Businesscase gezonde en circulaire kantoorgebouwen

Wat zijn de financiële consequenties van circulair bouwen op de lange en korte termijn? Wat is de invloed van een gezond binnenklimaat in het kantoor op de productiviteit van medewerkers? Belangrijke vragen om aan het begin van het proces te beantwoorden. Met een goed onderbouwde businesscase krijgt u inzicht in de belangrijkste drivers en grip op mogelijke risico’s en gevolgen van de investering en exploitatie op de lange termijn. Hiermee kunt u tot een gedegen besluit komen voor uw nieuw duurzaam en gezond kantoorgebouw. 

Businesscase toont besparing aan

Duurzame principes en circulariteit worden steeds vaker toegepast in de bebouwde omgeving. Een transparante en controleerbare integrale businesscase is voor degelijke besluitvorming een vereiste. We kunnen de effecten van gezond, duurzaam en circulair bouwen en de investeringen die daarvoor nodig zijn inzichtelijk maken. 

HEVO afb 1 businesscase gezonde circulaire kantoorgebouwen.jpg

Aan de slag met uw eigen businesscase voor financieel gezonde kantoorgebouwen

Een circulair en gezond kantoorgebouw kunnen we vergelijken met een standaard kantoorgebouw (volgens Bouwbesluit). Anderzijds kunnen (standaard)materialen en systemen vergeleken worden met duurzame materialen en systemen. Alle aspecten die van invloed zijn op de totale businesscase en de kosten kunnen in beeld gebracht worden. Denk aan:

  • De investeringskosten, zoals het kwaliteitsniveau en de omvang van het kantoorgebouw.
  • De exploitatiekosten, zoals watergebruik.
  • De energiekosten en bijzondere opbrengsten, zoals de restwaarde van circulaire materialen en systemen en de productiviteit van de organisatie.

De invloed van de verschillende aspecten op de totale investerings- en exploitatiekosten wordt inzichtelijk, inclusief de terugverdientijd en, nog belangrijker: het effect op de kasstroom. 

De kosten van een plaats waar veel mensen samenwerken bestaan voor 1% uit energie, voor 9% uit gebouwkosten en voor maar liefst 90% uit personeels­kosten. De essentie is dus dat we op de juiste kosten moeten focussen, namelijk de effecten van een gebouw op de personeelskosten c.q. opbrengsten!

Wij helpen u graag met uw specifieke case om te komen tot gedegen besluitvorming voor uw nieuw duurzaam en gezond kantoorgebouw.

HEVO afb 2 businesscase gezonde circulaire kantoorgebouwen.jpg

Ook interessant

Meer weten over businesscases voor gezonde en circulaire kantoorgebouwen?

Neem dan contact op met:

Bel me terug