Locatieonderzoek

Wat is de beste vestigingslocatie voor uw organisatie? En hoe helpt huisvesting om medewerkers in een krappe arbeidsmarkt te vinden en te binden? Een vakkundig locatieonderzoek van HEVO geeft antwoord op deze - en vele andere - organisatie­vragen. 

Vestiging op de juiste locatie kan grote positieve impulsen geven aan uw bereikbaarheid, duurzaamheid, flexibiliteit én imago. Wij stellen de juiste vragen en vinden samen met u de beste locatie.

Wat heb je en wat wil je?

Elke organisatie is anders en opereert in andere markten met andere activiteiten, strategische plannen en externe ontwikkelingen. Ook is het van geval tot geval anders of het gaat om een verplaatsing van één kantoor of bedrijfshuisvesting, of juist om een samenvoeging van een groot aantal vestigingen. We kijken verder dan de harde cijfers over reisafstanden van de medewerkers, aantal medewerkers en type werkzaamheden. Wat is er nodig om als organisatie succesvol de strategische meerjarenplannen te realiseren? Interviews met het management en medewerkers geven ons waardevolle informatie over andere belangrijke factoren, zoals gewenste uitstraling van een locatie, bereikbaarheidswensen, ligging ten opzichte van kennisinstellingen en huisvestings­concepten. We analyseren uw huidige situatie en definiëren daarna concreet uw huisvestingswensen in een strategische huisvestingsvisie met locatieprofiel.

Locatieprofiel

Het locatieprofiel vormt de basis om doelgericht te zoeken naar een geschikte vestigingsplaats en concrete locatie. Daarbij betrekken we een schat aan informatie, zoals het vestigingsklimaat, de geografische ligging, de bereikbaarheid nu en in de toekomst, de aanwezigheid van kennisinstellingen en specifieke gerelateerde communities en aanvullende aspecten als de woningmarkt. Op basis van een multicriteria-analyse kunnen mogelijke vestigingslocaties en regio's beoordeeld worden.

Zoeken van locaties

De volgende stap is het zoeken van een concrete locatie binnen de gekozen regio. In deze fase wordt onderzocht wat beschikbare locaties en objecten zijn. Deze worden getoetst aan de hand van criteria als bereikbaarheid, uitstraling, ruimtelijke mogelijkheden, financiën en duurzaamheid. We stellen een shortlist op van locaties en beoordelen deze samen met u. Op basis hiervan kan een besluit genomen worden om de onderhandelingsfase te starten, waarbij er een Request for Proposal wordt uitgezet naar de voorkeurslocaties. Op basis van de ontvangen voorstellen wordt het onderhandelingstraject gestart en een overeenkomst gesloten.

Volledig ontzorgd

Het kiezen van een nieuwe locatie is een ingrijpend en zeer bepalend proces. Daarom maken we voor u inzichtelijk wat de consequenties van verhuizing voor uw organisatie en medewerkers zijn en hoe de locatie een positieve impuls geeft aan uw organisatie. Indien gewenst, kunnen we ook voor u berekenen wat de verwachte kosten zijn om de voorkeurslocatie geschikt te maken voor uw plannen. Wilt u verder ontzorgd worden? Dan begeleiden we u graag met projectmanagement of met aanbesteden en contracteren.

Ook interessant

Meer weten over locatieonderzoeken?

Neem dan contact op met:

Bel me terug