#

Herhuisvesting
gemeente Maashorst

Lees meer
Locatie
Uden
Status
Verbouwing gereed
Programma

Herhuisvesting fusiegemeente

Kenmerkend

Naast de verbouwing is een andere manier van werken doorgevoerd

Opdrachtgever
Gemeente Maashorst

Rol HEVO
Bestuurlijk advies, huisvestingsonderzoek, projectmanagement

Brutovloeroppervlak
10.000 m²

Oplevering (gefaseerd)
2022

Architect
Thomas Architecten ’s-Hertogenbosch

Bouwkundig aannemer
BAM Zuid

Gemeentewerf en gemeentehuis volledig getransformeerd voor de nieuwe gemeente Maashorst.

De gemeenten Uden en Landerd zijn sinds 1 januari 2022 gefuseerd tot de nieuwe gemeente Maashorst. Wij hebben de expertise geleverd voor de fase die geleid heeft tot bestuurlijke besluitvorming over de huisvesting van de nieuwe gemeente Maashorst. Als onderdeel hiervan is er voor de huisvesting een scenariostudie uitgevoerd. Hierbij is  verbouwen van het bestaande gemeentehuis en de gemeentewerf in Uden tot het meest geschikte scenario gekozen. 

HEVO gemeente Maashorst
Fotografie: Philip Driessen

De gehele organisatie, bestaande uit de frontoffice, de backoffice, het bestuur en de gemeenteraad, is binnen de beschikbare vierkante meters van het bestaande gemeentehuis in Uden gehuisvest.

(Samen)werken en ontmoeten

De grootscheepse verbouwing heeft ertoe geleid dat de lange gangen, de werkkamertjes en de donkere raadzaal zijn verdwenen. Het gerenoveerde gemeentehuis is open, transparant en nodigt uit tot ontmoeten. De oude raadzaal is verbouwd tot een werkcafé, en de nieuwe raadzaal is een hoge lichte ruimte waar de akoestiek optimaal is en waar ook kan worden overlegd of geluncht.
De huisvesting van de gemeente Maashorst is gericht op ontmoeting en samenwerking; voor een gastvrije ontvangst van inwoners en andere bezoekers, maar ook voor de ambtenaren onderling.
Er is aandacht besteed aan het werkplekconcept en de functionele inrichting van de verschillende diensten. De totale verbouwing betrof ongeveer 10.000 m² bvo, waarvan 300 m² bvo voor de nieuwe raadzaal. De nieuwe situatie biedt ruimte voor circa 450 werkplekken.

Uitdaging

Voordat de fusie van de gemeenten Uden en Landerd in gemeente Maashorst officieel was, lag er al een ontwerp op tafel voor een passende huisvesting voor de nieuwe gemeentelijke organisatie. Tijdens de fusiegesprekken tussen de gemeenten Uden en Landerd, was iedereen het erover eens dat er één huisvesting moest komen voor de ambtenaren van de nieuwe gemeente Maashorst. Het meest logisch was om daarvoor het gemeentehuis van de (voormalige) gemeente Uden te verbouwen; Uden is de grootste kern van de gemeente Maashorst en het gemeentehuis had ruimte genoeg voor 140 extra ambtenaren. De ontwerpfase van het gemeentehuis vond plaats ruim voordat de fusie een feit was. Dat betekende dat twee gemeenteraden, twee burgemeesters en twee dagelijkse besturen tot overeenstemming moesten komen over het ontwerp. Door de raden en ambtenaren te betrekken bij de gewenste huisvesting en feedback te vragen, is dit proces goed verlopen.

Verduurzamen en hergebruik

In het ontwerp was veel aandacht voor duurzaamheid, klimaat en akoestiek. Wij hebben onderzoek verricht naar de mogelijkheden om de huisvesting te verduurzamen, zodat het gemeentehuis na de aanpassingen zou voldoen aan de wettelijke duurzaamheidsdoelstellingen. Het gebouw voldoet aan energielabel A.
Om een gezond binnenklimaat te realiseren zijn installaties vernieuwd en aangepast. De bestaande installatie is verduurzaamd met de mogelijkheid om deze later aan te sluiten op een WKO-installatie. Er is ook aandacht geweest voor hergebruik van materialen, zo is het hout van de oude kozijnen verwerkt in het lattenplafond van de pantry’s en is zoveel mogelijk meubilair opnieuw gebruikt.
Tevens zijn moderne ICT-voorzieningen opgenomen om een functionele en veilige omgeving te realiseren én zijn op verschillende plekken geluiddempende wanden geplaatst.

Afronding

De verbouwing van het gemeentehuis is gefaseerd uitgevoerd. De eerste fase bestond uit het aanpassen van drie werkverdiepingen en is medio april 2022 afgerond.
De begane grond met publieksplein is medio 2022 opgeleverd. De complete verbouwing is medio november 2022 afgerond.
De gemeentewerf van de nieuwe gemeente Maashorst is ook verbouwd om geschikt te zijn voor een grotere gemeente. De oplevering vond medio februari 2022 plaats.

Relatiemagazine

In ons relatiemagazine 360°, najaar 2022, is een artikel opgenomen over de uitdaging om voor twee fuserende gemeenten één nieuwe werkomgeving te realiseren in een bestaand gemeentehuis, terwijl ‘de tent open’ blijft. Lees het artikel: Twee culturen, één gebouw

Ook interessant

# # # #

Fotografie: Philip Driessen

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug