Design & Build

Design & Build is een aanpak waarbij één partij verantwoordelijk is voor zowel het ontwerp als de daadwerkelijke uitvoering van een bouwproject. Ontwerp en uitvoering worden in één keer aanbesteed. Er is geen sprake van een formele scheiding tussen ontwerp- en uitvoeringsdisciplines. Wel van een integrale aanpak mét resultaatsverbintenis. Het is een samenwerkingsvorm die veel kansen en voordelen biedt.

HEVO treedt op als begeleider en procespartner in een Design & Build-proces. De volgende punten staan dan centraal:

 1. Helder eisenpakket
  Een helder Programma van Eisen dat gedurende het proces consistent wordt gevolgd is een cruciale randvoorwaarde voor het slagen van deze contractvorm. Wij begeleiden u bij het opstellen van deze eisen. Vervolgens vertalen wij deze naar de opdrachtnemende partij(en).

 2. Selectie van kwalitatief hoogwaardige partner
  Wij begeleiden u bij het vinden van de juiste partner in de Design & Build-constructie. In de wereld van selectie en aanbesteding staan we bekend als een innovatieve professional. Het is de kunst om de (Europese) aanbestedingsspelregels te respecteren en tegelijkertijd een partner te kiezen die bij u past en voldoende creatief, ervaren en betrouwbaar is. 
   
 3. Kwaliteitsbewaking tijdens alle fasen
  Namens u bewaken wij de kwaliteit: van de gepresenteerde ontwerpen, van de uitvoerbaarheid en bruikbaarheid van (technische) oplossingen, van het geleverde werk, maar ook van de afgesproken prestaties in de gebruikersfase.
   
 4. Optimale begeleiding 
  Vaak wordt gedacht dat bij deze samenwerkingsvorm de opdrachtgever achterover leunt en zich laat bedienen. Echter, een goede sturing aan zowel opdrachtgevers- als opdrachtnemerszijde is noodzakelijk. De spelregels van de UAV-GC functioneren daarbij als kapstok. Aan beide kanten van de tafel hebben wij ruime ervaring, daarom kunnen we u optimaal begeleiden.

Ook interessant

Meer weten over Design & Build?

Neem dan contact op met:

Bel me terug