Whitepapers

#

Whitepaper stappenplan naar BENG of ENG

Welke consequenties hebben de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG) en hoe wordt een bijna energieneutraal gebouw ook comfortabel voor de…
#

Whitepaper Van IHP naar uitvoering

HEVO introduceert een nieuw beleidsinstrument: het uitvoeringsprogramma. In onze whitepaper gaan we dieper in op de achtergrond en de inhoud van dit…
#

Whitepaper productieve en inspirerende werkomgeving kantoor

Het verbouwen van een kantoor kan een tijdrovend en mogelijk zelfs vervelend project worden. Een kantoorverbouwing kan een hoop vragen oproepen en tot…
#

Whitepaper stappenplan om bestaand vastgoed gasloos te maken

Het IPCC-rapport is duidelijk: onmiddellijke versnelling is nodig om de opwarming van de aarde beperkt te houden tot 1,5 graad. We moeten vol inzetten…
#

Whitepaper nieuwe hybride manier van werken

Hybride werken is Het Nieuwe Werken. De combinatie tussen thuis, op kantoor of elders werken en tussen fysiek en digitaal werken, afhankelijk van de…
#

Whitepaper nieuwbouw of renovatie

Nieuwbouw of renovatie? Voor veel schoolbesturen is dit een actuele en lastige vraag. Ons Afwegingskader Onderwijshuisvesting is een praktische tool…
#

Whitepaper stappenplan gemeentelijk vastgoed

HEVO ontwikkelde een stappenplan waarmee gemeenten en andere instellingen in de publieke sector hun vastgoedportefeuille efficiënter, doelmatiger en…
#

Whitepaper financieren en uitvoeren van een duurzaam IHP

Wij hebben een whitepaper opgesteld met daarin een aantal mogelijke financieringsmodellen.
#

Whitepaper campusontwikkeling

In deze whitepaper belichten we verschillende aspecten van het begrip 'campus'. En bovenal bieden we handvatten om, samen met de verschillende…
#

Whitepaper het financieren van verduurzamen, verbeteren en vernieuwen van schoolgebouwen

Steeds meer gemeenten en onderwijsinstellingen slaan de handen ineen en maken afspraken over duurzame Integrale Huisvestingsplannen (IHP’s), het…
#

Handreiking verhuur en medegebruik van schoolgebouwen

We hebben een handreiking opgesteld waarin we de verschillende aspecten van het begrip 'samenwerking' belichten en handvatten bieden om hier invulling…
#

Whitepaper Office2Flow

Wist u dat een werkomgeving kan bijdragen aan de juiste flow?
#

Whitepaper slim organiseren en aanbesteden van huisvesting

Het succes van uw project begint bij het organiseren van een slimme samenwerking. Er zijn verschillende samenwerkingsvormen mogelijk, ieder met zijn…
#

Whitepaper de transformatie van JeugdzorgPlus

In opdracht van het ministerie van VWS, Jeugdzorg Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft HEVO het huidige vastgoed onderzocht,…
#

Whitepaper de ideale accommodaties voor sportieve prestaties

In onze whitepaper 'De ideale accommodaties voor sportieve prestaties; procesmanagement van initiatief tot exploitatie' staan voorbeelden van…
#

Whitepaper gewijzigde aanbestedingswet

Bent u al Aanbestedingswet-proof? In deze whitepaper wordt ingegaan op wat er gewijzigd is en waarom.
#

Whitepaper onderhoudsmanagement huisvesting

Efficiënt onderhoud is essentieel om gebouwen optimaal te laten functioneren tegen minimale kosten. Dit vereist een integrale aanpak en een…

Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder uitdrukkelijke toestemming van HEVO B.V.