14 december 2023

De groeiende vraag naar elektriciteit en de opkomst van wind- en zonneparken voor duurzame energieopwekking zorgen echter voor een toenemende druk op het elektriciteitsnetwerk. Bij veel van deze revitaliseringsprojecten maar ook bij nieuwbouw speelt de uitdaging om een elektriciteitsaansluiting met voldoende capaciteit te krijgen, wat op sommige plaatsen zelfs leidt tot vertragingen in de gewenste versnelling van verduurzaming. Wat zijn de kernproblemen en welke stappen kunnen worden ondernomen om deze uitdagingen te overwinnen?

De uitdaging

Het elektriciteitsnetwerk in Nederland staat onder druk, zowel de kabels in de straat als op het hoogspanningsnet. Tegelijkertijd zijn er weinig gespecialiseerde werknemers beschikbaar voor het verzwaren van de aansluitingen die nodig zijn voor de verduurzaming van bestaande gebouwen én voor de ontwikkeling van nieuwe gebouwen.

De oplossing

Moeten we daarom de verduurzaming maar vertragen? Wij denken van niet. Het verduurzamen en revitaliseren van bestaande gebouwen is juist een van de meest effectieve manieren om materialen en grondstoffen die schaars zijn te behouden (circulariteit), de prestaties van gebouwen te verbeteren en het energieverbruik te verminderen. Door slim gebruik te maken van beschikbare mogelijkheden, slagen we er bij veel projecten toch in om de gewenste energietransitie te realiseren.

Traditioneel werden in Nederland gebouwen vaak verwarmd met aardgas, maar tegenwoordig gebeurt dit bij de meeste nieuwe en verduurzaamde gebouwen met behulp van warmtepompen. Deze warmtepompen gebruiken energie uit grondwater of de lucht om te verwarmen en te koelen met behulp van elektriciteit. Het gebruik van warmtepompen, in combinatie met de behoefte aan betere ventilatie, verlichting en energieopwekking door middel van zonnepanelen, resulteert in de noodzaak van zwaardere elektrische aansluitingen, die vaak niet direct beschikbaar zijn.

Stappen

We hebben kort samengevat welke stappen u kunt ondernemen om snel energie te verkrijgen voor uw project.

Begin op tijd
Dat is van cruciaal belang. Vraag al bij de start van de planvorming een aansluiting aan. Waar vroeger elektrische aansluitingen binnen 8 weken geregeld waren, zijn wachttijden van jaren nu geen uitzondering. Door al in de beginfase van de planvorming te onderzoeken wat er nodig is en dit tijdig aan te vragen, kan aanzienlijke tijdwinst worden geboekt. Analyseer uw huidige elektriciteitsverbruik en de timing van dit verbruik, en schat vervolgens in wat er na de verduurzaming nodig zal zijn.

Beperk de energievraag
Dit kan door beter te isoleren, warmte terug te winnen of zelf energie op te wekken met PV-panelen. Het verminderen van de piekbelasting kan echter lastig zijn, omdat de piekmomenten van energieproductie niet altijd samenvallen met de pieken in het energieverbruik. Overweeg daarom goed welke capaciteit op welk moment nodig is. Misschien is het niet noodzakelijk om alle elektrische auto's op hetzelfde tijdstip ’s ochtends op te laden, of kan het gebouw met uitstekende isolatie beter ’s nachts worden opgewarmd. Voor gebouwen met een flink piekverbruik, zoals scholen, winkels, kantoren en bedrijven met grote machines, kan dit aanzienlijke voordelen opleveren.

Ken de regels met betrekking tot aansluitingen
Naast besparingen en slim energiebeheer is het essentieel om op de hoogte te zijn van de regelgeving omtrent aansluitingen. Kleingebruikers hebben vaak voorrang, bestaande aansluitingen hoeven niet altijd te worden afgesloten en het tijdelijk behouden van een gasaansluiting kan ervoor zorgen dat verduurzaming kan doorgaan in plaats van te moeten wachten. Op deze manier kan de verduurzaming van een gebouw (vaak ook gesubsidieerd) samenvallen met gewenste ruimtelijke en functionele verbeteringen.

U hoeft niet al deze kennis paraat te hebben. Wij als adviseurs en projectmanagers in huisvestings­projecten helpen u de juiste stappen te zetten om de beste huisvesting te realiseren voor een duurzame toekomst. 

Relatiemagazine

Dit artikel is opgenomen in ons relatiemagazine 360°, najaar 2023.

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug