Medewerkers krijgen steeds meer waardering voor werkgevers die zorgen voor een gezond binnenklimaat en een duurzame bedrijfsvoering

Uw organisatie is continu in verandering; nieuwe markten, nieuwe dienstverlening, nieuwe verwachtingen van uw medewerkers. Maar hoe is het gesteld met uw kantoorhuisvesting? Is de locatie nog wel geschikt voor uw plannen? En is het kantoor nog wel aantrekkelijk voor nieuwe (en bestaande) talenten? Hoe past u ontwikkelingen als hybride werken, agile werken en scrum in? En hoe verbetert u de duurzaamheid van uw kantoor? Complexe vragen waar we bij HEVO veel energie van krijgen! HEVO zet altijd in op inspirerende en duurzame huisvesting die optimaal aansluit bij de strategische doelen van een organisatie. We begeleiden het hele proces van locatie­onderzoek tot en met ontwerp en ingebruikname. 

De wijze waarop we in kantoren werken krijgt vaak nog niet de aandacht die het verdient. Terwijl er met geschikte huisvesting voor organisaties veel te winnen is. Lagere kosten per m² bijvoorbeeld door met minder vaste werkplekken en meer activiteit­gerelateerde ruimten te werken (voor samenwerken in groepen, rustig bellen of geconcentreerd werken). Goede huisvesting levert nog veel meer op. Het faciliteert samenwerken en elkaar ontmoeten, geeft mensen energie en plezier, zorgt voor een hogere productiviteit, minder ziekteverzuim en een betere combinatie van thuis en op kantoor werken. Medewerkers krijgen steeds meer waardering voor werkgevers die zorgen voor een gezond binnenklimaat en een duurzame bedrijfsvoering. Werken aan een geschikte kantooromgeving is dan ook een belangrijke troef in het worden of blijven van een aantrekkelijke werkgever.

Duurzame kantoren met een inspirerende werkomgeving
Een duurzaam en inspirerend kantoor 

Steeds vaker zien organisaties in dat het niet gaat om een nieuwe plek of een nieuwe inrichting, maar dat de kantooromgeving een productiemiddel is dat veel waarde kan opleveren. Dat laatste gebeurt alleen als het personeel er goed in kan functioneren. Daarom is het belangrijk dat er met een holistische blik wordt gekeken naar de werkomgeving en niet als een project van alleen de afdeling facilitaire zaken. Huisvesting is een onderwerp voor de directie waarbij ook de HR-afdeling een belangrijke rol speelt, bijvoorbeeld om inzichten te delen van de huisvesting voor (potentiële) medewerkers.

Anders werken

De afgelopen tijd heeft elke organisatie in sneltreinvaart ervaring opgedaan met werken op afstand en werd het bewijs dat het kán er meteen bij geleverd. Daardoor zal in veel organisaties anders worden gedacht over tijds- en plaatsonafhankelijk werken en zal bij veel bedrijven het gesprek worden gevoerd hoe hieruit blijvend een andere manier van werken kan evolueren. De situatie waarin we nu zitten biedt veel inzichten, lokt nieuw gedrag uit en vraagt om vertrouwen in de zelfstandig werkende professionals.

Wat kunt u van HEVO verwachten?

We beginnen met een scherp onderzoek van uw huidige werkprocessen, huisvestingsgebruik en huisvestingskosten. Is uw kantoor nog fit for purpose? Sluit uw huisvesting nog aan op uw werk­processen? Op basis van uw strategische doelen bepalen we de toekomstige huisvestings­behoefte. Wat is een passend huisvestings- en kantoorconcept? Hoeveel vierkante meters heeft u nodig? Wat is een passende flexfactor? Zijn uw medewerkers toe aan een andere manier van (samen)werken, zoals een hybride vorm van thuiswerk en werk op kantoor? Wat zijn geschikte locaties om te vestigen? Wat voor ambitieniveau en duurzaamheid ondersteunt uw doelen? HEVO kan zoals gezegd het hele proces begeleiden. Naast bovengenoemd onderzoek horen ook het begeleiden van de (circulaire) aanbestedingsprocedure, het contracteren, een bezettingsgraadonderzoek, het opzetten van een businesscase, verbouw- en inrichtingsmanagement, verhuismanagement en een locatie­onderzoek tot de opties. Onze projecten kunnen we aannemen met Risicodragend Projectmanagement. 

De belangrijkste diensten voor kantoren:

Verder lezen

Ook interessant

Projecten

Meer projecten

Meer weten over wat HEVO doet in de kantorenmarkt?

Neem dan contact op met:

Bel me terug