18 januari 2022

Zorgorganisaties in de care bezinnen zich steeds meer op de toekomst van hun vastgoed. Vergrijzing en de scheiding van wonen en zorg zijn de grote trends die de markt voor zorgvastgoed domineren. Komende jaren verandert de klant qua leefstijl en wensen: eigen regie, autonomie, thuis mogelijk, privacy, leven in eigen ritme. Verouderd bezit moet gerevitaliseerd of herontwikkeld worden. Bij dit alles houden zorgorganisaties voor langdurige zorg de verantwoordelijkheid voor goede huisvesting waar zij betrouwbare en kwalitatief goede zorg kunnen leveren aan de mensen die het nodig hebben. Kortom: er ligt een grote bouwopgave te wachten. 

Veel zorgorganisaties hebben weliswaar geprofessionaliseerd vastgoedbeheer in huis, echter de vastgoedprofessionals in de zorgsector zien een toenemend tekort aan mensuren/fte’s als een knelpunt. Zorgorganisaties ervaren daardoor grote uitdagingen in het laten voldoen van hun zorgvastgoed aan de hedendaagse eisen en behoeften van cliënten. 

HEVO biedt sinds enige tijd bouw en huisvesting ondersteuning aan zorgorganisaties om hun vastgoed af te stemmen op toekomstige ontwikkelingen. En team van deskundige adviseurs, projectleiders en bouwmanagers van HEVO staat de vastgoedmanagers van zorgorganisaties dagelijks bij om bijvoorbeeld het strategisch vastgoedplan te implementeren of grotere en complexe huisvestingsprojecten te initiëren en voor te bereiden. Met Rivas Zorggroep in Gorinchem zijn op deze wijze afspraken gemaakt om onderdelen van het strategisch vastgoedplan verder uit te werken en proactief te werken aan de verwezenlijking van nieuwe bouwinitiatieven in de regio. 

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug