Rivas Zorggroep Gorinchem

Locatie
Gorinchem
Status
Programma

Ontwikkelen huisvestingsvisie en strategisch vastgoedplan

Kenmerkend

Nieuw woonconcept

Opdrachtgever
Rivas Zorggroep

Rol HEVO
Opstellen huisvestingsvisie, strategisch vastgoedplan

Van een zorgomgeving waar de cliënt woont, naar een woon­omgeving waar de cliënt zorgt ontvangt.
HEVO teaser logo Rivas.jpg

In de huidige situatie richt de zorg van Rivas zich op het ontzorgen van oudere cliënten en het informele netwerk van de cliënt. Waar mogelijk wordt een beroep gedaan op het informele netwerk. Gezien de toename van het aantal zorgbehoevende ouderen, de toename van de complexe zorgvraag en de dalende instroom van nieuw opgeleide medewerkers is deze werkwijze niet langer houdbaar. Bovendien ontstaat er ook bij de cliënten zelf de behoefte aan meer ruimte voor eigen regie.

Vanuit deze waardestrategie hebben wij een visie op huisvesting ontwikkeld waarbij de cliënt met een complexe zorgvraag een eigen wijze van behandeling ontvangt en leeft in een eigen ritme. Maar daarbij intensief wordt ondersteund door het eigen informele netwerk. Het zorgpersoneel richt zich nog op de verzorgende handelingen, observatie van gedrag, medicatie en faciliteert het informele netwerk.

Het best passende woonconcept voor Rivas is een eigen volwaardig appartement met eigen voordeur, huis- en slaapkamer, sanitair en een kleine keuken. Het woonzorgcomplex is laagdrempelig voor het informele netwerk: niet alleen door de uitstraling maar ook door de situering ten opzichte van winkels. Alle appartementen worden ondersteund door domotica voor de veiligheid van de cliënten en de ondersteuning van de zorgmedewerkers.

De eerste projecten uit het strategisch vastgoedplan worden, samen met een woningcorporatie, verkend en concreet gemaakt.

Ook interessant

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug