVO

Hergebruik verkleint de ecologische voetafdruk

Het herbestemmen van monumenten is een van de meest duurzame keuzes die men kan maken. Door bestaande structuren te gebruiken in plaats van nieuwe te bouwen, is er minder vraag naar kostbare bouwmaterialen en wordt er minder afval geproduceerd. Bovendien vraagt het verbouwen of renovatie van een monumentaal gebouw om het gebruik van milieuvriendelijkere bouwmethoden. We geven de voorkeur aan natuurlijke materialen en biobased producten, wat bijdraagt aan het verkleinen van de ecologische impact van een project.

De ‘(meer)waarde’ van monumenten

Monumenten dragen bij aan levendige en duurzame gemeenschappen. Ze dienen als centra voor cultuur, onderwijs, kunst en ondernemerschap en dragen zo niet alleen bij aan de lokale economie, maar versterken ook het gevoel van gemeenschapszin en trots. Meer dan andere gebouwen spreken ze letterlijk en figuurlijk tot de verbeelding.

Onze aanpak

Bij HEVO begrijpen we de unieke uitdagingen en kansen die monumenten bieden. Onze aanpak combineert respect voor het verleden met een visie op de toekomst. We geloven in het behouden van de emotionele en culturele waarde van monumenten terwijl we streven naar duurzaamheid en functionaliteit. Door de juiste maatregelen te nemen, kunnen we ervoor zorgen dat monumenten niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst kunnen blijven bestaan. Dit omvat het verbeteren van de isolatie, het gebruik van hernieuwbare energie¬≠bronnen en het implementeren van energiezuinige technologie√ęn zonder afbreuk te doen aan het oorspronkelijke karakter.

Onze diensten

Onderzoek en analyse

We faciliteren een proces waar we nuchterheid en noodzaak (herbestemmings- en functionele ingrepen) projecteren op de bestaande monumentale vastgoedcontext. De verkregen data leiden tot huisvestingsscenario’s en inzage in de mogelijkheden en onmogelijkheden. Daar waar nodig, durven we in te grijpen om de levensduur van het gebouw voor de volgende 100 jaar te verlengen, mét behoud van het unieke karakter. Dit is maatwerk en verschilt per opgave. Onze specialisten op het gebied van renovatie en transformatie hebben de expertise om op een verantwoorde manier de geschiedenis en het karakter van het monument in kaart te brengen en op de juiste waarde te schatten.

Restauraties

We streven ernaar om authentieke restauraties uit te voeren, waarbij traditionele technieken worden gecombineerd met moderne expertise.

Duurzaamheidsadvies

We helpen bij het ontwikkelen van duurzame oplossingen die het monument toekomstbestendig maken.

Risicodragend Projectmanagement

We coördineren het volledige proces, van concept tot realisatie, om ervoor te zorgen dat het monument in goede handen is. We kunnen dit zelfs organiseren met verregaande garanties over de haalbaarheid (budget) en planning van dergelijke opgaven.

Samenwerking met specialisten

We werken samen met architecten, erfgoedspecialisten en andere professionals om een integrale en specialistische aanpak te hanteren. Het renoveren en transformeren van monumentale gebouwen vereist immers een andere expertise en betrokkenheid van adviseurs dan bij nieuwbouw.

Samen werken aan de toekomst van monumenten

Monumentaal erfgoed moeten we het koesteren, behouden en beschermen. Bij HEVO geloven we in de kracht van samenwerking om deze unieke gebouwen te behouden en ze een nieuwe betekenis te geven in onze snel veranderende wereld. Laten we samenwerken aan de toekomst van monumenten, waarin het verleden wordt geëerd en de toekomst wordt omarmd.

Neem contact met ons op

Neem contact op met HEVO voor meer informatie over hoe we kunnen bijdragen aan het herbestemmen, verduurzamen en renoveren van monumenten.

Ook interessant

Referenties

Enkele voorbeelden uit de praktijk: Tobiasschool Zeist, Vondelschool Bussum, Grescollege Reuver, VCL Den Haag, Dr. Nassau College Penta Assen, Nationaal Monument Kamp Vught, Slotermeerschool Amsterdam.

Meer weten over het herbestemmen, verduurzamen en renoveren van monumenten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug