Menu

Nieuwbouw voor vmbo Het Element

Vmbo Het Element Amersfoort

Het Element krijgt middels het Integraal Huisvestingsplan (IHP) van de gemeente Amersfoort de kans om een nieuwe school te realiseren. Momenteel is de school gehuisvest op twee locaties in Amersfoort: Kaliumweg 2 en Hooglandseweg-Noord 55. De twee locaties worden samengevoegd op één locatie, Kaliumweg 2. Het Element is een school met twee leerwegen (basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg) en heeft circa 900 leerlingen. Daarnaast krijgt het Taalcentrum een plek in de nieuwe huisvesting.

Opdrachtgevers
Stichting Meridiaan College Amersfoort en Meerwegen Scholengroep Amersfoort

Gebruiker
Vmbo Het Element Amersfoort

Rol HEVO
Opstellen Programma van Eisen, Europese architectenselectie, bouwmanagement (VO-fase), Risicodragend Projectmanagement (vanaf DO-fase)

Brutovloeroppervlak (bvo)
11.000 m²

Oplevering
Begin 2023

Architect
De Zwarte Hond Rotterdam

Stichting Meridiaan College en Meerwegen Scholengroep hebben de handen ineen geslagen om samen de nieuwbouw te verwezenlijken. Zij hebben ons opdracht gegeven voor het opstellen van het Programma van Eisen en de Europese architectenselectie. Na afronding van deze opgave hebben wij ook de opdracht gekregen voor het begeleiden van het volledige project van 11.000 m² bvo voor de VO-fase middels een bouwmanagement-opgave en bij start DO-fase middels Risicodragend Projectmanagement. De VO-fase is reeds succesvol afgerond en er is een start gemaakt met de DO-fase. Ten slotte begeleiden wij ook de sloop van de bestaande school.

Het Element biedt vmbo-onderwijs op verschillende niveaus en door middel van diverse clubhuizen: Techniek (PIE, BWI en M&T), Economie (E&O, HBR en D&P), Zorg en Welzijn, Brugklas. Het Taalcentrum verzorgt het eerste opvangonderwijs voor anderstalige kinderen tussen de 12 en 17 jaar.
Samen met de projectgroep is dit zorgvuldig uitgewerkt tot een Programma van Eisen waarin de eisen en wensen van de gebruikers zijn vertaald. 

Op basis van het Programma van Eisen heeft een Europese architectenselectie plaatsgevonden. De projectgroep heeft daarin een beoordelende functie gekregen, aangevuld met leden van de stuurgroep en drie leerlingen van de leerlingenraad. Op advies van de beoordelingscommissie is De Zwarte Hond geselecteerd als architect voor dit project.

Na de architectenselectie en de adviseursselectie is er voortvarend aan de slag gegaan met de VO-fase, waarin het SO van de architectenselectie zorgvuldig is uitgewerkt met het ontwerpteam en de projectgroep. Daarnaast zijn er ook werkgroepen aan de slag gegaan, die gezamenlijk de volledige inrichting voor de clubhuizen uitwerken. Een flinke opgave voor de gebruikers, waarbij ook gekeken moet worden naar de huidige inventaris; wat wordt meegenomen naar de tijdelijke huisvesting en de nieuwe huisvesting en wat niet.

In september 2020 zullen de leerlingen van de Kaliumweg gaan verhuizen naar de andere vestiging en naar een tijdelijke huisvesting. Het pand aan de Kaliumweg 2 zal dichtgaan en worden gesloopt. Op deze locatie komt een compleet nieuwe school waar alle huidige vestigingen van de school onderdak krijgen, inclusief het Taalcentrum. Het ontwerp zal in 2020 uitgewerkt worden tot een bestek, waarna de Europese aanbesteding begin 2021 zal plaatsvinden. De nieuwe huisvesting zal rond februari 2023 opgeleverd worden.

In de media

In het blad Schooldomein, mei 2021, is het artikel 'Gelaagde nieuwbouw Het Element' gepubliceerd.

Download artikel

Iris Jansen

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Iris Jansen, telefoon 073 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's