BENG (bijna energieneutraal gebouw)

Utilitaire projecten

Wat betekent bijna energieneutraal?

Voor alle nieuwbouwprojecten geldt dat de vergunningaanvragen moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG) waarin strenge eisen zijn gesteld om energiegebruik te beperken. BENG vloeit voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). Gebouwen spelen een belangrijke rol in het Europese energie­beleid vanwege hun grote bijdrage aan het energiegebruik en de daarmee gepaard gaande CO₂-emissies. Met de nieuwe BENG-eisen (2021) is in Nederland een volgende stap gezet om het energiegebruik van woningen, woon- en utiliteits­gebouwen te beperken. Het is sinds 1 januari 2021 wettelijk verplicht om (bijna) energieneutraal te bouwen.

BENG en ENG

De overtreffende trap van BENG is energieneutraal bouwen (ENG). Deze energievraagstukken geven echter geen richting aan bredere ambities als duurzaamheid en/of circulariteit. Een uitgebreide toelichting over de benadering en toepassing van BENG vindt u in dit stappenplan BENG.

Bij het vaststellen van vastgoedstrategieën en de voorbereiding van nieuwbouw of renovatie moet rekening worden gehouden met de nieuwe regelgeving op het gebied van duurzaamheid.

Energieprestatie gaat van EPC naar BENG

De bekende EPC is een eengetalswaarde en staat niet voor een concrete grootheid. Dat is nu veranderd. In Nederland wordt de energieprestatie voor elke bouwaanvraag vanaf 1 januari 2021 uitgedrukt in drie energieprestatie-indicatoren. De energieprestatie-indicatoren zijn: 

  • De energiebehoefte-indicator in kWh/m² (BENG-1).
  • De primaire fossiele energie-indicator in kWh/m² (BENG-2).
  • Het aandeel hernieuwbare energie in % (BENG-3).

Wat houden de BENG-eisen in?

De energiebehoefte (BENG 1) is een maat voor de energiezuinigheid van het gebouw zelf. Het gaat daarbij om de energiebehoefte voor zowel verwarming als koeling, onafhankelijk van de aanwezige installaties. Naast thermische isolatie hebben zaken als zon-oriëntatie en kierdichtheid daar invloed op. Er wordt ook rekening gehouden met een vaste hoeveelheid ventilatielucht.

De primaire fossiele energie-berekening (BENG 2) houdt rekening met de gehele energiehuishouding van het gebouw. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de zelf opgewekte/gebufferde hernieuwbare (duurzame) energie. Het aandeel van de hernieuwbare energie wordt gewogen in BENG 3. Daarbij telt dus niet alleen directe opwek mee, zoals in zonnepanelen of –collectoren, maar ook het gebruik van omgevingswarmte uit bijvoorbeeld de bodem of de lucht via een warmtepomp.

Op weg naar CO2-neutraliteit

Grote stappen zijn onontkoombaar om in 2050 CO2-neutraal te zijn. BENG is een goede en betaalbare stap maar eigenlijk op termijn niet voldoende. De opgave is immens. Bovendien ontstaat een sluitende, of zelfs positieve, businesscase in een aantal belangrijke marktsegmenten als gekozen wordt voor vergaande verduurzaming. Een directe stap naar CO2-neutraal kan bijvoorbeeld via Nul-op-de-Meter worden gerealiseerd. Vanzelfsprekend zijn die oplossingen aardgasvrij en wordt gekozen voor een lage energiebehoefte als uitgangspunt voor het energie- en comfortconcept. Wij onder­steunen elk initiatief in die richting en helpen partijen die hun ambitie willen waarmaken graag. Het bepalen van de juiste duurzame strategie om te komen tot een CO2-neutrale vastgoed­portefeuille is de basis. We kunnen u adviseren en begeleiden: van strategie en analyse van uw vastgoed, via planvorming of (begeleiding van) realisatie van uw plannen.

Concreet

Afhankelijk van het in uw gemeente of organisatie gevoerde beleid op het gebied van duurzaam bouwen, kan het nodig zijn om de gehanteerde uitgangspunten in uw strategisch vastgoedplan of planvorming te herijken en aan te passen aan de gewijzigde wettelijke regelgeving met betrekking tot energiezuinig/energieneutraal bouwen.

ENG (energieneutraal gebouw)

De vervolgstap is ENG (energieneutraal gebouw) of gasloos bouwen (of een combinatie daarvan), zodat de doelstelling in 2050 'volledig energieneutrale gebouwen' wordt gehaald. 

Mocht u vragen hebben of ondersteuning wensen bij de invoering van deze gewijzigde BENG-eisen, of de herijking van uw beleid naar energieneutraal en gasloos bouwen, dan kunt u contact met ons opnemen.

Stappenplan BENG

Welke consequenties hebben de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG) en hoe wordt een bijna energieneutraal gebouw ook comfortabel voor de eindgebruikers? Dat de onderhoudskosten te dragen zijn? Waar begin je en hoe pak je dat aan? Vraag de gratis whitepaper ‘Stappenplan BENG’ aan, met de onderwerpen:

  • Wat is BENG en wat zijn de belangrijkste eisen?
  • In vijf stappen naar BENG.
  • BENG-norm in ontwikkeling.
Aanvragen whitepaper Stappenplan BENG

Ook interessant

Meer weten over BENG?

Neem dan contact op met:

Bel me terug