#

Verbouw kantoorinterieur NBA in Pharos te Hoofddorp

Lees meer
Locatie
Hoofddorp
Status
Bouwfase
Programma

Van strategisch huisvestingsplan nieuw kantoor, zoekproces nieuwe locatie tot ontwerp en realisatie nieuw kantoorinterieur

Kenmerkend

Integrale dienstverlening vanaf het strategisch huisvestingsplan tot ingebruikname voor inspirerend circulair kantoorinterieur met vergadercentrum; het nieuwe clubhuis voor NBA

Opdrachtgever
Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Rol HEVO
Strategisch huisvestingsplan
Zoekproces huur nieuwe locatie (i.s.m. makelaar)
Programma van Eisen
Selectie ontwerpteam en bouwteam
Risicodragend Projectmanagement ontwerp en realisatie inbouwpakket kantoor

Planning
Huurcontract getekend: november 2022
Start ontwerp: september 2022
Start bouw: februari 2023
Ingebruikname: juni 2023

Makelaar
Redept

Architect
ZENBER interieurarchitecten

Akoestisch adviseur
LBP-sight 

Installatieadvies en realisatie
Klik bv 

Aannemer bouwkundige inbouw
Intermontage Leurink bv 

Maatwerk meubilair
Visker

Modern kantoor en clubhuis met veel voorzieningen en een warme (werk)sfeer. Alle aanpassingen zijn duurzaam en circulair uitgevoerd.

Het aflopen van het huurcontract was voor de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) de aanleiding voor een heroriëntatie met betrekking tot de huisvesting. Samen met de NBA hebben wij begin 2021 een strategisch huisvestingsplan opgesteld. De werkwijze van de NBA en het gebruik van de huisvesting is de afgelopen jaren fors gewijzigd, wat nog versterkt werd door de corona­pandemie. Het monumentale kantoor in Amsterdam voldeed niet meer aan de behoefte van de medewerkers om de gewenste samenwerking te faciliteren. Er was behoefte aan het formuleren van een nieuwe huisvestingsvisie gebaseerd op het hybride werken. Ook was het gebruik van het vergadercentrum voor de leden van de NBA sterk gewijzigd sinds de coronapandemie. 

HEVO - verbouwkantoorinterieur NBA in Pharos te Hoofddorp

Huisvestingsvisie en Programma van Eisen

Wij ontwikkelden in samenwerking met de NBA een nieuwe huisvestingsvisie en het Programma van Eisen. Duurzaamheid en gezondheid voor de medewerkers zijn daarin belangrijke thema’s. Met behulp van de software van Reworc is een diepgaande analyse uitgevoerd naar de werkzaamheden en behoeften van de medewerkers en is inzicht verkregen in de toekomstige mobiliteitspatronen. Door dit inzicht was het mogelijk om te onderbouwen dat het benodigde vloeroppervlak fors verkleind kon worden. Tegelijkertijd zijn de eisen aan het kwaliteitsniveau van de benodigde ruimten verhoogd, zonder dat dit ‘over de top’ is. Het nieuwe kantoor moet inspirerend zijn en de moeite waard om naar toe te komen. Het faciliteert optimaal de diversiteit aan werkzaamheden die de medewerkers willen verrichten, zoals overleggen, samenwerken en concentreren. Bovendien moet het nieuwe kantoor het ontmoeten van medewerkers en de leden van de NBA stimuleren. 

Duurzaam kantoor

Na een uitgebreide zoektocht kwam, op basis van het ontwikkelde locatiezoekprofiel en Programma van Eisen, het Pharos-gebouw, gelegen naast het station van Hoofddorp, als de meest geschikte locatie uit de bus. De effecten van de verhuizing van Amsterdam naar Hoofddorp op de reistijden van de medewerkers bleken hierbij beperkt en goed in balans. Het Pharos-gebouw heeft een inspirerende uitstraling gekregen en is sterk gericht op integrale duurzaamheid. Het gebouw biedt allerlei aanvullende faciliteiten, zoals een aansprekend restaurant met overlegfaciliteiten op de begane grond en een vergadercentrum op de bovenste verdieping. Het vergadercentrum heeft diverse multifunctionele vergaderruimtes. Deze worden in  verschillende opstellingen, groottes en samenstellingen gebruikt voor presentaties, conferenties en bijeenkomsten. Het is zeer multifunctioneel en biedt goede aanvullende faciliteiten. De NBA wordt op de eerste verdieping gehuisvest met ontmoeting en het vergadercentrum aan één zijde van het centrale atrium en de kantoren en overlegruimten voor de medewerkers aan de andere zijde.

Het interieur krijgt een warme sfeer met veel levend groen. Alle ingrepen zijn uitgevoerd met een hoge mate van duurzaamheid en circulariteit en toepassing van materialen met keurmerken zoals Cradle-to-cradle. Er is bijzonder aandacht besteed aan het realiseren van de optimale akoestiek voor zowel de open werkruimten als de concentratiewerkplekken. Het is een voorbeeld van de visie die HEVO heeft voor het optimale kantoor; COCO!

En wat de NBA echt van meerwaarde vindt is dat de medewerkers, in het traject dat heeft geleid tot het ontwerp voor het interieur, goed zijn meegenomen middels de werksessies voor het Programma van Eisen, informatiebijeenkomsten en een creatieve sessie. Dat zorgt voor draagvlak en maakt het kantoor echt van de mensen zelf.

Verder lezen

Ook interessant

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug