Menu

Duurzame nieuwbouw Coenecoop College in Waddinxveen

Coenecoop College Waddinxveen

Het Coenecoop College is een scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs met vestigingen in Boskoop en Waddinxveen. In samenspraak met de gemeente Waddinxveen heeft het schoolbestuur van het Scala College en het Coenecoop College het voornemen om nieuwbouw te realiseren op een perceel naast het huidige schoolgebouw aan de Oude Dreef.

Opdrachtgever
Coenecoop College Waddinxveen

Rol HEVO
Risicodragend Projectmanagement

Brutovloeroppervlak (bvo)
Circa 7.400 m² bvo (exclusief sportaccommodatie en praktijk techniek)

Oplevering en ingebruikname
Medio 2023

Architect
Cepezed Delft

Bouwfysisch adviseur
ZRI Den Haag

Installatieadviseur
Vintis installatieadvies Zoetermeer

Constructeur
Adviesbureau Van de Laar Eindhoven

Wij hebben opdracht gekregen om binnen de (financiële) projectkaders een maximaal duurzaam schoolgebouw te ontwerpen en realiseren dat optimaal aansluit op de onderwijsvisie en minimaal voldoet aan de BENG-eisen. Daarvoor hebben wij onder andere de technische eisen uitgewerkt en de aanbestedingen voor de ontwerpende partijen georganiseerd. De uitvoerende partijen zullen nog geselecteerd worden.

De nieuwe school

Het nieuwe schoolgebouw biedt huisvesting aan 950 leerlingen voor voortgezet onderwijs voor vmbo, mavo, havo en vwo. Dit resulteert in circa 7.400 m² bvo (exclusief sportaccommodatie en praktijk techniek) op een locatie naast de bestaande school. De school kan in maximaal vier bouwlagen gerealiseerd worden om ook een tijdelijke schoolpiek naar 1.100 tot 1.150 leerlingen te kunnen opvangen. Het schoolplein en de fietsenstalling worden in een parkachtige buitenruimte gesitueerd.

Onderwijsvisie

Om identiteit en onderwijsvisie vorm te geven wil het Coenecoop College het docent-gestuurde onderwijs zo samenstellen dat er keuzemogelijkheden zijn in de activiteiten voor leerlingen en ruimte bieden voor zelfstandig werken. Het moet voor leerlingen mogelijk zijn om in elk geval deels proactief te kunnen zijn en zich eigenaar te voelen van zijn of haar eigen leerproces, onder andere tijdens keuzewerktijd, Coenecoop Academie. De rol van de docent zal naast docerend ook coachend zijn. Dit alles vraagt om flexibiliteit in onderwijs, organisatie en leeromgeving.

Het Coenecoop College kiest voor een onderwijs- en huisvestingsconcept waarin leerlingen zich minder verplaatsen dan in een traditionele school, dus wordt er minder ruimte gereserveerd voor gangen en verkeersruimten die geen onderwijsinhoudelijke functie hebben. Het belangrijkste organisatieprincipe is de keuze dat de leerlingen gegroepeerd zijn in afdelingen op niveau en leeftijd en samen met hun docenten een team vormen. Elk team krijgt een eigen deel van het gebouw toebedeeld. Een unit is een afgebakend deel van een gebouw bestemd voor een bepaalde groep gebruikers (team). Een unit maakt kleinschaligheid, veiligheid, eigenaarschap, identiteit en betrokkenheid mogelijk.

In een unit vindt men alle ruimten die het team nodig heeft om het onderwijs vorm te geven, met uitzondering van de specials (exact, kunst & cultuur, sport). In het algemeen zijn in een unit aanwezig: werkplekken voor leerlingen, werkplekken voor docenten van het team, een werkplek voor de teamleider, instructieruimten, kluisjes voor alle gebruikers, garderobe, bergruimte. Teams kiezen zelf wat de verhouding moet zijn tussen plekken voor individueel werken en in kleine of grote groepen werken, aantal en grootte van instructieruimten etc.

Bij een organisatie in teams van leerlingen en docenten en het huisvesten daarvan in units, wordt de samenwerking van docenten rond de leerlingen gefaciliteerd door de huisvesting en moet de samenwerking van docenten rond hun vak georganiseerd worden, bijvoorbeeld door ingeroosterde momenten voor overleg en tijd voor vakontwikkeling.

Nieuwbouw

Het Voorlopig Ontwerp voor de nieuwbouw bestaat uit twee rechthoekige onderwijsvolumes van ieder drie bouwlagen met een transparant, centraal atrium ertussen. De volumes hebben een flexibel indeelbare kolommenstructuur waarin de leslokalen langs de gevels liggen en veel daglicht ontvangen.

Artist-impression atrium (cepezed)

Het atrium is de verbindende schakel tussen de bouwdelen en een dynamische omgeving. Het functioneert als entree, als aula en als hoofdontsluiting voor de bouwdelen aan weerszijden. Het herbergt de hoofdtrap die één geheel vormt met een speelse tribune met zitjes. Dit houten element sluit op de eerste verdieping aan op een royale loopbrug met verblijfsruimte die beide bouwblokken met elkaar verbindt. Nog een trap leidt naar een loopbrug op de tweede verdieping. Aan weerszijden van de bruggen bevinden zich kluisjes die ook zitelementen vormen. Daarachter, tussen de lokalen in, liggen de leerpleinen, die ook functioneren als uitloop van het atrium. Het atrium zelf is in de avonden en weekenden zelfstandig te verhuren, wat bijdraagt aan het gewenste karakter van het Coenecoop College als ‘school van het dorp’.

Gezonde leeromgeving en duurzaam

Voor een gezonde leeromgeving met een aangenaam verblijfsklimaat en goede oriëntatiemogelijkheden zijn zichtlijnen lang en loopt het groen van het omliggende terrein door het atrium de school in. Zo worden ook de loopbruggen uitgevoerd met substantieel groen. De grotendeels transparante gevels dragen sterk bij aan de relatie tussen binnen en buiten. Het nieuwe onderwijsgebouw zal daarnaast gasloos zijn en voldoen aan de eisen van zowel Frisse Scholen als BENG. Het interieur heeft per bouwblok en verdieping een andere kleur, wat bijdraagt aan de leefbaarheid en identiteit van de verschillende plekken in het gebouw.

Artist-impression loopbrug (cepezed)

Oplevering

De oplevering en ingebruikname staan gepland voor medio 2023.

Sander Barentsz

Meer weten?

Neem dan contact op met Sander Barentsz, telefoon 073 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's