#

Nieuw Heerenhage
Heerenveen

Lees meer
Locatie
Heerenveen
Status
Gereed
Programma

Herontwikkeling en nieuwbouw seniorenwoningen

Kenmerkend

Nieuw leven voor verouderde serviceflats

Opdrachtgevers
Stichting Rendant en Aedifica

Rol HEVO
Risicodragend Projectmanagement, haalbaarheidsstudie, businesscase, Programma van Eisen

Architect
TWA architecten

Constructeur
Raadgevend ingenieursbureau Jansen Wesselink

Installatieadviseur
Verwey

Bouwkundig aannemer
Jorritsma Bouw

Installateur
ITBB

Directievoerder
CBB Arnhem

Wij willen een kritische partner waarmee wij op gelijkwaardige basis kunnen samenwerken. HEVO is díe partner. Zij kennen de markt, hebben ervaring met financiers en maken ook nog waar wat ze afgesproken hebben! Désirée van Dijk-Attema, directeur bestuurder van Rendant

De vastgoedportefeuille van Stichting Rendant bestaat uit twee serviceflats (Aldlânstate te Leeuwarden en Nieuw Heerenhage te Heerenveen). De oorspronkelijke flats zijn gebouwd tussen 1965 en 1975, met de gedachte dat ze eeuwig mee zouden gaan. Maar de appartementen zijn niet meer geschikt voor de huidige woon-zorgvraag. En ze passen ook niet langer bij de toenemende zelfredzaamheid van senioren. Herontwikkeling is noodzakelijk om invulling te kunnen geven aan moderne zorgverlening en -exploitatie.

Nieuw Heerenhage is een woon-zorggebouw voor zelfstandig wonende vitale senioren met zorg en diensten op aanvraag en naar behoefte. We hebben 126 appartementen gerealiseerd in een bouwtijd van 16 maanden.

# #

Afbeelding 1: artist-impression - Afbeelding 2: Heerenhage oud

Modern woon-zorgcomplex

Met deze vervangende nieuwbouw heeft Rendant een comfortabel en duurzaam woon-zorggebouw dat helemaal voldoet aan de eisen van deze tijd. In de levensloopbestendige appartementen kunnen de senioren tot op hoge leeftijd veilig, betaalbaar en comfortabel thuis blijven wonen. De nieuwbouw is in de plaats gekomen van de serviceflat met 230 appartementen. Rendant - met ruim 50 jaar ervaring op het gebied van seniorenhuisvesting en dienstverlening - blijft ook in de toekomst zelfstandig exploitant van Aldlânstate en Heerenhage. Bewoners huren hun woning en kunnen op afroep zorg en andere services afnemen van Rendant.

Wij zijn als strategisch vastgoedpartner betrokken bij de herontwikkeling van het vastgoed in Leeuwarden en Heerenveen. Daarvoor verrichtten wij een uitgebreide kwalitatieve en kwantitatieve marktverkenning voor het verzorgingsgebied Leeuwarden en COROP gebied Zuidoost-Friesland. Hierbij is de vraag-aanbodverhouding anno 2014 in kaart gebracht en is via ons onderzoeksmodel ‘Wonen met Zorg’ een forecast gemaakt voor de jaren 2020, 2025, 2030 en 2040.

Heerenhage - nieuw

Programma van Eisen

Vervolgens hebben wij een ruimtelijk-functioneel en technisch Programma van Eisen opgesteld dat generiek kan worden toegepast voor de locaties van Rendant. Voor de herontwikkeling hebben wij in nauwe samenspraak met de organisatie het integraal Programma van Eisen opgesteld voor de woningen en algemene ruimten.

Haalbaarheidsstudie en businesscase

In het verlengde hiervan hebben wij een integrale haalbaarheidsstudie en businesscase opgesteld voor Rendant. Hierin is de herontwikkeling met fasering van het vastgoed vertaald naar de toekomstige exploitatie van de organisatie. Het committeren van een geschikte belegger was hiervan onderdeel. Duurzaamheid is expliciet meegenomen in de planvorming.

Gedurende het intensieve voortraject werd zoveel vertrouwen gekweekt dat wij ook het volledige vervolgtraject gaan begeleiden, met als sluitstuk de herontwikkeling van het bestaande vastgoed. Dat doen we met ons unieke Risicodragend Projectmanagement, waarmee Rendant garanties krijgt over het budget, de planning en de kwaliteit. 

Hart van de wijk

Nieuw Heerenhage is het hart van de wijk geworden. In de oude situatie woonden de ouderen achter een denkbeeldige slagboom. Twee saaie flats, een parkeerterrein ervoor. Nu is het openbaar parkachtig gebied waar ook omwonenden welkom zijn. Het is ‘de voortuin van de buurt’ geworden, met een wandelpad, een vijver, een bruggetje, bankjes aan het water. Het bescheidener appartementencomplex heeft een open, uitnodigende uitstraling met prachtig uitzicht over de stad en het water. Op het aangrenzende terrein is een nieuwe wijk met veertig grondgebonden koopwoningen gebouwd, zo ontstaat op termijn een gemêleerde wijk met jong en oud. Echt een metamorfose.

Duurzaamheidsambities

Na meerdere scenario’s onderzocht te hebben in een businesscase, is gekozen voor nieuwbouw omdat renovatie financieel geen oplossing is. Het duurzame gebouw is gasloos, met individuele warmtepompen en een optimaal binnenklimaat – mede dankzij een uitstekende luchtdichtheid.

Relatiemagazine

In ons relatiemagazine 360°, januari 2017, is een artikel opgenomen over de projecten van Rendant met de titel 'Nieuw leven voor verouderde serviceflats.

Download artikel

In de media

Gepubliceerd in het blad Bouwen in het Noorden: Nieuw Heerenhage, Heerenveen: van saaie flats naar het hart van de buurt

Download artikel

Ook interessant

Lees meer over Aldlânstate te Leeuwarden

hevo_nieuw_heerenhage_marcus_van_gelder.jpg
Heerenhage nieuw (fotografie: Marcus van Gelder)

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug