De kwaliteit van de leef- en werkomgeving is voor mij altijd al een ander belangrijk aandachtspunt geweest. De impact van deze omgeving op het functioneren, welbevinden en de gezondheid van de mens is immers groot. Een prettige leef- en werkomgeving draagt bij aan het geluk van de gebruiker en kan worden gezien als een van de hoogst haalbare niveaus van duurzaamheid. Om die reden vind ik het belangrijk om de (eind)gebruiker centraal te zetten in zijn omgeving binnen elk project. 

Het betrekken van de eindgebruikers in een visietraject of Programma van Eisen-traject is een uitdaging. De meeste gebruikers hebben vaak de gewoonte vanuit de bestaande situatie te denken. Middels inspirerende werksessies en referentiebezoeken probeer ik de gebruikers te prikkelen en los te komen van de bestaande situatie. Werksessies zijn in eerste instantie droomsessies; zonder al binnen de kaders van de onmogelijkheden te gaan denken.

Mijn doel is om met huisvesting de gebruikers te verrassen.

Naast het realiseren van een omgeving die aansluit bij de wensen van de gebruikers, vind ik het belangrijk om bij te dragen aan de verduurzaming van onze leefomgeving. Niet alleen op basis van de minimaal wettelijke eisen, maar juist door een stapje verder te gaan waardoor projecten als voorbeeld gaan functioneren voor andere projecten en het mensen bewust maakt van de situatie en urgentie. 

Als huisvestingsadviseur ben ik gespecialiseerd in de vertaling van de ambities van een organisatie in een passende visie op huisvesting. De focus van mijn werkzaamheden ligt op visietrajecten, haalbaarheidsstudies, scenario-onderzoeken en Programma van Eisen-trajecten binnen het domein van de kantoor-, onderwijs- en sporthuisvesting