Medewerkers krijgen steeds meer waardering voor werk­gevers die zorgen voor een gezond binnenklimaat en een duurzame bedrijfsvoering.
Gastvrije dienstverlening en een professionele werkomgeving

Bedrijven en organisaties zijn continu in verandering; nieuwe markten, nieuwe dienstverlening, nieuwe verwachtingen van medewerkers. Maar hoe is het gesteld met uw kantoorhuisvesting? Is de locatie nog wel geschikt voor uw plannen? En is het kantoor nog wel aantrekkelijk voor nieuwe (en bestaande) talenten? Hoe past u ontwikkelingen als hybride werken, agile werken en scrum in? En hoe verbetert u de duurzaamheid van uw kantoor? Complexe vragen waar we bij HEVO veel energie van krijgen! HEVO zet altijd in op inspirerende en duurzame huisvesting die optimaal aansluit bij de strategische doelen van een organisatie. We begeleiden het hele proces van locatieonderzoek tot en met ontwerp en ingebruikname. 

Kopen, verbouwen, nieuwbouw of huren van een kantoor?

Elke organisatie heeft een andere visie en doelstellingen, waardoor iedere organisatie ook een andere voorkeur heeft voor een bepaalde optie. Welke van deze opties het meest geschikt is, hangt af van de omstandigheden van de organisatie. Elke optie heeft voor- en nadelen. Om een goede afweging te kunnen maken is het aan te raden om te kijken welke optie het meest geschikt is voor de onderneming. Aarzel niet om onze deskundigheid hiervoor in te schakelen.

Duurzame kantoren met een inspirerende werkomgeving
Hoe ziet het ideale kantoor eruit?

Het ideale kantoor sluit perfect aan bij de organisatie, dienstverlening en mensen. Om het ideale kantoor te realiseren is een goede analyse van de organisatie noodzakelijk. Het type gebruikers en een goede programmering van de benodigde faciliteiten en identiteit. De volgende stap is een werkomgeving te creëren die volledig faciliterend is aan de identiteit, zodat alle werkzaamheden en de wijze waarop mensen met elkaar samenwerken met elkaar in relatie staan. Na deze analyse is een blauwdruk voor het ideale werkplekconcept ontstaan, waarbij ook de ambities voor de huisvesting helder worden.

Kantoor: anders werken in een fijne werkomgeving 

De snelle technologische vooruitgang zet organisaties aan tot voortdurende innovatie, flexibiliteit en efficiëntie. In dit tijdperk van smart buildings blijkt dat het traditionele kantoor de grootste barrière is om ook echt anders te gaan werken. Om een organisatie succesvol te transformeren naar een wendbare moderne organisatie zal ook de werkomgeving getransformeerd moeten worden. De fysieke omgeving bepaalt in belangrijk mate het succes van een organisatie. Met geschikte kantoorhuisvesting is voor organisaties veel te winnen. De meest voor de hand liggende zaken zijn lagere kosten per m², bijvoorbeeld door met minder vaste werkplekken en meer activiteitgerelateerde ruimten te werken (voor samenwerken in groepen, rustig bellen of geconcentreerd werken). 

Een gezonde kantooromgeving gaat veel verder. Het faciliteert samenwerken en elkaar ontmoeten, geeft mensen energie en plezier, zorgt voor een hogere productiviteit, minder ziekteverzuim en een betere combinatie van thuis en op kantoor werken. Medewerkers krijgen steeds meer waardering voor werkgevers die zorgen voor een gezond binnenklimaat op kantoor en een duurzame bedrijfsvoering. Werken aan een geschikte kantooromgeving is dan ook een belangrijke troef in het worden of blijven van een aantrekkelijke werkgever.

Het veranderen van de werkomgeving kan een enorm impact hebben bij organisaties die succesvol willen zijn en willen groeien.
Wat kunt u van HEVO verwachten?

We beginnen met een scherp onderzoek van uw huidige werkprocessen, huisvestingsgebruik en huisvestingskosten. Is uw kantoor nog fit for purpose? Sluit uw huisvesting nog aan op uw werk­processen? Op basis van uw strategische doelen bepalen we de toekomstige huisvestings­behoefte. Wat is een passend huisvestings- en kantoorconcept? Hoeveel vierkante meters heeft u nodig? Wat is een passende flexfactor? Zijn uw medewerkers toe aan een andere manier van (samen)werken, zoals een hybride vorm van thuiswerk en werk op kantoor? Wat zijn geschikte locaties om te vestigen? Wat is het ambitieniveau van de organisatie en wat zijn de bedrijfsdoelen rondom duurzaamheid? HEVO kan zoals gezegd het hele proces begeleiden. Naast bovengenoemd onderzoek horen ook het begeleiden van de (circulaire) aanbestedingsprocedure, het contracteren, een bezettingsgraadonderzoek, het opzetten van een businesscase, verbouw- en inrichtingsmanagement, verhuismanagement en een locatie­onderzoek tot de opties. Onze projecten kunnen we aannemen met Risicodragend Projectmanagement. 

De belangrijkste diensten voor kantoren:

Verder lezen

Ook interessant

Meer weten over wat HEVO doet in de kantorenmarkt?

Neem dan contact op met:

Bel me terug

Projecten

Meer projecten