Een integrale aanpak geeft maatschappelijk vastgoed het meeste bestaansrecht.

Gemeenten staan voor veel uitdagingen als het gaat om hun huisvesting en vastgoed. Veranderingen en ontwikkelingen die ook veel kansen bieden. Bij overtollig vastgoed houden ze de vastgoedportefeuille goed tegen het licht. Zijn er koppelingen te maken met ontwikkelingen in het sociaal domein? Wijzigingen in de WMO, de Participatiewet en op het gebied van Jeugdzorg kunnen kansen bieden voor herbestemming. Wellicht zijn er accommodaties die multifunctioneel kunnen worden ingericht. HEVO begeleidt  gemeenten sinds jaar en dag in hun proces van reorganisatie of fusie waarbij ook onze kennis op het gebied van het nieuwe (hybride) werken van pas komt. En zeker niet in de laatste plaats: het Klimaatakkoord dat bij elke gemeente op de agenda staat. We weten precies wat daarvoor moet gebeuren. Er is veel te doen!

HEVO staat onder meer bekend om haar begeleiding van veranderingsprocessen als reorganisaties en fusies. Bekijk de vele referenties: van Friesland tot Limburg en van Noord-Holland tot Noord-Brabant. Ook hebben we u veel deskundigheid te bieden als u van plan bent aspecten van het nieuwe werken in te voeren, uw werkconcept wilt flexibiliseren of uit bent op een volwaardige manier van hybride werken.

# # #

Integrale aanpak

Bij gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed gaat het niet om gebouwen alleen. Een ontwikkeling van gebieden waarin maatschappelijke functies goed tot hun recht kunnen komen is essentieel. Daarmee ontstaan inclusieve wijken waarin bijvoorbeeld ook de sociale werkvoorziening of participatiebedrijven een plek innemen. Plekken waar wonen, werken, onderwijs, sport en zorg bij elkaar komen. Een integrale aanpak geeft maatschappelijk vastgoed het meeste bestaansrecht.

HEVO verkent graag met u wat de opties voor uw gemeente zijn. Dat onderzoek biedt tevens een mooie gelegenheid om de mogelijkheden tot verduurzaming in kaart te brengen. Zo voldoet u ineens aan de verduurzamingsopgave en -doelstellingen waar u voorstaat.

Ook interessant

HEVO ontwikkelde een stappenplan waarmee gemeenten en andere instellingen in de publieke sector hun vastgoedportefeuille efficiënter, doelmatiger en duurzamer kunnen maken. Aan de hand van dit stappenplan beschrijven wij de mogelijkheden om de kernvraag te beantwoorden en financiële ruimte te vinden in de vastgoedportefeuille.

Weener XL
Korte film event 15 juni 2022

We helpen u graag bij alle thema's rondom gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed

Neem dan contact op met:

Bel me terug