# #

Jabikshof
Leeuwarden

Lees meer
Locatie
Leeuwarden
Status
Gereed
Programma

Nieuwbouw woonzorgcentrum via sale and lease back-constructie

Kenmerkend

Samenwerking met belegger; HEVO ontwikkelaar

Opdrachtgever
Noorderbreedte Leeuwarden

Rol HEVO
Risicodragend Projectmanagement

Brutovloeroppervlakte (bvo)
6.600 m²

Start bouw
Zomer 2020

Oplevering
September 2021

Architect (verantwoordelijk voor het ontwerp en de constructie)
Quadrant Architecten Zevenbergen

Bouwkundig aannemer
Reitsma Bouw Drachten

Adviseur installaties
Klictet Advies Waalwijk

Werktuigbouwkundig installateur
Pranger-Rosier installaties Dokkum

Elektrotechnisch installateur
Lodema Elektrotechniek Leeuwarden

Sprinklerinstallatie
De Groot installatiegroep Emmen

Directievoering/toezicht
Wim Kramer Bouwmanagement & Advies Mantgum

Mensen met dementie voelen zich prettiger in woonruimte die zoveel mogelijk doet denken aan een normaal woonhuis. Hans de Bruin, manager bedrijfsvoering Noorderbreedte

In opdracht van Noorderbreedte hebben wij 96 moderne zorgwoningen in Leeuwarden ontwikkeld. Het nieuwe woonzorgcentrum heeft de naam Jabikshof gekregen.

Noorderbreedte realiseerde in de wijk Zuidlanden aan Hoyteslân te Leeuwarden nieuwbouwproject Jabikshof voor het huisvesten van 96 cliënten met een zware zorgindicatie. Wij hebben de haalbaarheid van het project onderzocht. Om te kunnen voorzien in de financiering van deze nieuwbouw heeft opdrachtgever, ondersteund door HEVO, door middel van een sale and lease back-constructie een overeenkomst gesloten met Apollo Healthcare Property Fund in de rol van belegger. Wij verzorgden het Risicodragend Projectmanagement.

HEVO header 360 uniek Jabikshof.jpg
Beeld relatiemagazine HEVO

Planontwikkeling

Het modern woonzorgcentrum voor 96 ouderen met een complexe zorgvraag is 'gewoon' onderdeel van de woonwijk Goutum Súd in Leeuwarden. De architectuur en verschijningsvorm van het gebouw benadrukken dat wonen centraal staat. Elk huis biedt plaats aan 16 bewoners, die lijden aan een vorm van dementie.

In een hechte samenwerking hebben Noorderbreedte, Apollo Healthcare Property Fund en HEVO het woonzorgcentrum Jabikshof ontwikkeld. De nieuwe bewoners hebben een eigen woon-/slaapstudio met eigen badkamer en gedeelde woon- en leeffaciliteiten. Bij de inrichting is rekening gehouden met maximale bewegingsvrijheid en veiligheid. Het concept sluit aan bij de ambitie om van iedere dag een waardevolle dag te maken in welzijn, welbevinden en de gezondheid van bewoners. De buitenzijde is volledig geïntegreerd in de woonwijk en ziet eruit als reguliere woningbouw. In juli 2019 zijn omwonenden geïnformeerd over de nieuwbouwplannen. De omgevingsvergunning is in december 2019 ingediend. De bouw is gestart in de zomer van 2020 en de twee gebouwen (totaal 6.600 m²) inclusief binnentuin zijn opgeleverd in het 3e kwartaal van 2021.

Wij waren als ontwikkelaar betrokken. Om te kunnen voorzien in de financiering van de nieuwbouw heeft Noorderbreedte, ondersteund door HEVO, door middel van een sale and lease back-constructie een overeenkomst gesloten met Apollo Healthcare Property Fund in de rol van belegger. Noorderbreedte is sinds de oplevering van de nieuwbouw huurder van het nieuwe gebouw en legt zich toe op het leveren van zorg aan bewoners. Wij hebben tevens geadviseerd in de contractvorming tussen partijen inzake de koop-, huur- en financieringsovereenkomst en hebben het project uitgevoerd middels Risicodragend Projectmanagement.

Het bouwen van een woonzorggebouw is een aparte categorie en alle partijen moeten genoeg kennis en expertise hebben om dat tot een succesvol einde te brengen. Michel van Oostvoorn, directeur Apollo

Noorderbreedte

Noorderbreedte biedt persoonsgerichte, liefdevolle zorg aan ouderen, revalidanten en specifieke doelgroepen zoals Korsakov-, gerontopsychiatrie- en Huntington-cliënten. De cliënten hebben complexe, intensieve zorg nodig en de zorginstelling stelt zich ten doel om senioren een hoogwaardige kwalitatieve vorm van wonen te bieden met behoud van privacy, vrijheid en zelfstandigheid. Noorderbreedte is de specialist op dit gebied in Fryslân en met ruim 2.000 medewerkers een van de grotere zorgaanbieders in de regio. Noorderbreedte heeft 15 woonzorgcentra en een centrum voor geriatrische revalidatie.

Apollo

Apollo Healthcare Property Fund is eind juni 2016 gelanceerd. Het fonds investeert in hoogwaardige, duurzame en betaalbare zorghuisvesting en faciliteiten die ten goede komen aan het welzijn van de bewoner en gebruiker. Het fonds richt zich op een drietal segmenten van de Nederlandse zorgmarkt: beschermd wonen, verpleegcomplexen en genees- en behandelcentra.

Meer informatie

Nieuwbouw woonzorglocatie 'Zuidlanden' in Goutum Súd gestart

Video start bouw
Eerste paal 14 juli 2020
Timelapse beelden via webcam
Oktober 2020 - oktober 2021

Relatiemagazine

In ons relatiemagazine 360°, themanummer 19, voorwaarts, is een artikel gepubliceerd over Jabikshof met als titel 'In Jabikshof is elke dag waardevol'.

Ook interessant

# # #

Fotografie: Mike van Schoonderwalt

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug