HEVO_Winifred van den Bosch.jpg
Winifred van den Bosch
Directeur
Duurzame, toekomstbestendige en betaalbare huisvesting realiseren, daar krijg ik energie van!

Goede huisvesting heeft een positief effect op de werk- en leerprestaties en het welbevinden van leerlingen, patiënten en medewerkers. Wij realiseren huisvesting waarin zij nóg beter kunnen presteren door alle belanghebbenden én eindgebruikers intensief te betrekken bij het ontwikkelproces, met als resultaat ‘huisvesting op maat’.

Ik vind het een uitdaging om de risico’s bij de ontwikkeling van huisvesting te managen.

Onze experts zijn gewend om bij bouwprojecten kaders zoals tijd, kosten en kwaliteit te bewaken. Bij Risicodragend Projectmanagement (RPM) nemen we ook de risico’s op deze onderdelen over en geven we zekerheid op prijs. Intensieve procesbegeleiding en inzet van ervaring op het gebied van kosten en kwaliteit resulteren in afname van risico’s en faalkosten.

Mijn kennis op het gebied van duurzaamheid en circulair bouwen kan ik optimaal inzetten in mijn rol als projectmanager. Denk hierbij aan de keuze voor hergebruik van bestaande gebouwen (renovatie of revitalisering), hergebruiken van materialen of het inzetten van circulaire onderdelen bij nieuwe gebouwen. Onze oplossingen voor verduurzaming zijn niet alleen technisch van aard, maar hebben ook te maken met het slimmer gebruik van gebouwen, multifunctionaliteit, samenwerking binnen één gebouw en gebouwmonitoring. De kennis en de ervaringen die we opdoen uit evaluaties resulteren in bewezen en haalbare concepten voor gebouwen. Het sturen op deze slimme ontwerpkeuzes op basis van ervaring noemen we SMART Engineering

Vanuit mijn directiefunctie heb ik overzicht over alle projecten. Ik ken de specifieke deskundigheid van collega’s, adviseurs en uitvoerenden bij de projecten. De kracht van HEVO is dat we veel deskundigheid in eigen huis hebben, waardoor we multidisciplinaire teams kunnen vormen en we complexe projecten kunnen aanpakken.

De interactie, het motiveren en inspireren van collega’s en klanten vind ik geweldig. Samen excelleren door te werken aan innovatieve, duurzame en prachtige projecten. Daar word ik oprecht blij van.