Whitepapers

#

Whitepaper stappenplan BENG

Welke consequenties hebben de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG) en hoe wordt een bijna energieneutraal gebouw ook comfortabel voor de…
#

Whitepaper nieuwe hybride manier van werken

Hybride werken is Het Nieuwe Werken. De combinatie tussen thuis, op kantoor of elders werken en tussen fysiek en digitaal werken, afhankelijk van de…
#

Whitepaper campusontwikkeling

In deze whitepaper belichten we verschillende aspecten van het begrip 'campus'. En bovenal bieden we handvatten om, samen met de verschillende…
#

Whitepaper stappenplan gemeentelijk vastgoed

HEVO ontwikkelde een stappenplan waarmee gemeenten en andere instellingen in de publieke sector hun vastgoedportefeuille efficiënter, doelmatiger en…
#

Whitepaper slim organiseren en aanbesteden van huisvesting

Het succes van uw project begint bij het organiseren van een slimme samenwerking. Er zijn verschillende samenwerkingsvormen mogelijk, ieder met zijn…
#

Whitepaper financieren en uitvoeren van een duurzaam IHP

Wij hebben een whitepaper opgesteld met daarin een aantal mogelijke financieringsmodellen.
#

Whitepaper gewijzigde aanbestedingswet

Bent u al Aanbestedingswet-proof? In deze whitepaper wordt ingegaan op wat er gewijzigd is en waarom.
#

Whitepaper de transformatie van JeugdzorgPlus

In opdracht van het ministerie van VWS, Jeugdzorg Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft HEVO het huidige vastgoed onderzocht,…
#

Whitepaper Office2Flow

Wist u dat een werkomgeving kan bijdragen aan de juiste flow?
#

Whitepaper onderhoud en energiemanagement

Deze whitepaper geeft inzicht in de beheerorganisatievormen voor onderhoud/exploitatie en helpt u in het keuzeproces voor een van de vormen.
#

Whitepaper de ideale accommodaties voor sportieve prestaties

In onze whitepaper 'De ideale accommodaties voor sportieve prestaties; procesmanagement van initiatief tot exploitatie' staan voorbeelden van…
#

Whitepaper het financieren van verduurzamen, verbeteren en vernieuwen van schoolgebouwen

Steeds meer gemeenten en onderwijsinstellingen slaan de handen ineen en maken afspraken over duurzame Integrale Huisvestingsplannen (IHP’s), het…
#

Whitepaper nieuwbouw of renovatie

Nieuwbouw of renovatie? Voor veel schoolbesturen is dit een actuele en lastige vraag. Ons Afwegingskader Onderwijshuisvesting is een praktische tool…

Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder uitdrukkelijke toestemming van HEVO B.V.