Tools

Het inventieve karakter van HEVO komt onder meer tot uitdrukking in de vele tools die wij ontwikkelen die opdrachtgevers helpen in het voorbereiden van hun keuzes en het maken van betere beslissingen. 

Huisvestingstools HEVO

Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder uitdrukkelijke toestemming van HEVO B.V.

Meer weten over onze huisvestings­tools?

Neem dan contact op met:

Bel me terug