Bouwen zonder Risico

Bouwen zonder risico kan met het Risicodragend Projectmanagement (RPM) van HEVO. Het is een bouwmanagementvorm waarmee opdrachtgevers een financiële strop kunnen voorkomen. Hiermee onderscheiden wij ons in de markt. RPM geeft opdrachtgevers zekerheid op prijs, planning en kwaliteit van het project gecombineerd met een grote invloed op het proces.

Risicodragend Projectmanagement

De verhalen van huisvestingsprojecten die financieel uit de hand lopen zijn bekend. En de forse faalkosten in de bouwsector. Maar zo hoeft het niet te gaan. Risicodragend Projectmanagement (RPM) van HEVO is een bouwmanagementvorm waarmee opdrachtgevers een financiële strop kunnen voorkomen. Hiermee onderscheiden wij ons in de markt, het geeft opdrachtgevers zekerheid op prijs, planning en kwaliteit van het project gecombineerd met een grote invloed op het proces. Het is ideaal voor opdrachtgevers die maximaal ontzorgd willen worden zonder meerkosten en die zekerheid willen hebben over het beste eindresultaat.

Door Risicodragend Projectmanagement heb ik wel de lusten, maar niet de lasten van de ontwikkeling van onze nieuwe locatie. Paul Slegers, Lid College van Bestuur Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Vaste prijs
De hoogste kwaliteit voor
het beschikbare budget

Flexibel proces
Eén aanpreekpunt,
één eindverantwoordelijke

Comfort
Integrale aanpak
voor het perfecte gebouw

Meer zekerheid en minder risico

Kenmerkend voor Risicodragend Projectmanagement (RPM) is dat het gaat om de combinatie van een vaste prijs, een flexibel proces en gegarandeerd gebruikscomfort: HEVO blijft tot 2 jaar na oplevering betrokken en staat in voor de prestaties. RPM is mogelijk in elke sector en ook bij beperkte budgetten en hoge verwachtingen. Het uitgangspunt is altijd de hoogste kwaliteit voor het beschikbare budget. Dat betekent dat de vorm ook interessant is voor beleggers en investeerders, die meer zekerheid krijgen en minder risico lopen. 

Garanties en resultaatverplichtingen gaan wij niet uit de weg. Al meer dan 50 jaar bieden wij met RPM opdrachtgevers zekerheid en kwaliteit. Wij zijn pas klaar als in de gebruiksfase bewezen is dat alles goed functioneert. Dat opdrachtgevers bij een volgend project weer voor ‘RPM by HEVO’ kiezen, is het mooiste en duidelijkste bewijs.
 

Herbestemming en restauratie met Risicodragend Projectmanagement

Bouwen zonder risico: vaste prijs

Bij Risicodragend Projectmanagement (RPM) is het totaalbudget een gegarandeerde vaste prijs. Voor de afdekking van de risico’s vragen wij een bescheiden vergoeding, die wordt gefinancierd uit de post onvoorzien. RPM maakt projecten dus niet duurder. De aanbestedingsrisico’s zijn voor rekening van HEVO; meevallers worden samen gedeeld. We beheren de budgetten op transparante wijze en sturen actief op de kosten. Dat wij dit zo kunnen aanbieden komt doordat wij - met 50 jaar ervaring met RPM - geloof hebben in ons eigen kunnen, boven op het proces zitten en respectvol samenwerken met professionele adviseurs. De opdrachtgever krijgt de hoogste kwaliteit voor het beschikbare budget.

GGD Gelderland-Zuid Nijmegen

"Het hoofdkantoor wordt een duurzame en gezonde plek, die optimaal aansluit bij de behoeften van de cliënten, medewerkers en partners van GGD Gelderland-Zuid."

Bouwen zonder risico: flexibel proces

Samen organiseren we, volgens de regels, de aanbestedingen. Maar de opdrachtgever maakt uiteindelijk de definitieve keuze voor de beste architect, adviseur of aannemer. HEVO bewaakt het proces zodat planningen worden gehaald, zonder kwaliteitsverlies en extra kosten. Onze projectmanagers helpen bij het maken van weloverwogen en slimme keuzes, die bijdragen aan een optimaal gebruikscomfort. Fasegewijs werken wij toe naar het eindresultaat. Zo kunnen wijzigingen tot laat in het proces worden doorgevoerd. 

Wat me erg aansprak was dat HEVO risicodragend bouwmanagement op zich wilde nemen. Het VCL is een zelfstandige school en financiële missers zouden het faillissement kunnen betekenen. Mathieu Arnouts, Vrijzinnig christelijk Lyceum

Jabikshof Leeuwarden

"Nieuwbouw woonzorgcentrum via sale and lease back-constructie."

Bouwen zonder risico: gebruikscomfort 

Tijdens de ontwerpfase en de uitvoering vindt overleg plaats over de verwachtingen qua gebruikscomfort. Door steeds een stap vooruit te denken laten we de nieuwste ontwikkelingen en mogelijkheden zien, en welke keuzes de beste zijn voor die vaste prijs. Met RPM van HEVO mag u ervan uitgaan dat alles klopt. Wij zijn immers nog minstens 2 jaar betrokken, terwijl u de huisvesting gebruikt. Zo zijn wij gecommitteerd aan uw gebruikscomfort, in tegenstelling tot de gebruikelijke opleverpraktijk in de bouw.

Spilcentrum De Spaaihoeve Eindhoven

"Het ambitieniveau van de school ligt hoog en bij HEVO net zo. Daarmee zitten we op gelijk niveau en is er één gedachte over de kwaliteit van het schoolgebouw."

Lenny Voets, schoolleider De Spaaihoeve

Meer weten over andere HEVO-thema’s?

Meer weten over Risicodragend Projectmanagement?

Neem dan contact op met:

Bel me terug