#

Eijkhagen Landgraaf

Lees meer
Locatie
Landgraaf
Status
In ontwikkeling
Programma

VO-school met drie gymzalen

Kenmerkend

Een toekomstbestendig, kwalitatief hoogwaardig, duurzaam en (bijna) energieneutraal onderwijsgebouw

Opdrachtgever
SVO|PL | Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg Heerlen

Rol HEVO
Risicodragend Projectmanagement 

Start bouw
2022 

Ingebruikname
2024 

Architect
BDG architecten Zwolle

Adviseur installaties
Klictet Advies bv Waalwijk

Constructeur
Palte B.V. Heerlen

Bouwfysisch adviseur
ZRi B.V. Den Haag

Bouwkundig aannemer
Mertens Bouw Weert

E-installateur
Pevo van Montfort Elektro Herten

W-installateur
Willems Technische Installaties Uden

Een flexibel gebouw dat goed kan anticiperen op groei of krimp van het leerlingen­aantal.

Het gebouw van het Eijkhagen dateert uit de jaren zeventig en is technisch inmiddels toe aan een grondige renovatie. Na grondig onderzoek is de conclusie dat nieuwbouw aan te bevelen is boven renovatie. Renovatie zou de levensduur van het gebouw slechts beperkt kunnen verlengen. Een nieuw gebouw is duurzamer en beter toegerust voor hedendaags onderwijs en ontwikkelingen in de toekomst.

Het ontwerp, zo’n 10.000 m² groot met drie gymzalen, is goed in te passen op de bestaande locatie. Het wordt een compact en duurzaam gebouw gelegen in het groen. Tevens is er, na de sloop van het huidige gebouw, voldoende buitenruimte voor sport, verkeer en parkeren voorzien.

Wij zijn verantwoordelijk voor de nieuwbouw. We hebben de opdracht verworven voor het begeleiden van het volledige project middels Risicodragend Projectmanagement (RPM). Met RPM ontstaat zekerheid op prijs, planning én kwaliteit inclusief invloed op het proces. 

Eijkhagen

Charlemagne College Eijkhagen is een voortgezet onderwijs-school met meer dan 1.400 leerlingen in Landgraaf met afdelingen voor tweetalig vwo, vwo, havo en vmbo-tl. Het voedingsgebied bestaat vooral uit de gemeente Landgraaf en de gemeente Kerkrade. Het onderwijsaanbod is op meerdere facetten onderscheidend en zelfs uniek in de regio Zuid-Limburg. Het Eijkhagen neemt in Landgraaf een belangrijke positie in de samenleving in en levert daarmee een positieve bijdrage aan het toekomst-proof houden van de gemeente.

Flexibele en toekomstbestendige nieuwbouw

In verband met wisselende leerlingenaantallen wordt er bij de nieuwbouw rekening gehouden met de mogelijkheid tot het flexibel aanbouwen dan wel afbouwen van lokalen. Tevens wordt op het terrein een sportvoorziening gerealiseerd.

De voorbereidingen voor de nieuwbouw vonden in 2021 plaats en in het voorjaar van 2023 zijn de eerste bouwhandelingen uitgevoerd. In 2024 wordt de nieuwbouw in gebruik genomen. Het nieuwe gebouw wordt gerealiseerd op de sportvelden naast het bestaande schoolgebouw. Hierdoor is er geen tijdelijke huisvesting nodig tijdens de bouwwerkzaamheden. 

Energieneutraal

Met de realisatie van de nieuwe school wordt een toekomstbestendig, kwalitatief hoogwaardig, duurzaam en (bijna) energieneutraal onderwijsgebouw gerealiseerd. Bovendien worden de exploitatielasten van de school aanzienlijk gunstiger dan in de bestaande situatie.

Webcam

Om de vorderingen van de bouw te bekijken, klik hier voor de webcam.

 

# # #

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug