# #

Croonwolter&dros
Amersfoort

Lees meer
Locatie
Amersfoort
Status
Gereed
Programma

Renovatie en revitalisatie kantoorgebouw dat tijdens werkzaamheden in gebruik blijft

Kenmerkend

Bouwmanagement en procesregie van revitalisering en verduurzaming kantoorpand binnen strakke planning.

Opdrachtgever
Croonwolter&dros

Rol HEVO
Bouwmanagement

Oplevering
Medio november 2023

Architect
Zenber Architecten

Je moet je bewust zijn dat je als aannemer te gast bent.

Voor het kantoor van Croonwolter&dros Dordrecht was specifieke expertise nodig voor de (door)ontwikkeling van kantoorhuisvesting en -inrichting. Dit heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een kantoorstandaard die tot stand kwam in samenwerking met interieurarchitect Zenber. 

Croonwolter&dros heeft samen met HEVO en de architect een ‘template’ ontwikkeld voor haar kantoren. De ‘template’ is ook doorgevoerd in het  'nieuwe' kantoor van Croonwolter&dros in Apeldoorn en Amersfoort.

Fotograaf: Mike van Schoonderwalt

Wat dit proces extra bijzonder maakte was dat de gebruikers van het tien bouwlagen tellende pand tijdens de werkzaamheden ‘gewoon’ gebruik maakten van het gebouw. Dat vergde een andere mentaliteit van de aannemers, die zich terdege bewust waren van het feit dat ze als gast aan het werk waren in een gebouw waar de vaste gebruikers óók aan het werk waren. Goede communicatie, beperken van overlast en duidelijke planning en afstemming van de werkzaamheden waren daarom cruciaal.

Wij stelden als projectmanager, samen met de facilitair manager van Croonwolter&dros, onder meer een doordacht ‘schuifplan’ voor de interne verhuizingen op. De achtste verdieping, die vooral in gebruik was als vergaderruimte, deed dienst als tijdelijke huisvesting. Zo werden fasegewijs steeds twee verdiepingen verbouwd.

De overlast tot een minimum beperken was een nadrukkelijke voorwaarde bij dit project. Daarom werd gekozen voor een ‘verticale bouwweg’. Deze steiger met bouwlift was nodig om verschillende materialen aan te voeren. 
Daarnaast werden duidelijke afspraken gemaakt hoe onderaannemers te werk gingen, aan welke planning zij zich moesten houden en hoe ze zich opstelden binnen het bouwteam. De verschillende aannemers begrepen dat en dachten proactief mee hoe de werkzaamheden het best konden worden uitgevoerd. Het was ook positief dat de verschillende aannemers elkaars expertises waardeerden en respecteerden, en deze actief met elkaar deelden. Daarmee werd het mogelijk om flexibel naar oplossingen te kijken voor vraagstukken die tijdens de werkzaamheden opdoemden. Die vragen waren soms behoorlijk complex, omdat het gebouw bestaat uit verschillende delen die in verschillende decennia (aan)gebouwd zijn. 

Vooraf was de verwachting dat zich ‘verrassingen’ zouden aandienen, maar in welke mate en vorm was niet duidelijk. Asbest, leidingen die niet op bouwtekeningen stonden en een amorfe situatie rondom brandveiligheid. Zaken die dankzij de extra inzet en de combinatie van kennis binnen het bouwteam tijdig en goed opgelost werden. 

Wij verzorgden de projectleiding, het kostenmanagement, alsmede het bouwmanagement van dit project.

Ook interessant

# # # # # #

Fotografie: Mike van Schoonderwalt

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug