Menu

Gezond en duurzaam kantoorgebouw

GGD Gelderland-Zuid Nijmegen

GGD Gelderland-Zuid is gehuisvest in een gedateerd pand nabij station Nijmegen Heyendaal. Het pand kenmerkt zich door een slecht klimaatsysteem en relatief veel kleine kantoorruimten. Daarbij komt dat het gebouw op het gebied van duurzaamheid onder de maat scoort. Het gebouw is matig geïsoleerd en kent nauwelijks duurzame maatregelen om energiegebruik te beperken. GGD Gelderland-Zuid heeft daarom besloten om over te gaan tot het realiseren van een nieuw kantoorgebouw in Nijmegen. In dit kantoorgebouw zullen ook de publieke functies van GGD Gelderland-Zuid worden ondergebracht.

Gezond gebouw

Wij zijn na een tender geselecteerd om GGD Gelderland-Zuid te helpen bij het actualiseren van het Programma van Eisen (PvE) en het vervaardigen van een eerste ontwerpstudie in aanloop naar het aanvragen van een bestemmingsplanwijziging op de beoogde locatie. Na afronding van het PvE hebben we de architectenselectie (Europese aanbesteding) en de selectie van de overige adviseurs begeleid, samen met de inkooporganisatie van GGD. Voor het actualiseren van het PvE zijn diverse workshops gehouden, zoals een workshop over duurzaamheid. Tevens zijn met een aantal sleutelfiguren binnen de organisatie interviews belegd. Hieruit kwam onder meer naar voren dat GGD Gelderland-Zuid vooral een gezond gebouw wil. De principes van het door ons ontwikkelde Office2Flow sloten hier mooi op aan. Diverse wetenschappelijke onderzoeken hebben inmiddels bewezen wat de effecten zijn van bepaalde ingrepen in een gebouw. Veel van deze effecten hebben we in het PvE van GGD Gelderland-Zuid kunnen doorvoeren, hetgeen zou moeten leiden tot  ‘het gezondste gebouw van ……’.

Wie is GGD Gelderland-Zuid

De afkorting GGD staat voor Gemeentelijke Gezondheidsdienst. De opdracht van iedere GGD is: het bewaken, bevorderen en beschermen van de gezondheid van inwoners uit de regio. De missie van GGD Gelderland-Zuid luidt als volgt:

‘Wij maken ons sterk voor een gezonde regio Gelderland-Zuid. Inwoners helpen wij om gezonde keuzes te maken en om klachten/ziektes te voorkomen. Zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving. Onze speciale aandacht gaat hierbij uit naar kwetsbare groepen.’

Jan Bonnemaijers

Wilt u meer informatie over dit project?

Neem dan contact op met Jan Bonnemaijers, telefoonnummer (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's