We ontwikkelen vastgoed waarin bewoners comfortabel kunnen wonen en uw personeel kan excelleren.

HEVO houdt zich bezig met huisvestings- en vastgoedvraagstukken in de zorgvastgoed­sector. We adviseren zorgondernemers, woningcorporaties en beleggers over strategische vastgoedvraagstukken en geven hen inzicht in bouw- en ontwikkelings­projecten. HEVO begeleidt het gehele proces zowel als het gaat om de transformatie van bestaand vastgoed als bij nieuwbouw. We helpen u vanaf de initiatieffase tot en met realisatiefase onder meer met visieontwikkeling op geschikte woonzorgconcepten, het opstellen van het Programma van Eisen, strategisch advies, onderzoek, het maken van de businesscase maar ook het volledig ontzorgen van uw organisatie door het project risicodragend op ons te nemen (Risicodragend Projectmanagement (RPM)). We zorgen ervoor dat het vastgoed dat we ontwikkelen aansluit bij actuele trends en ontwikkelingen zodat uw bewoners comfortabel kunnen wonen en uw personeel kan excelleren.

HEVO markt zorg_voor wie.jpg
JONGVOLWASSENEN


Licht verstandelijke beperking
Kamertraining/wonen

OUDERENZORG


Dementie (PG)
Somatiek

WONEN


Ouderen met beperkte zorg en ondersteuning

JEUGDZORG


Gesloten en ambulant

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

Verstandelijk gehandicapt
Gezondheidscentra

# # #

Geschikt zorgvastgoed

HEVO werkt in de zorg met name voor zorgvastgoed voor ouderenzorg, jeugdzorg, ggz-instellingen, gehandicaptenzorg en eerstelijnszorg. Voor veel zorginstellingen geldt dat het vastgoed niet meer past bij het gebruik van vandaag de dag. Er is zowel sprake van een tekort aan vastgoed (bijvoorbeeld ouderenwoningen) als een achterstand als het gaat om verduurzamen en verbeteren van het bestaande vastgoed. Daarbij speelt, zeker in de ouderenzorg, dat de vraag naar geschikt zorgvastgoed de komende decennia alleen maar zal stijgen. Zorginstellingen en beleggers staan voor de vraag: waar en hoe willen ouderen en andere kwetsbare doelgroepen wonen en zorg krijgen? Welk vastgoed heb ik nodig voor welke cliënt? Welke plek is daarvoor geschikt (te maken). Hoe gaan we om met financiering en onderhoud? En hoe stel ik veilig dat het vastgoed ook voor medewerkers een inspirerende plek is om te werken?

Haalbare woonzorgconcepten

Het huidige zorglandschap verandert waarbij het een steeds nadrukkelijker plek krijgt. Dat zorgt ervoor dat de opgave voor vastgoed meestal verder gaat dan de zorginstelling: het gaat om een vorm van maatschappelijk vastgoed waarbij ook gemeenten, woningcorporaties en verzekeraars een rol spelen. HEVO adviseert en ontwikkelt samen met de zorginstellingen woonzorgconcepten waar bewoners prettig in kunnen wonen en zorgmedewerkers kunnen excelleren in hun werk. Bij HEVO gaat dit gepaard met financieel advies: we realiseren toekomstbestendige woonzorgconcepten waarbij we businesscases en financiële haalbaarheidsonderzoeken opstellen.

Ontwikkelaar van zorgvastgoed

Gedreven door het feit dat we als risicodragende partij het verschil kunnen maken, maken we ook maatschappelijke impact door zelf projecten te initiëren. Op verschillende locaties nemen we het initiatief om woon- en woonzorgprojecten voor elkaar te krijgen met lokale stakeholders. We ontwikkelen woonzorgprojecten en voeren het bouwmanagement van kwalitatief en toekomstgericht vastgoed. We zien erop toe dat projecten realistisch en haalbaar zijn. Daarbij besteden we veel aandacht aan het verduurzamen van de bestaande vastgoedvoorraad. Wij zijn gedreven om in dit soort zaken in te springen; het zit in ons ondernemerschap en is waar we voor staan. Door onze positie zijn we vaak wendbaarder dan de instelling zelf en kunnen we onze kracht van buiten benutten om zaken in beweging te zetten.

Duurzaam zorgvastgoed

We hebben kennis van actuele ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen en zijn actief met de ontwikkeling van nieuwe concepten op het terrein van wonen en zorg.

Belangrijkste diensten voor zorgondernemers:
Belangrijkste diensten voor beleggers en woningcorporaties:

Verder lezen?

Ook interessant

Rene Lolkema HEVO.jpg

Meer weten over wonen met zorg?

Neem dan contact op met:

Bel me terug