BENG is een uitdrukking van energieprestatie. Tot en met 2020 werd de energieprestatie van een gebouw nog uitgedrukt in de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Met ingang van 1 januari 2021 is deze norm vervangen door BENG met bijbehorende rekenmethodiek NTA 8800.

BENG staat voor bijna energieneutraal gebouw en wordt uitgedrukt in een drietal indicatoren. Vanaf nu moeten alle gebouwen (woningbouw en utiliteitsbouw) in Nederland bijna energieneutraal worden ontworpen. Dit is een gevolg van de Europese richtlijn EPBD uit 2010, het Nederlandse Energieakkoord uit 2013 en de Klimaatwet. 

In alle landen van de Europese Unie gelden BENG-eisen. BENG kijkt alleen naar energieprestaties. Verlies daarbij andere duurzaamheidselementen niet uit het oog, zoals bijvoorbeeld waterverbruik, gezondheid en biodiversiteit. 
 

Aanvragen whitepaper
Stappenplan BENG

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder uitdrukkelijke toestemming van HEVO B.V.

Ook interessant


Meer weten over BENG?

Neem dan contact op met:

Bel me terug