De dienstverlening van HEVO op het gebied van wonen met zorg voeren we uit onder de naam HevoFame

HevoFame richt zich op een integrale ondersteuning van organisaties bij de ontwikkeling van geïntegreerde woonconcepten voor mensen met een zorg- en ondersteunings­vraag. Ons team is ingericht op de complexiteit en aard van de projecten en processen die hiermee verband houden en wordt per project afgestemd op de specifieke mogelijk­heden en wensen van de opdrachtgever. We werken aan verschillende planontwikkelings­trajecten vanaf de visie- en strategiefase tot en met de oplevering van projecten.

Website HevoFame

Wonen
met zorg

Conceptontwikkeling en strategie

Hieronder vallen medewerkers, al dan niet met een achtergrond in een zorgorganisatie, die zich bezig houden met visietrajecten/stakeholdersbijeenkomsten, procesmanagement, portefeuilleanalyse, marktonderzoek, arrangementen (binnen de Wlz) voor de woonconcepten Beschermd Wonen en Wonen met een Plus, transformatieplannen, training en coaching van zorgmedewerkers.

Planontwikkeling en realisatie

Hieronder vallen ontwikkelmanagers, planontwikkelaars en projectmanagers die zich bezig houden met van projecten vanaf de haalbaarheidsfase tot en met de realisatiefase

Studio

De studio maakt integraal deel uit van het planontwikkelteam van HevoFame om de ontwikkelde visies op ruimtelijk niveau te vertalen naar stedenbouwkundige en architectonische plannen. In de studio is tevens een grafisch ontwerper werkzaam die verantwoordelijk is voor de juiste uitstraling van alle communicatiemiddelen tijdens het ontwikkelproces. Ook voor ons eigen team is het belangrijk dat iedereen, van conceptontwikkelaar tot projectleider, precies weet op basis van welke visie het project ontwikkeld wordt. In elke fase van het ontwikkelproces worden cruciale beslissingen genomen voor een perfect eindresultaat.

Conceptteam

Het conceptteam binnen HevoFame is onder verantwoordelijk voor onderzoek en kennisbank en voor de ontwikkeling, implementatie en beheer van procesinstrumenten.

Expertisecentrum

In het Expertisecentrum werken medewerkers met een deskundigheid op het gebied van kosten, wet- en regelgeving, duurzaamheid, financiering, contracteren en bedrijfswaardeanalyses. 

2018-henk-vonk-LRG.jpeg

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug
Rene Lolkema HevoFame.jpg

We helpen je graag verder!

Neem dan contact op met:

Bel me terug