HevoFame-logo.svg

Voor wonen met zorg samen verder als HevoFame

HEVO en FAME gaan sinds eind 2021 samen verder als HevoFame en willen met hart en ziel werken aan een veelkleurige samenleving voor kwetsbare mensen.

HevoFame richt zich op een integrale ondersteuning van organisaties bij de ontwikkeling van geïntegreerde woonconcepten voor mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag. Ons team is ingericht op de complexiteit en aard van de projecten en processen die hiermee verband houden en wordt per project afgestemd op de specifieke mogelijkheden en wensen van de opdrachtgever. We werken aan verschillende planontwikkelingstrajecten vanaf de visie- en strategiefase tot en met de oplevering van projecten.

HEVOFAME_header algemeen.jpg

Wonen
met zorg

Conceptontwikkeling en strategie

Hieronder vallen medewerkers, al dan niet met een achtergrond in een zorgorganisatie, die zich bezig houden met visietrajecten/stakeholdersbijeenkomsten, procesmanagement, portefeuilleanalyse, marktonderzoek, arrangementen (binnen de Wlz) voor de woonconcepten Beschermd Wonen en Wonen met een Plus, transformatieplannen, training en coaching van zorgmedewerkers.

Planontwikkeling en realisatie

Hieronder vallen ontwikkelmanagers, planontwikkelaars en projectmanagers die zich bezig houden met van projecten vanaf de haalbaarheidsfase tot en met de realisatiefase

Studio

De studio maakt integraal deel uit van het planontwikkelteam van HevoFame om de ontwikkelde visies op ruimtelijk niveau te vertalen naar stedenbouwkundige en architectonische plannen. In de studio is tevens een grafisch ontwerper werkzaam die verantwoordelijk is voor de juiste uitstraling van alle communicatiemiddelen tijdens het ontwikkelproces. Ook voor ons eigen team is het belangrijk dat iedereen, van conceptontwikkelaar tot projectleider, precies weet op basis van welke visie het project ontwikkeld wordt. In elke fase van het ontwikkelproces worden cruciale beslissingen genomen voor een perfect eindresultaat.

Conceptteam

Het conceptteam binnen HevoFame is onder verantwoordelijk voor onderzoek en kennisbank en voor de ontwikkeling, implementatie en beheer van procesinstrumenten.

Expertisecentrum

In het Expertisecentrum werken medewerkers met een deskundigheid op het gebied van kosten, wet- en regelgeving, duurzaamheid, financiering, contracteren en bedrijfswaardeanalyses. 

Leven vanuit persoonlijke
voorkeuren en mogelijkheden

In de visie van HevoFame moeten mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag het leven kunnen leiden dat past bij de persoonlijke mogelijkheden en voorkeuren van ieder individu. Dat klinkt vanzelfsprekend. Toch zijn kwetsbare mensen op het moment dat er een ondersteuningsvraag komt al snel afhankelijk van een institutioneel systeem. Zorgorganisaties zijn gewend mensen in te delen op leeftijd en aandoening, waarbij de eigen werkwijze leidend is voor de manier waarop mensen worden ondersteund.

Ook de financiering van de zorg is in de afgelopen decennia zodanig ingericht dat we alles voor mensen zijn gaan betalen, met als gevolg dat er weinig te kiezen valt als je van het systeem afhankelijk bent geworden. Wij geloven dat we het systeem voor zorg en maatschappelijke ondersteuning zo kunnen inrichten dat ook voor kwetsbare mensen een leven vanuit persoonlijke voorkeuren en mogelijkheden mogelijk is. 

Van Verblijf
naar Wonen

Onze visie is in de eerste plaats ingegeven door wensen van mensen zelf. Traditionele verpleeghuizen zijn niet bedacht vanuit behoeften van de mensen waar het over gaat. We zijn in de jaren 70 van de vorige eeuw ziekenhuizen gaan gebruiken om mensen langer in te laten wonen vanwege een verandering in het financieringsstelsel. Er is een concept ontstaan waarbij de organisatie en werkwijze van de zorg maatgevend is geworden. Daarbij is er een financieringsstelsel ontwikkeld waarbij alles voor mensen werd betaald.

Als je het aan mensen zelf vraagt willen ze niet worden ingedeeld op basis van leeftijd en aandoening. Individuele mogelijkheden, voorkeuren en gebruiken, financiële mogelijkheden en het persoonlijke netwerk bepalen in belangrijke mate de ondersteuningsbehoeften van kwetsbare mensen.
 

Belangrijkste diensten
voor zorgondernemers

 

Belangrijkste diensten voor
beleggers en woningcorporaties

 
2018-henk-vonk-LRG.jpeg

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug
Rene Lolkema HEVO.jpg

We helpen je graag verder!

Neem dan contact op met:

Bel me terug