Nieuwbouw

Bij de totstandkoming van de nieuwbouw van een schoolgebouw, zorgcentrum, kantoor, bedrijfshuisvesting of gemeentelijke accommodatie vindt u HEVO aan uw zijde. In duurzame of bijna energieneutrale nieuwbouw is HEVO de partij met een grote hoeveelheid ervaring en expertise. Vanaf het eerste idee tot en met de realisatie van de nieuwbouw ondersteunen we opdrachtgevers met alle vragen die er spelen rondom financiële haalbaarheid, locatie of de afweging tussen nieuwbouw en renovatie.

Haalbaarheid

Veelal vindt voorafgaand aan het nieuwbouwproces een onderzoek plaats om de financiële haalbaarheid van het project inzichtelijk te maken. Onze experts kunnen ook met een haalbaarheidsonderzoek naar de totale levensduur van het project kijken en samen met u een businesscase opstellen. Niet alleen de eenmalige investering is relevant, ook de jaarlijkse huisvestingslasten (‘Total Cost of Ownership’) gedurende de levensduur bepalen de haalbaarheid. Een hogere investering kan soms zelfs leiden tot lagere jaarlijkse lasten.

Goede controle over de financiële kant van een project is een basisvoorwaarde voor een succesvol project. We weten precies welke kosten we mee moeten nemen in de berekeningen; ook de kosten van aspecten die níet op tekening staan. Onder financiële haalbaarheid verstaan we ook het geven van advies over hoe een financieringsaanvraag te onderbouwen, zodat deze serieus wordt genomen. Daarnaast kunnen we u ook helpen met het onderzoek naar de juiste financieringsconstructie voor uw project.

Van Programma van Eisen tot en met bouw

Hierna volgt de definitiefase waarin een Programma van Eisen wordt opgesteld. Bij een traditioneel bouwproces en Risicodragend Projectmanagement volgt de architecten- en adviseursselectie, de ontwerpfase, de prijsvormingsfase van de bouw en vervolgens de realisatie. Bij elke stap begeleiden wij uw project en zorgen wij voor een soepel proces. Indien uit een kans- en risicoanalyse blijkt dat voor uw project een andere bouworganisatievorm beter past, staan onze experts klaar om u ook in dat proces te ondersteunen. Wij begeleiden namelijk diverse nieuwbouwprojecten op basis van bijvoorbeeld Design & Build, Engineer, Build & Maintain, bouwteam etc. Wij zijn er altijd op uit om het maximale resultaat te bereiken binnen de financiële middelen en kaders.

We kunnen ons niet veroorloven met zo'n project financieel onderuit te gaan. Willem de Vos, rector-bestuurder CLV

Risicodragend Projectmanagement

Door onze ervaring en marktkennis zijn wij als geen ander in staat om het bouwproces succesvol te organiseren. We kunnen dit desgewenst ook via Risicodragend Projectmanagement (RPM) uitvoeren, zodat wij u maximaal ontzorgen. We nemen het onderhoud en de exploitatie al mee vanaf de eerste ideeën en ook op dat gebied gaan we garanties en resultaatsverplichtingen niet uit de weg. Ook sturen we op slimme ontwerpkeuzes op het gebied van bouw- en installatietechniek. Wij noemen dit SMART Engineering. Op deze wijze ontstaat er binnen het proces meer tijd en ruimte om het gebouw nog beter af te stemmen op de gebruikersbehoeften. Tijdens het proces naar nieuwbouw behartigen wij uw belangen op het gebied van geld, tijd en kwaliteit. Onze projectmanagers kennen deze processen als geen ander en weten wat er nodig is om de risico’s van uw project te beheersen en de kansen rondom nieuwbouw maximaal te benutten. 

Groene hart
Leerpark Alphen aan den Rijn
Hoge Woerd Utrecht
Korte film event 15 juni 2022

Vaste prijs
De hoogste kwaliteit voor
het beschikbare budget

Flexibel proces
Eén aanpreekpunt,
één eindverantwoordelijke

Comfort
Integrale aanpak
voor het perfecte gebouw

Meer weten over nieuwbouw?

Neem dan contact op met:

Bel me terug