Rodenborch-College
Rosmalen

Lees meer
Locatie
Rosmalen
Status
Gereed
Programma

Nieuwbouw school met twee sporthallen

Kenmerkend

Onderwijs- en sportcampus in één gebouw

Opdrachtgever
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs Tilburg

Adres
Rietpad 4 Rosmalen

Rol HEVO
Projectmanagement (inclusief definitiefase, Programma van Eisen, selectie adviseurs)

Brutovloeroppervlak (bvo)
17.485 m² (school 13.171 m², sport 4.314 m²)

Start ontwerpfase
Augustus 2019

Start bouwfase
Januari 2021

Ingebruikname
Augustus 2022

Architect
RoosRos Architecten Oud-Beijerland

Constructeur
Van de Laar Eindhoven

Installatieadviseur
De Blaay-Van den Bogaard Rotterdam

Bouwfysisch adviseur
ZRi Den Haag

Bouwkundig aannemer
Burgland Bouw Dodewaard

E- en W-installateur
WSi techniek Groenlo

Het nieuwe Rodenborch-College is vormgegeven als generiek - vrij indeelbaar - gebouw.

Een gezonde en toekomstgerichte school voor circa 2.300 leerlingen en twee volwaardige sporthallen. Dat was het programma voor de nieuwbouw van het Rodenborch-College te Rosmalen.

De nieuwbouw is gerealiseerd voor twee scholen onder één dak en heeft de naam het Rodenborch-College gekregen als onderdeel van Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. In het nieuwe gebouw bestaat het onderwijsaanbod uit vmbo, havo en vwo.

# # #

Fotografie: Lucas van der Wee

Een gezonde en toekomstgerichte school

Het nieuwe schoolgebouw is gebouwd in de wijk De Groote Wielen. Het hoofdgebouw bestaat uit een aantal vleugels met ieder een eigen plek voor de leerlingen, ingedeeld in domeinen. In het hart van het gebouw bevindt zich de centrale verkeersruimte waar alle lijnen samenkomen. Er is niet één grote centrale aula, maar juist een aantal kleinere pauzeruimten verspreid door het gebouw. Leerlingen vinden hierdoor hun eigen plek waar zij zich thuis kunnen voelen.
Gekozen is voor een flexibel en vrij indeelbaar gebouw. Het specifieke programma en de vertaling van de onderwijsvisie zijn zorgvuldig ingepast maar kunnen in de toekomst eenvoudig gewijzigd worden.

De rode draad in ons concept is dat leerlingen meer op maat onderwijs krijgen, passend bij het tempo waarop ze vakken kunnen volgen. Marjo van IJzendoorn, rector Rodenborch-College

School met een regionale functie door sport

Het Rodenborch-College is een van de grootste Topsport Talentscholen van het land. Een LOOT-school of Topsport Talentschool is een school voor voortgezet onderwijs waar het door middel van een aangepast lesprogramma voor jonge sporttalenten gemakkelijker wordt gemaakt om het volgen van onderwijs met sport te combineren. Leerlingen komen daarom uit een grote regio naar het gebouw dat vlak bij diverse buitensportvelden ligt. Onderdeel van de nieuwbouw is een sportaccommodatie met twee sporthallen (zes gymzalen) met een interne hoogte van 7 meter, een foyer en een tribune.

School met een ‘wij-gevoel’

Een belangrijke uitdaging bij de ontwikkeling was het combineren van een beleving van kleinschaligheid met de voordelen die een groot ‘alles onder één dak gebouw’ kan hebben. Het gebouw moest de visie van de school ‘Samen leren, leven, groeien’ ondersteunen, met als motto het ‘wij-gevoel’. Het nieuwe gebouw biedt meer ruimte voor de diverse profileringen: technasium, cultuur, tweetalig onderwijs en Topsport Talentschool. Voorheen waren de diverse gebouwen van de school gescheiden van elkaar waardoor medewerkers elkaar minder zagen en samenwerking moeilijker was. Nu faciliteert het gebouw juist deze samenwerking.

De aula, de mediatheek en het water om het gebouw heen: de leerlingen van het Rodenborch-College zijn onder de indruk van hun nieuwe schoolgebouw. Marjo van IJzendoorn, rector Rodenborch-College

Proces

Wij hebben de definitiefase begeleid waarin expliciet aandacht is besteed aan het samenkomen van de twee verschillende scholen in één gebouw. Aan de hand van diverse werksessies met gebruikers zijn verschillende thema’s en aandachtsgebieden besproken. Wij hebben een ruimtelijk-functioneel én een technisch Programma van Eisen opgesteld en over de projectorganisatie, planning en financiële opzet van het project geadviseerd.

Wij verzorgden het bouwmanagement en hebben de selectie van de ontwerpers georganiseerd en daarna het ontwerpproces begeleid. Op basis van een bestek is de aanbesteding van de uitvoering georganiseerd waarin er expliciet aandacht is geweest voor optimale marktwerking en gegarandeerde langjarige prestaties.

Duurzaam

De school is een bijna energieneutraal gebouw (BENG). Het gebouw heeft uiteraard een uitstekende thermische schil en triple glas, op de daken zijn PV-panelen aangebracht en mossedum begroeiing. Er vindt warmteterugwinning plaats en zowel warmte als koude wordt door energiezuinige warmtepompen opgewekt. Ook het regenwater wordt op eigen terrein opgevangen. Het mossedumdak absorbeert veel water, het water dat overblijft gaat naar de wadi en als deze verzadigd is, komt het water in een grote vijver.
De nieuwe school wordt omringd door groen. Op het plein zijn verblijfsplekken gerealiseerd die uitnodigen tot ontmoeting. Het parkeren en de fietsenstallingen zijn ingepast in blokken groen. Aan de westzijde van het gebouw is een landschappelijke strook met natuur en water gerealiseerd als buffer naar het achterliggende bedrijventerrein.

Duurzame exploitatie

Bij de nieuwbouw is goed gekeken naar de toekomstige exploitatiekosten en daarom is gekozen voor besparen en opwekken van energie en het gebruik van degelijke, duurzame materialen die niet snel hoeven te worden vervangen.

School met een regionale functie

Van het Rodenborch komen 1.900 leerlingen naar de nieuwbouw aan het Rietpad. Plus nog eens ruim 400 leerlingen van het Jeroen Bosch College. De school heeft een meer dan regionale functie. Het is een van de grootste Topsport Talentscholen van het land.

Bovengemiddeld goede turners, judoka’s en kanjers in nog zo’n 40 andere sporten komen naar Rosmalen: van Bruchem tot aan Breda en Noord-Limburg. Op het Rodenborch-College kunnen zo ruim 400 toppers-in-de-dop hun sportieve ambities combineren met hun opleiding.

Digitale rondleiding

Neem een kijkje met de digitale rondleiding in de nieuwbouw van het Rodenborch-College te Rosmalen.

In het nieuws

Ook interessant

In ons relatiemagazine 360°, najaar 2022, is een artikel opgenomen over de nieuwbouw van het Rodenborch-College: Geborgenheid en kleinschaligheid in een groot schoolgebouw.

Het project nieuwbouw Rodenborch-College is opgenomen in ons boek '40 jaar onderwijshuisvesting door HEVO'.

# # # #

Fotografie: Mike van Schoonderwalt

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug