We vertalen de onderwijs­visie naar scholen voor de toekomst en realiseren goede, slimme en duurzame school­gebouwen.

Uitbreiding, renovatie, nieuwbouw school

Wij streven naar het verbeteren van de onderwijskundige kwaliteit van onderwijs­huisvesting én duurzame en gezonde huisvesting. Uitdagingen in het onderwijs zijn er volop: wensen voor uitbreiding, renovatie, nieuwbouw of met meerdere partijen één gebouw delen. Oude vormen van samenwerking nieuw leven inblazen en nieuwe vormen ontwikkelen, bijvoorbeeld in de vorm van een campus, een multifunctionele accommodatie, of met doorlopende leerlijnen met het beroepsonderwijs. Het primair en voortgezet onderwijs heeft te maken met andere onderwijs­methodieken, krimpende leerlingenaantallen, kinderen met verschillende niveaus en behoeften in een groep, ontwikkeling van nieuwe profielen en brede brugklassen. Werken aan onderwijs­huisvesting vraagt om kwaliteit in een omgeving waar schaarste van middelen een gegeven is en waar altijd sprake is van veranderende regelgeving.

Van advies tot en met realisatie

Bij alle vraagstukken waar opdrachtgevers in het onderwijs mee zitten rondom hun huisvesting kunnen ze bij HEVO terecht. HEVO begeleidt processen van het begin tot en met de realisatie. Wij bieden bijvoorbeeld ondersteuning in de samenwerking tussen gemeenten en schoolbesturen. Daarin begeleiden we onder meer de processen van Integrale Huisvestingsplannen en financieringsafspraken tussen gemeenten en schoolbesturen en waar nodig externe financiers. Van Samenwerkingsovereenkomst tot volledige doordecentralisatie. Inhoudelijk gericht, met oog voor het resultaat. Kennis van besluitvormingsprocessen in een politiek-bestuurlijke omgeving hoort daar uiteraard bij.

Onderwijsvisie

Passende huisvesting sluit aan bij de organisatie, haar doelstellingen en financiële kaders. Hiervoor is naast inzicht in de huidige activiteiten een toekomstgerichte onderwijsvisie nodig. De onderwijsvisie vertalen we naar scholen voor de toekomst en het realiseren van goede, slimme en duurzame schoolgebouwen.

De start van een nieuwbouw- of verbouwtraject is een uitgelezen moment om stil te staan bij de onderwijsvisie, de toekomstige leeromgeving en de benodigde ruimten.

Inspiratie opdoen: bezoek een school, IKC of MFA

HEVO organiseert op verzoek voor groepen een excursie, workshop, lezing of een combinatie hiervan. Hierbij kunt u denken aan een bezoek aan scholen en/of multifunctionele accommodaties die hun tijd vooruit zijn. Schoolvoorbeelden in architectonisch opzicht, maar ook voorbeelden van bijzondere brede scholen, CO2-neutrale gebouwen, scholen met een eigentijdse uitstraling passend bij de onderwijs­filosofie. De excursies kunnen bijdragen aan het verscherpen van uw onderwijsvisie of inspiratie bieden ter voorbereiding op het opstellen van een wensen-/eisenpakket voor (ver)nieuwbouw of renovatie.

Ook interessant

Rodenborch College
Nieuwbouw
Ashram College
Alphen aan den Rijn

Meer weten over onze ideeën voor het onderwijs?

Neem dan contact op met:

Bel me terug