Ik leg in een politiek-bestuurlijke omgeving makkelijk verbindingen en zorg voor een brede scope.

Ik werk graag voor een sector die van betekenis is. Daarom is het ook zo fijn om voor het onderwijs te werken, daar is die betekenis goed voelbaar. Dat geldt ook voor de zorg. Je bouwt daar, samen met de opdrachtgever, aan de maatschappij.

In beide sectoren heb ik gewerkt: als directeur bij een overkoepelend schoolbestuur en als lid van de Raad van Toezicht van een ziekenhuis.

Met schoolbesturen kom ik makkelijk in contact, ik heb begrip voor de vraagstukken.

Ik adviseer en ondersteun directies en besturen van gemeenten en onderwijsinstellingen met kennis en ervaring uit de praktijk. Mijn kracht ligt op het snijvlak van strategie, beleid en investeringen én specifiek in het onderwijs en het sociale domein. Denk aan advies over de haalbaarheid en financiering van plannen, welke besluitvorming er nodig is, het ontwikkelen van concepten, of het in kaart brengen en ontwikkelen van een scholenlandschap. Daarnaast begeleid ik complexe advies­vraagstukken voor de ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed.

Telkens ervaar ik dat de nieuwbouw van een onderwijsgebouw een enorme katalysator is voor het nemen van beslissingen. Het is een moment waarop je over alles moet nadenken; van je visie op het primaire proces, tot en met de risico’s die horen bij het ondernemen van een project. Als adviseur van de opdrachtgever kan ik daarin goed ondersteunen, met kennis en ervaring vanuit verschillende perspectieven.

Publicaties van Gerhard Jacobs

#

Financiering onderwijs

De kracht van financial engineering in de ontwikkeling van schoolgebouwen; financial engineering kan een oplossing bieden voor de grote uitdagingen op het gebied van scholenbouw.
#

40 jaar onderwijshuisvesting

In ons boek ‘40 jaar onderwijshuisvesting’ vind je een selectie van projecten waar we onze expertise, kennis en vaardigheden hebben ingezet.
#

Data-analyse visualiseert route naar CO2-neutraal onderwijsvastgoed

De gemeente Groningen heeft de klimaatambitie om in 2035 CO2-neutraal te zijn. Belangrijk onderdeel van de portefeuille is onderwijsvastgoed. Om inzichtelijk te maken welke inspanning hiervoor nodig is voerde HEVO een strategische studie uit, gebaseerd op data.
#

Inclusief onderwijs 2024

Special speciaal en inclusief onderwijs, met o.a. het onderzoek naar de ontwikkeling van het aantal leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs ((V)SO) én de visie van vier experts over de haalbaarheid van inclusief onderwijs in Nederland.
#

IKC De Kroevendonk staat voor inclusief denken in het onderwijs!

Een kindcentrum waar ieder kind uit de wijk welkom is en zich op zijn of haar eigen manier kan ontwikkelen, dat is wat IKC De Kroevendonk in Roosendaal nastreeft met haar visie op inclusief onderwijs.
#

De toekomst van onderwijshuisvesting

Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen. Toch lijkt het bieden van een optimale leeromgeving voor het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in de toekomst niet vanzelfsprekend. We zetten de belangrijkste feiten en cijfers op een rij.