Thuis in 
Uw markt

HEVO is in vele markten thuis. De huisvestingsprojecten waar we aan werken zijn te vinden in de markten Kantoren, Bedrijfshuisvesting, Wonen met zorg, Gemeenten, Sport en Cultuur, Multifunctionele accommodaties en Onderwijs. We weten als geen ander hoe in deze markten de processen lopen en wat de actuele stand van zaken rondom regelgeving is. 

Met onze specifieke ervaring kunnen we makkelijk dingen verhelderen.

We zijn gespecialiseerd in huisvesting voor onderwijs, zorg en wonen en sport en cultuur. Ook zijn we actief in multifunctionele accommodaties en huisvesting voor overheid en bedrijfsleven. Het welzijn van de eind­gebruiker zetten we altijd voorop.

Het feit dat onze adviseurs en projectmanagers die specialismen hebben, heeft voor u als voordeel dat we goed op de hoogte zijn van wat er in die sectoren of werkvelden speelt. Wat zijn de ontwikkelingen in de regel­geving en de financiering? Wat voor eisen worden er aan die huisvesting gesteld? Wat zijn over het algemeen de wensen van de gebruikers?

Meer weten over onze markten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug