Whitepapers

#

Whitepaper stappenplan naar BENG of ENG

Welke consequenties hebben de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG) en hoe wordt een bijna energieneutraal gebouw ook comfortabel voor de…
#

Whitepaper Van IHP naar uitvoering

HEVO introduceert een nieuw beleidsinstrument: het uitvoeringsprogramma. In onze whitepaper gaan we dieper in op de achtergrond en de inhoud van dit…
#

Whitepaper productieve en inspirerende werkomgeving kantoor

Het verbouwen van een kantoor kan een tijdrovend en mogelijk zelfs vervelend project worden. Een kantoorverbouwing kan een hoop vragen oproepen en tot…
#

Whitepaper stappenplan om bestaand vastgoed gasloos te maken

Het IPCC-rapport is duidelijk: onmiddellijke versnelling is nodig om de opwarming van de aarde beperkt te houden tot 1,5 graad. We moeten vol inzetten…
#

Whitepaper nieuwe hybride manier van werken

Hybride werken is Het Nieuwe Werken. De combinatie tussen thuis, op kantoor of elders werken en tussen fysiek en digitaal werken, afhankelijk van de…
#

Whitepaper nieuwbouw of renovatie

Nieuwbouw of renovatie? Voor veel schoolbesturen is dit een actuele en lastige vraag. Ons Afwegingskader Onderwijshuisvesting is een praktische tool…
#

Whitepaper stappenplan gemeentelijk vastgoed

HEVO ontwikkelde een stappenplan waarmee gemeenten en andere instellingen in de publieke sector hun vastgoedportefeuille efficiënter, doelmatiger en…
#

Whitepaper financieren en uitvoeren van een duurzaam IHP

Wij hebben een whitepaper opgesteld met daarin een aantal mogelijke financieringsmodellen.
#

Whitepaper campusontwikkeling

In deze whitepaper belichten we verschillende aspecten van het begrip 'campus'. En bovenal bieden we handvatten om, samen met de verschillende…
#

Whitepaper het financieren van verduurzamen, verbeteren en vernieuwen van schoolgebouwen

Steeds meer gemeenten en onderwijsinstellingen slaan de handen ineen en maken afspraken over duurzame Integrale Huisvestingsplannen (IHP’s), het…
#

Handreiking verhuur en medegebruik van schoolgebouwen

We hebben een handreiking opgesteld waarin we de verschillende aspecten van het begrip 'samenwerking' belichten en handvatten bieden om hier invulling…
#

Whitepaper Office2Flow

Wist u dat een werkomgeving kan bijdragen aan de juiste flow?
#

Whitepaper slim organiseren en aanbesteden van huisvesting

Het succes van uw project begint bij het organiseren van een slimme samenwerking. Er zijn verschillende samenwerkingsvormen mogelijk, ieder met zijn…
#

Whitepaper de transformatie van JeugdzorgPlus

In opdracht van het ministerie van VWS, Jeugdzorg Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft HEVO het huidige vastgoed onderzocht,…
#

Whitepaper de ideale accommodaties voor sportieve prestaties

In onze whitepaper 'De ideale accommodaties voor sportieve prestaties; procesmanagement van initiatief tot exploitatie' staan voorbeelden van…
#

Whitepaper gewijzigde aanbestedingswet

Bent u al Aanbestedingswet-proof? In deze whitepaper wordt ingegaan op wat er gewijzigd is en waarom.
#

Whitepaper onderhoud en energiemanagement

Deze whitepaper geeft inzicht in de beheerorganisatievormen voor onderhoud/exploitatie en helpt u in het keuzeproces voor een van de vormen.

Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder uitdrukkelijke toestemming van HEVO B.V.