Abacus

ABACUS is een door HEVO ontwikkeld rekenmodel dat inzicht geeft in de exploitatielasten en haalbaarheid van vastgoedplannen.

Huisvesting en de vastgoedportefeuille zijn in veel organisaties belangrijke onderwerpen. Het vormt een integraal onderdeel van de kostprijs van uw organisatie en activiteiten. Steeds belangrijker is het om in het vastgoedbeleid een nieuwe manier van denken te hanteren waarbij wordt gefocust op de exploitatiekosten in plaats van op de investeringskosten. Exploitatiedenken noemen wij dat. Op die manier kunt u sturen op waardevermeerdering en rendement. De ABACUS-tool helpt hierbij. De tool biedt inzicht in de haalbaarheid en exploitatielasten van vastgoedplannen. Doordat u hiermee in de toekomst kijkt kunt u nu adequaat anticiperen.

Hoe werkt ABACUS?

De toetsing van een vastgoedplan in ABACUS vindt plaats op basis van kosten en opbrengsten. Het model brengt de totale kosten en alle opbrengsten en huisvestingsvergoedingen op korte en langere termijn in beeld. Zo wordt duidelijk wat er nodig is om een beoogde prestatie te kunnen realiseren. ABACUS maakt ook gevoeligheidsanalyses die benoemde onzekerheden of scenario’s uitdrukken in financiële gevolgen.

Onze manier van werken gaat verder dan ‘rekenen aan vastgoed’. Doordat we naar het geheel kijken, draagt het bij aan de optimalisatie van uw bedrijfsprocessen.

ABACUS werd toegepast door verschillende van onze opdrachtgevers, bijvoorbeeld om:

  • Inzicht te krijgen in de huidige vastgoedportefeuille: prestaties, kansen en knelpunten.
  • Sturing te geven aan een nieuwbouwproject in de ontwerpfase.
  • Een bewuste afweging te maken tussen een hoge investering of de exploitatielasten op lange termijn.
  • Een goed onderbouwde keuze te maken tussen huur of koop.

Uw exploitatiekosten in beeld

We hebben veel ervaring en expertise op het gebied van het in beeld krijgen van exploitatiekosten. Zowel voor bestaand vastgoed als voor nieuwbouw. De ABACUS-tool rekent uit hoe snel duurzame investeringen worden terugverdiend en hoe hiermee onverwachte en hoge exploitatiekosten tot het verleden behoren. 

Ook interessant

Meer weten over ABACUS?

Neem dan contact op met:

Bel me terug