9 januari 2023

Momenteel is de NBA gevestigd in een gemeentelijk monument aan de Amsterdamse Zuidas. Het verlopen van het huurcontract is een reden geweest om de huisvestingswensen en -visie opnieuw te bekijken en te onderzoeken wat het best bij de organisatie past, met het oog op de nabije toekomst. 

HEVO AI 1 NBA Amsterdam ZENBER Architecten.jpg
Impressies: ZENBER Architecten

De eindgebruikers van de kantooromgeving, in dit geval de medewerkers van de NBA, zijn een belangrijk onderdeel van de organisatie en zij hebben de kennis om aan te geven wat ze nodig hebben om ook in de toekomst hun activiteiten goed uit te kunnen voeren. Maar ook wat ze hindert bij het werken vanuit huis en waarvoor ze naar kantoor willen komen. 

Luisteren naar de wensen en eisen van de eigen medewerkers is cruciaal om op een gezonde manier met de werkomgeving om te kunnen gaan. Om beter inzicht te krijgen in de dagelijkse werkzaam­heden en voorkeuren van de medewerkers is een digitaal interview uitgezet onder alle medewerkers van de NBA, waarbij in de vragenset specifiek doorgevraagd wordt op de antwoorden die door de individuele medewerker worden gegeven. Voor de inventarisatie, dataverzameling, ruimte­programmering en scenario-ontwikkeling is gebruik gemaakt wordt van een state of the art digitaal platform. Middels het digitale interview is inzicht verkregen in de verschillende typen werkzaamheden die de medewerkers uitvoeren en de bijbehorende mate van samenwerking en complexiteit. Dit digitale interview heeft al talloze organisaties geholpen de gezondheid van hun bedrijf en medewerkers te verbeteren door de stem van honderdduizenden werknemers. Middels het interview wordt de dynamiek van het werk gevisualiseerd en wordt zichtbaar hoe en waar teams hun tijd aan besteden. 

De eindgebruikers staan centraal. Door de behoeften, het gedrag, de netwerken en de cultuur van de eindgebruikers te begrijpen, kan een maatwerk oplossing in de huisvesting worden uitgewerkt.

De huisvesting van de NBA moet de verbinding tussen medewerkers, leden en samenwerkings­partners faciliteren. De focus ligt op het ontmoeten en samenwerken in verscheidene vormen zodat er altijd wel een plek is die aansluit bij de behoefte van de gebruiker. De opgehaalde data en daaruit opgemaakte scenario’s zijn direct vertaald naar de toekomstige huisvestingsbehoeften voor de NBA. Denk aan vierkante meters, verdeling tussen thuis en op kantoor werken en de aard van de nieuwe huisvesting (focus op ontmoeting, samenwerking en overleg).

Onze aanpak in combinatie met slimme software genereert snel optimale huisvestingscenario’s die leiden tot een gelukkigere organisatie die zich beter ondersteund voelt.

Middels het inzetten van het digitale interview, als onderdeel van het huisvestingstraject, zijn alle medewerkers van de NBA bij de toekomstige huisvesting betrokken. Hierdoor is er een uitgebreid en diepgaand inzicht ontstaan in de wensen, behoeften en toekomstige mobiliteit van de medewerkers. Ook zijn de samenwerkingsrelaties tussen afdelingen beter in beeld, waardoor bewuster keuzes gemaakt kunnen worden voor de plek waar groepen of afdelingen gehuisvest worden. Er is draagvlak gecreëerd en een huisvestingsscenario ontwikkeld dat als een maatpak voor de organisatie is gemaakt.

HEVO heeft tijdens dit proces samengewerkt met Reworc.

Ook interessant


Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug