HEVO Winifred van den Bosch.jpg
Winifred van den Bosch
Directeur
Duurzame, toekomstbestendige en betaalbare huisvesting realiseren, daar krijg ik energie van!

Goede huisvesting heeft een positief effect op de werk- en leerprestaties en het welbevinden van leerlingen, patiënten en medewerkers. Wij realiseren huisvesting waarin zij nóg beter kunnen presteren door alle belanghebbenden én eindgebruikers intensief te betrekken bij het ontwikkelproces, met als resultaat ‘huisvesting op maat’.

Ik vind het een uitdaging om de risico’s bij de ontwikkeling van huisvesting te managen.

Onze experts zijn gewend om bij bouwprojecten kaders zoals tijd, kosten en kwaliteit te bewaken. Bij Risicodragend Projectmanagement (RPM) nemen we ook de risico’s op deze onderdelen over en geven we zekerheid op prijs. Intensieve procesbegeleiding en inzet van ervaring op het gebied van kosten en kwaliteit resulteren in afname van risico’s en faalkosten.

Mijn kennis op het gebied van duurzaamheid en circulair bouwen kan ik optimaal inzetten in mijn rol als projectmanager. Denk hierbij aan de keuze voor hergebruik van bestaande gebouwen (renovatie of revitalisering), hergebruiken van materialen of het inzetten van circulaire onderdelen bij nieuwe gebouwen. Onze oplossingen voor verduurzaming zijn niet alleen technisch van aard, maar hebben ook te maken met het slimmer gebruik van gebouwen, multifunctionaliteit, samenwerking binnen één gebouw en gebouwmonitoring. De kennis en de ervaringen die we opdoen uit evaluaties resulteren in bewezen en haalbare concepten voor gebouwen. Het sturen op deze slimme ontwerpkeuzes op basis van ervaring noemen we SMART Engineering

Vanuit mijn directiefunctie heb ik overzicht over alle projecten. Ik ken de specifieke deskundigheid van collega’s, adviseurs en uitvoerenden bij de projecten. De kracht van HEVO is dat we veel deskundigheid in eigen huis hebben, waardoor we multidisciplinaire teams kunnen vormen en we complexe projecten kunnen aanpakken.

De interactie, het motiveren en inspireren van collega’s en klanten vind ik geweldig. Samen excelleren door te werken aan innovatieve, duurzame en prachtige projecten. Daar word ik oprecht blij van.

Publicaties van Winifred van den Bosch

#

Risicodragend projectmanagement: succesvolle projecten realiseren in een onzekere wereld

Het realiseren van huisvesting is voor veel organisaties spannend. Op welke manier kan binnen planning en budget huisvesting worden gerealiseerd die voldoet aan de eisen en de verwachtingen?
#

Circulair renoveren door revitalisatie

Met de stijgende energieprijzen en het streven om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, wordt circulair renoveren steeds belangrijker. Bestaande gebouwen worden klaargestoomd voor de toekomst met een revitalisatieslag.
#

Rodenborch-College: geborgenheid en kleinschaligheid in een groot schoolgebouw

Nieuwbouw Rodenborch-College: rector Marjo van IJzendoorn en manager bedrijfsvoering Roland Littooij kijken met veel voldoening terug op een proces dat volgens hen vooral uitblonk door de goede samenwerking.
#

Sport- en onderwijscampus in één gebouw: nieuwbouw Rodenborch-College Rosmalen

In korte tijd is in de gemeente ’s-Hertogenbosch een sport- en schoolgebouw voor 2.300 leerlingen gerealiseerd waar iedereen zich thuis voelt. HEVO heeft het projectmanagement vanaf het ontwerp tot en met de oplevering verzorgd.
#

Prestatie boven verwachting waarmaken

Sturen op maximale kwaliteit voor het beschikbare budget door gebouwen en huisvesting risicodragend te ontwikkelen, maakt het mogelijk om in een vroeg stadium garanties op kwaliteit, prijs en planning te kunnen geven. Op deze manier houdt de opdrachtgever invloed op het proces en de flexibiliteit.
#

Beter, sneller en lagere kosten met SMART Engineering

Het realiseren van goede gebouwen gaat niet alleen over techniek en kosten, maar gaat juist ook over visie, samenwerking en gebruik van kennis en ervaring. De ervaring resulteert in bewezen en haalbare concepten voor gebouwen: SMART Engineering.
#

Onderhoud scholen biedt kansen om te verduurzamen

Door onderhoud goed te organiseren en de juiste keuzes te maken kunnen kosten worden bespaard. Hierdoor ontstaan er kansen om tegelijkertijd een stap te maken in het verduurzamen van de huisvesting.
#

Subsidie voor verduurzaming en verbetering ventilatie scholen start 1 oktober 2021

Gemeenten kunnen in samenspraak met het schoolbestuur een aanvraag indienen voor schoolgebouwen waarin (energiezuinige) maatregelen worden getroffen die het binnenklimaat verbeteren.
#

HEVO gecertificeerd veiligheidsladder SCL niveau 3

HEVO vindt de veiligheid en gezondheid van gebruikers van gebouwen en procespartners belangrijk. Daarom heeft HEVO zich conform de Veiligheidsladder laten certificeren.
#

Subsidie voor verduurzaming en verbetering ventilatie scholen - vervolg

Regeling ventilatie in scholen 1 januari 2021 van kracht.
#

Hergebruik voegt waarde toe

Een gebouw is meer dan een opeenstapeling van materialen. Het vertegenwoordigt ook emotie en historie. Vanuit die gedachte liet rector-bestuurder Willem de Vos onderzoeken of bij de nieuwbouw van het CLV de bestaande constructie kon worden hergebruikt.
#

Subsidie voor verduurzaming en verbetering ventilatie scholen

Het Ministerie van OCW heeft in een subsidieregeling voor verduurzaming van schoolgebouwen aangekondigd. De inhoud van de regeling is nog niet bevestigd, wel is een budget van 360 miljoen euro aangekondigd.
#

Risicodragend Projectmanagement HEVO

HEVO biedt opdrachtgevers de zekerheid dat hun project binnen de gestelde kaders van tijd, budget en kwaliteit wordt opgeleverd. Dat garanderen wij bij Risicodragend Projectmanagement, kortgezegd RPM.
#

Ruimte voor het leren en ontwikkelen van morgen

Met HEVO als risicodragend projectmanager vernieuwde STWT zes basisscholen tot moderne gebouwen die klaar zijn voor het basisonderwijs dat nu en morgen wordt gevraagd. Het zijn flexibele gebouwen waarin leerpleinen in plaats van klassen een centrale rol spelen.