Per jaar wordt er voor miljarden aan overheidsopdrachten uitbesteed. Om die uitgaven te reguleren is er de Aanbestedingswet 2012. Ruim drie jaar na invoering van die wet is per 1 juli 2016 een gewijzigde versie van de wet in werking getreden.

Toepassing van de gewijzigde wet leidt tot een aanbestedingsresultaat waarmee u uit de voeten kunt. Na het doorlezen van deze whitepaper kunt u met vertrouwen aan de slag met aanbestedingen. 
 

Aanvragen whitepaper
Gewijzigde Aanbestedingswet

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder uitdrukkelijke toestemming van HEVO B.V.

Ook interessant

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug