Menu

Energieneutrale nieuwbouw MY college Spijkenisse

MY college Spijkenisse

Het MY college in Spijkenisse is een brede school voor mavo en vmbo. De nieuwbouw inclusief gymzaal wordt energieneutraal, is geschikt voor in totaal 430 leerlingen en wordt gerealiseerd op de hoek van de kruising Groene Kruisweg en de Hekelingseweg op een steenworp afstand van de huidige locatie. Het onderwijs dat door MY college wordt aangeboden is MY learning. Leerlingen krijgen door middel van deze vorm van onderwijs de mogelijkheid om zich persoonlijk op hun eigen tempo te ontwikkelen.

Opdrachtgever
Onderwijsgroep Galilei Brielle

Rol HEVO
Risicodragend Projectmanagement

Brutovloeroppervlakte
4.675 m² bvo (inclusief gymzaal à 515 m² bvo)

Architect
NEXT Architects Amsterdam 

Installatieadviseur
De Blaay-Van den Bogaard Rotterdam 

Bouwfysisch adviseur
Peutz Mook 

Constructeur
SWINN Gouda

Wij zijn verantwoordelijk voor de nieuwbouw. We hebben de opdracht verworven voor het begeleiden van het volledige project middels Risicodragend Projectmanagement (RPM).

De nieuwbouw van het MY college is een project dat voortkomt als opgave uit het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan VO van de gemeente Nissewaard. Aanleiding voor deze opgave was de verouderde status van de huidige huisvesting van het MY college. Het nieuwe gebouw zal gebouwd worden om dit onderwijsconcept op optimale wijze te faciliteren. De nieuwbouw dient een energieneutraal gebouw te zijn (ENG).
Het streven is om het gebouw aan het begin van schooljaar 2023-2024 al in gebruik te kunnen nemen.

MY college

Leerlingen van het MY college ontwikkelen zich breed, er wordt een fundament opgebouwd voor de rest van hun leven. Vanuit de onderwijsvisie hoeft een leerling niet direct te kiezen voor een beroep of profiel maar kan alles ervaren worden. Het doel van MY college is om leerlingen moeiteloos te laten doorstromen naar een vervolgopleiding. De leerstof wordt voor de leerlingen beschikbaar gesteld aan de hand van een digitale leeromgeving. Op deze manier werkt een leerling bij ieder vak op zijn of haar eigen niveau en in zijn of haar eigen tempo.

Het schoolgebouw wordt zo ontworpen dat de leerlingen hun talenten en vaardigheden kunnen ontdekken en een nauwe band met de samenleving hebben. De leeromgeving van MY college omvat drie overkoepelende typologieën om te leren:

  1. MY BASE, bestaande uit theorielokalen en cocreatie van oefenruimten voor grote groepen.
  2. MY SQUARE biedt leerpleinen en gangen om interactie tussen leerlingen te bevorderen.
  3. MY CAVE biedt privéstudiekamers en rustige plekken voor de mogelijkheid tot terugtrekken en concentratie.

In de algemene structuur is de duidelijke plattegrond essentieel voor dit project, het leidt de studenten naar de klaslokalen en geeft de docenten een onbelemmerd overzicht over het gebouw.

Meer over MY college te weten komen? Bezoek de website: www.my-college.nl/home

Peter Huys

Meer weten?

Neem dan contact op met Peter Huys, telefoon 073 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's