We zullen het moeten doen met wat we hebben', wordt vaak gedacht. Dat levert niet het gewenste resultaat, maar wel continu onrust. Linda Kröse

HEVO heeft veel aandacht voor en kennis van de problematiek die speelt in de huisvesting van scholen in het voortgezet onderwijs. Dat doen we zowel door veel instellingen bij te staan die nadenken over bijvoorbeeld nieuwbouw, renovatie en duurzaamheid maar zijn in onderzoekstrajecten ook een belangrijk adviseur van het ministerie en de VO-raad.

De exploitatie van schoolgebouwen is voor veel onderwijsinstellingen een zorg. Daarbij kan het gaan om de staat van de gebouwen, de financiering, renovaties, levensduur­verlengende investeringen en onderhoud. Scholen hebben te maken met vraagstukken rondom energieneutraal zijn, financiering, krimpende leerlingenaantallen, leraren­tekorten, tegengaan van segregatie, doorlopende leerlijnen, kwaliteit en volumes van de huisvesting. Door corona is het belang van goede huisvesting extra onderstreept: onder meer dat thuisonderwijs niet gewenst is en de ventilatieproblematiek op scholen. 'We zullen het moeten doen met wat we hebben', wordt vaak gedacht en die gedachte zorgt voor een ‘pappen en nathouden’-strategie, die niet het gewenste resultaat oplevert, maar wel zorgt voor continue onrust. Er is veel te doen om uiteindelijk te zorgen voor fijne plekken voor leerlingen en docenten. Met onze specifieke kennis kan HEVO u ondersteunen bij al deze vraagstukken begeleiden van begin tot eind.

Restauratie monument: Greswarenfabriek Reuver

HEVO's expertise

Belangrijk speerpunt in de huisvesting van VO-scholen is de verduurzaming om te komen tot de klimaatdoelstellingen. Dankzij onze uitgebreide ervaring en onderzoek weten we wat werkt en wat niet. In dit kader begeleiden we u ook bij de keuze die bij veel scholen speelt: renovatie of nieuwbouw? Andere terreinen waarin we u kunnen begeleiden zijn campusvorming, digitalisering, andere onderwijsvormen en andere gebouwen. We beschikken over verschillende benchmark­onderzoeken en staan open voor kennisuitwisseling.

Van begin tot eind

HEVO ondersteunt u met verschillende diensten.

Financiering

Wat wij doen is de ambitie en de geldstromen op elkaar afstemmen. Wij sturen daarbij op de totale levensduur. De verbetering kan liggen in het zoeken van aanvullende budgetten. Vaak ook ontstaat er opluchting als een schoolbestuur meer inzicht krijgt in de materie en daardoor bewuster besluiten kan nemen. Een ander onderwerp waar wij veel kennis over hebben zijn renovaties en levensduur­verlengende investeringen. Wij ervaren op dit punt structureel geldgebrek bij scholen terwijl ze zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud. De gebouwen van twintig à dertig jaar oud voldoen functioneel en technisch niet meer; het is geen fijne plek meer voor leerlingen en docenten.

Verder lezen?

Meer weten over voortgezet onderwijs?

Neem dan contact op met:

Bel me terug