Strategie en haalbaarheid

Huisvestingsprojecten hebben vaak een lange ontwikkeling. Er moeten heel wat stappen worden gezet voordat de er gebouwd, gerenoveerd kan worden en voordat gebruikers er kunnen werken, leren en leven.

HEVO ondersteunt vanaf het prilste begin van huisvestingsvragen met onder meer locatieonderzoek, (financiële) haalbaarheidsonderzoek en het opstellen van het Programma van Eisen. Bekijk hier al onze diensten in de fase van Strategie en haalbaarheid.

Diensten