Huisvestingsadvies

Huisvestingsadvies is een breed begrip. U kunt hierbij denken aan het opstellen van een strategisch vastgoedplan, Integraal Huisvestingsplan, duurzaamheidsadvies, het uitvoeren van een accommodatie- of locatieonderzoek, een scenariostudie en het opstellen van een Programma van Eisen.

Beste basis voor huisvestingsstrategie

Of u nu wilt weten wat u in de toekomst het beste kunt doen met uw accommodatie, of wat de impact van nieuwbouw of renovatie zou zijn; in elke fase van uw besluitvorming rondom huisvesting voorzien wij u van de inzichten die nodig zijn. Duurzaamheid is daarbij vanzelfsprekend. Wij schuiven graag zo vroeg mogelijk aan omdat we dan het meest voor u kunnen bereiken. Vraag onze experts alles over huisvesting. We zetten onze kennis en ervaring graag in voor uw huisvestingsvraag. U krijgt zoveel inzicht dat u met vertrouwen beslissingen kunt nemen. 

Wanneer is het inwinnen van huisvestingsadvies een slimme keuze?

  • Aansluiting van de huisvestingsvisie op de organisatievisie.
  • Hulp bij uitwerken van de huisvestingsstrategie.
  • Het optimaliseren en inrichten van het huisvestingsconcept.
  • Verduurzamen van het pand.
  • Krimp, groei, herbestemming of fusie.
  • Samengaan van organisaties is een multifunctioneel gebouw.
  • Inzicht in status van de huisvesting (huisvestingsanalyse).
  • Bezettingsgraad- en prestatiemetingen.
  • Inzicht in het verbeterpotentieel.

Tools

Wij hebben eigen tools ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld de BeSeF®-werkmethode, die partijen die samen een multifunctionele accommodatie ontwikkelen helpt bij het vormen van een eenduidige visie daarop.

Ook interessant

Mireille Uhlenbusch HEVO.jpg

Meer weten over huisvestingsadvies?

Neem dan contact op met:

Bel me terug