# #

VNO-NCW en MKB Nederland
Risicodragende kantoor verbouwing

Lees meer
Locatie
Den Haag
Status
Gereed
Programma

Verbouw bestaand kantoor en implementeren HNW

Kenmerkend

Inspirerend en mensgericht werken

Congrescentrum en kantoor verbouwd tot levendige en dynamische ontmoetingsplek.

VNO-NCW en MKB Nederland hebben de ambitie om het beste ondernemersklimaat ter wereld voor een welvarend en leefbaar Nederland te realiseren. Dit vraagt om een andere manier van (samen)werken van de organisatie, ondersteund door de juiste middelen, waaronder de huisvesting.

Fotografie: Mike van Schoonderwalt

De Malietoren in Den Haag, het kantoor waar VNO-NCW en MKB Nederland zijn gehuisvest, sluit functioneel niet meer aan bij de gewenste multidisciplinaire en projectmatige manier van samenwerken en ook de uitstraling laat te wensen over. Het kantoor moet een dynamisch en herkenbaar Ondernemershuis worden, waar medewerkers op een prettige manier kunnen (samen)werken en leden op een inspirerende en gastvrije wijze kunnen worden ontvangen.

Prettig samenwerken in een dynamisch kantoor.

VNO-NCW en MKB Nederland hebben ons gevraagd hen te begeleiden bij het benoemen van hun visie op Anders Werken gekoppeld aan de organisatiedoelstellingen. Om vervolgens het Programma van Eisen op te stellen, een architect te selecteren en samen met de architect te komen tot een nieuw inrichtingsontwerp. Vervolgens hebben we opdracht gekregen voor het begeleiden van het realisatie­traject. Parallel hieraan is samen met HR een programma gemaakt om de verandering voor de medewerkers in te richten.

De verbouwing betreft het aanpassen van een drietal kantoorvloeren en het congrescentrum wordt aangepakt. Het meest in het oog springend is de aanpassing van de begane grond. Hier wordt een levendige en dynamische ontmoetingsplek gerealiseerd waar medewerkers elkaar, maar ook leden kunnen ontmoeten.

Het kloppend hart van het ondernemershuis.

De nieuwe indeling en sfeer van de ontmoetings- en werkomgeving vergroot de aantrekkingskracht voor onderhuurders en leidt tot efficiƫnter ruimtegebruik; twee kantoorvloeren worden vrijgespeeld en leiden daarmee tot kostenreductie. De inverdieneffecten genereren financiƫle ruimte om te investeren in het versterken en borgen van de structuur en de kwaliteit van de werkorganisatie. Kortom een win-winsituatie.

VNO-NCW is een vereniging waar een paar honderd grote bedrijven en branche­organisaties lid van zijn. In totaal vertegenwoordigt VNO-NCW zo’n 300.000 Nederlandse ondernemingen. In samenwerking met overheden en andere maatschappelijke partijen streeft VNO-NCW naar een goed ondernemersklimaat in een inclusief, welvarend en duurzaam Nederland. De vereniging, die zo’n 140 medewerkers heeft, werkt vanuit de Malietoren in Den Haag. VNO-NCW is hoofdhuurder van dit gebouw, waar de organisatie zes verdiepingen gebruikt (vóór de verbouwing acht): de begane grond, het congrescentrum op 6 en 7, de kantoor¬verdiepingen op 12, 13 en 14. Van de overige dertien verdiepingen zijn er vijf in gebruik als parkeergarage en worden er acht onderverhuurd aan zo’n 35 andere organisaties. Op de kantoorverdiepingen van VNO-NCW werken ook de medewerkers van MKB-Nederland.

Relatiemagazine

# # # #

Fotografie: Mike van Schoonderwalt

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug