Missie en visie

De missie van HEVO

HEVO creëert inspirerende huisvesting die bijdraagt aan een gezonde toekomstbestendige wereld, sterke gemeenschappen en geluk en welzijn van mens en omgeving.

We zijn het niet alleen aan onszelf verplicht om gezonde gebouwen neer te zetten, maar aan alle gebruikers van gebouwen. Michiel Otto

De visie van HEVO

De beste huisvesting

HEVO streeft naar de beste huisvesting voor werken, leren, wonen en zorgen. Wij zijn ervan overtuigd dat wij mensen de mogelijkheden kunnen geven om hun doelen te bereiken en de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Wij werken daarom aan gebouwen en gebieden, die wij duurzaam ontwikkelen en exploiteren. Een gezonde werk- en leefomgeving verbetert het welzijn en de prestaties van gebruikers van gebouwen en gebieden.

Leefbare planeet

Wij dragen met ons werk bij aan een leefbare planeet. Circulariteit staat in ons werk centraal. Het is het ambacht van nu. Wij zijn intrinsiek gemotiveerd en voelen de maatschappelijke verantwoordelijkheid om te bouwen zonder negatieve effecten voor toekomstige generaties. Wij zijn hierin proactief en nemen initiatief.

Mensgericht

Wij staan voor een mensgerichte aanpak. Wij verdiepen ons in het werk van onze klant. Mensen, gebouwen en gebieden zijn in toenemende mate met elkaar verbonden. Ze vormen een netwerk waarin de voortgaande digitalisering ons helpt onze voorzieningen beter te benutten. Wij creëren gebouwen en gebieden waarin die onderlinge verbondenheid mensen helpt effectiever samen te werken en te communiceren. En wij begeleiden mensen bij de verandering, die de ontwikkeling van hun werk- of leefomgeving van hen vraagt.

Inventiviteit

Onze inventiviteit stelt ons in staat voortdurend te innoveren. Wij benutten de technologische ontwikkelingen door besluitvormings- en bouwprocessen slimmer in te richten en onze werkprocessen te stroomlijnen en de kwaliteit en onderbouwing van ons advies te verbeteren. We verzilveren de kansen om flexibel en toekomstvast te bouwen. Op die manier besteden we de middelen van onze opdrachtgevers efficiënt en effectief. Het maatschappelijk rendement van ons werk is hoog.

Daadkracht

Wij staan voor resultaat. Door onze kennis van techniek en verduurzaming in combinatie met kosten en financiering maken wij projecten realistisch. Wij durven garanties af te geven en zelf risico te dragen. Onze opdrachtgevers kunnen bouwen met én op onze professionaliteit en daadkracht. Wij ontzorgen hen en hebben oog voor hun belangen, zakelijk en maatschappelijk. Wij huisvesten voor de toekomst. Wij maken onze beloftes waar!

Lees ook:

Meer weten over onze missie en visie?

Neem dan contact op met:

Bel me terug