Menu

Verduurzaming monumentaal onderwijsgebouw

Vernieuwbouw Dr. Nassau College, locatie vmbo Penta Assen

Het Dr. Nassau College, locatie Penta in Assen, is gebouwd in de jaren '60 en heeft de status van provinciaal monument. De ruimtebehoefte en ambities van het Dr. Nassau College strookten echter niet meer met het gebouw: het was te grootschalig, de exploitatiekosten waren te hoog en het pand had weinig uitstraling. HEVO ondersteunde het Dr. Nassau College en de gemeente Assen in het hele traject van vernieuwbouw.

Opdrachtgever 
Gemeente Assen

Rol(len) HEVO 
Programma van Eisen, definitiefase, bouwmanagement, directievoering

Stichtingskosten (exclusief btw)
€ 10.200.000 inclusief tijdelijke huisvesting en verhuizing

Brutovloeroppervlak (bvo) 
12.100 m²

Start ontwerp september 2012
Start bouw december 2013
Ingebruikname januari 2015

Architect
de Jong, Gortemaker, Algra architecten en ingenieurs Rotterdam

Installatieadviseur 
Technion Heerenveen

Bouwfysisch adviseur 
Peutz Groningen

Bouwkundig aannemer 
Bouwgroep Dijkstra Draisma Dokkum

W-installateur 
Pranger-Rosier Dokkum

E-installateur 
Brusche elektrotechniek Almelo

In de definitiefase verzorgde HEVO onder andere het ruimtelijk, functioneel en technisch Programma van Eisen. De school wilde graag een kleinschalige campus met aparte schoolgebouwen voor mavo, vmbo en de onderbouw, met elk een eigen identiteit. Om het hedendaagse onderwijs goed te faciliteren moesten de technieklokalen, de open leercentra, de leskeukens en de administratie anders worden gesitueerd of ingedeeld.

Onverwachte ingreep

Een bijzondere uitdaging was de beoogde verkleining van het gebouwoppervlak. De architecten bedachten een eenvoudige maar onverwachte ingreep: het teveel aan oppervlak werd niet van de uiteinden van de plint gesneden, maar uit het hart van het gebouw. Door de verhoogde vloer en de dakconstructie te behouden bleef de plint ogenschijnlijk intact en is er een beschut plein ontstaan als hart voor de gewenste campus. Het monument werd met dit ontwerp in zijn witte glorie hersteld, terwijl de nieuwe pleingevels kleurrijk zijn ontworpen om de identiteit van de twee losgemaakte gebouwdelen te versterken.

Verduurzaming

HEVO begeleidde vervolgens de realisatie van de vernieuwbouw waarbij het monument ook volledig werd verduurzaamd: met onderhoudsvrije aluminium kozijnen, isolerende beglazing en geïsoleerde houtskeletelementen. Beweegbare zonweringslouvres verbeteren het klimaat en de lichtwering in de lokalen. Binnen is het bestaande hoofdtrappenhuis opengebroken om meer daglicht naar binnen te halen. De onderste trapsteek is vervangen door een houten tribune die de verdiepingen verbindt met de toegangshal.

Metamorfose

De complete metamorfose heeft de gebruikers hun gebouw weer teruggegeven. Een nieuw leven voor de komende 40 jaar voor een provinciaal monument, een kleurrijke, inspirerende leeromgeving, een markant gebouw voor Assen, en dat alles tegen veel lagere exploitatiekosten.

Onze onderwijsvisie is perfect vertaald in de vernieuwde huisvesting.

Kees Vreugdenhil, Voorzitter College van Bestuur Dr. Nassau College

Interessante links

Er is een leuke compilatie gemaakt van de vernieuwbouw. Bekijk het filmpje. Schooldomein publiceerde een artikel over de metamorfose: 'Tweede leven voor provinciaal monument'.

Het project Vernieuwbouw Dr. Nassau College, locatie vmbo Penta Assen is opgenomen in ons boek ’25 jaar onderwijshuisvesting door HEVO’. U kunt kosteloos een exemplaar aanvragen.

Linda Kröse

Meer weten over dit project?

Vraag Linda Kröse naar de achtergronden en het proces, telefoon (073) 6409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's