NVM Papendorp Utrecht

Locatie
Utrecht-Papendorp
Status
Gereed
Programma

Begeleiden en advies hybride werken

Kenmerkend

Inspirerend werken in nieuw kantoor

Brutovloeroppervlakte kantoor
Circa 5.200 m² bvo

Startdatum bouw
Eind 2020

Verhuizing
Begin 2022

Inspirerend kantoor met plaats- en tijd­onafhankelijk werken.

NVM, de Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerend goed, bouwt haar nieuwe hoofdkantoor in het Utrechtse Papendorp. Het kantoor biedt werkplekken voor NVM en de Academie voor Vastgoed.

Het nieuwe kantoor moet een echt clubhuis worden voor de vereniging; een plek waar medewerkers en leden elkaar ontmoeten, maar ook een plek om met elkaar tot innovatie en verdieping te komen.

Door corona is thuiswerken bij NVM en de Academie noodgedwongen gemeengoed geworden en zal dat ook na corona deels het geval blijven. Bij de ontwikkeling van het interieurontwerp voor de nieuwbouw is thuis­werken echter niet als uitgangspunt gehan­teerd. Maar wat zijn de gevolgen van het thuiswerken op de ideale nieuwe kantoor­omgeving? Om te komen tot eventuele herijking van het interieurontwerp, diende de visie op werken 'Activiteitgerelateerd werken nieuwe stijl' bepaald te worden. Wij hebben in enkele workshops met een vertegenwoor­diging uit de organisatie die visie op werken benoemd, die als basis dient voor de totstandbrenging van het hernieuwde slimme en inspirerende interieur­ontwerp.

In de media

Corona was een trigger om nog actiever te focussen op hybride werken

HEVO AI NVM foto 1.jpg
HEVO AI NVM foto 2.jpg

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug