Strategisch vastgoedplan

Een strategisch vastgoedplan is een op maat gemaakt plan met als doel de huisvesting aan te laten sluiten bij de visie en missie, de markt­ontwikkelingen en de strategische doelstellingen van een organisatie. Vanzelfsprekend passend binnen een bepaald budget.

Het plan geeft de koers van uw vastgoed en duidelijkheid over de besluitvorming voor de lange termijn. Het geeft duidelijkheid over hoe u invulling kunt geven aan toekomstbestendig en duurzaam vastgoed; vanuit uw visie op zorg, werken of onderwijs, uw huidige huisvesting en de markt­ontwikkelingen in uw werkgebied. 

Rationeel en emotioneel

In het strategisch vastgoedplan kijkt HEVO niet alleen naar de rationele kant van uw portefeuille (functionaliteit, efficiency, kosten en eventuele opbrengsten, waardeontwikkeling) maar ook naar de emotionele kant. Gebouwen dienen immers ook als visitekaartje van een organisatie en dragen bij aan uw (duurzame) imago, de beleving van gebruikers, het comfort en een gezonde leef- en werkomgeving. Ook benaderen we vastgoed vanuit verschillende perspectieven: die van de bestuurder, gebruiker, controller en facilitair manager. Door met hen te praten over wat zij belangrijk vinden, creëren we een toekomstbestendige portefeuille. 

Helder inzicht

Het strategisch vastgoedplan geeft een helder inzicht in de strategische uitgangspunten waarop het vastgoed wordt gestuurd om een optimale balans te behouden tussen ‘de vraag naar’ en ‘het aanbod van’ vastgoed. De financiële basis is helder zodat u de benodigde investeringen zelf kunt doen of samen met een (financiële) partner om de strategie te realiseren. Ook krijgt u inzicht in het strategisch onderhoudsplan behorende bij de vastgoedstrategie, toekomstscenario’s en beschikbare onderhouds­budgetten.

Ook interessant

Meer weten over het strategisch vastgoed­plan?

Neem dan contact op met:

Bel me terug