BENG staat voor bijna energieneutraal gebouw en is een uitdrukking van energieprestatie. In alle landen van de Europese Unie gelden BENG-eisen. 
Deze bouwregels stellen eisen aan de maximale energiebehoefte, het fossiele energiegebruik en aan de opwek van hernieuwbare energie van gebouwen.
  

 

BENG binnen nieuwbouw betekent dit dat niet alleen rekening gehouden wordt met een goede isolatie van de gebouwschil en energiezuinige installaties, maar ook met de toepassing van duurzame energie.
Ook andere duurzaamheidselementen die niet direct onder de BENG eisen vallen verdienen aandacht, zoals bijvoorbeeld circulariteit, waterverbruik, gezondheid en biodiversiteit. 

De volgende stap is van BENG naar ENG: energieneutraal gebouw. Een energieneutraal gebouw (ENG) verbruikt zeer weinig energie en gebruikt energie uit hernieuwbare bronnen als zon, water of wind. Als het gebouwgebonden energiegebruik over een jaar gezien helemaal gecompenseerd wordt door opwekking in, aan of nabij het gebouw, dan is het gebouw formeel een energieneutraal gebouw (ENG).

Aanvragen whitepaper
Stappenplan naar BENG of ENG

Laat uw gegevens hieronder achter en ontvang de whitepaper in uw mailbox. U kunt ook uw vraag stellen aan Martijn van Gemert. 

Niets uit deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HEVO B.V. worden gereproduceerd. Het is wel toegestaan dit document met derden te delen, onder de uitdrukkelijke voorwaarden dat dit gebeurt in de originele opmaak en met bronvermelding en dat deze voorwaarden ook aan de betreffende derden worden opgelegd.

Ook interessant

Meer weten over het toepassen van BENG naar ENG binnen uw organisatie?

Neem dan contact op met:

Bel me terug